תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818fea56</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A363\36-2t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>רשימה שמית חלקית של בני הצירים בקונגרס הראשון והתקופה ההרצלאית [מאת בנימין יפה]</description><document_date>29/03/1967</document_date><language></language></PropData></CzaSearchDataReturnList>