השתתפות בצערו של פרופ' רן אהרונסון

תאריך פרסום

הארכיון הציוני המרכזי משתתף בצערו של פרופ' רן אהרונסון, ידיד הארכיון, על מות רעייתו יפה.