תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805d9afd</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A175M\20\18</object_name><r_content_size>5488406</r_content_size><description>ירושלים. הר הצופים האוניברסיטה ובית החולים של הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. . מקרא. על המפה חתומים : חיים יסקי, א. בורוכוב, דוד וורנר סנטור. גיליון 1 מתוך 5</description><date_of_appearance>1946</date_of_appearance><original_number>20.18</original_number><unit_type1>מפה מגולגלת</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner>קאופמן ריכארד</planner><length>109</length><width>173</width><publisher></publisher><map_type>תכנון עירוני</map_type><from_scale>1:1000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>שרטוט על בד. עותק נוסף העתק שמש.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>