תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581909870</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A612\21-1t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"מחנה הפליטים התימנים בעדן. תצפיות ונסיון בארגון והנהלת המחנה", מאת ישראל יעקב קליגלר, פרופ' להיגיינה ובקטריולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, וצפורה פרידמן-מקוב (אחות מוסמכת), אחות ברפואה הציבורית "הדסה". דו"ח דו-לשוני (עברית ואנגלית) בהוצאת ועדת הסיוע של יהודי אמריקה, ירושלים, אלול תש"ד - אוגוסט 1944 (מודפס במכונת כתיבה)</description><document_date>null</document_date><language>1; 2</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>