תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158060a108</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>S126M\1363\1</object_name><r_content_size>3183104</r_content_size><description>נוה הדסה (תל יצחק). תכנון כפר נוער, על גבי מפה טופוגרפית.</description><date_of_appearance>1962</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>גליל מפות</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>מרכז</district><sub_district>השרון</sub_district><surveyor></surveyor><planner>המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית</planner><length>62</length><width>58</width><publisher>המחלקה להתיישבות חקלאית, הסוכנות היהודית</publisher><map_type>תכנון ישוב</map_type><from_scale>1:2,500</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>נייר פרגמנט. המפה קרועה וחלקית.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>