תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15816762a1</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>L18M\3779</object_name><r_content_size>9046833</r_content_size><description>תל אביב יפו. גוש 7073, חלוקה לחלקות ומספור. סימון מבנים קיימים. הערות בכתב יד</description><date_of_appearance>1960</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>1963</date_of_last_update><district>תל אביב</district><sub_district>תל אביב יפו</sub_district><surveyor></surveyor><planner>מחלקה לשימור הקרקע</planner><length>60</length><width>76</width><publisher></publisher><map_type>מפת גוש / חלקה</map_type><from_scale>1:625</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>