תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581918f80</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A282\288-4t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מכתב מאת הנרייטה סאלד בשם המשרד הארצישראלי בירושלים, המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל שעל יד הסוכנות היהודית, אל J. Goldin באיסטנבול, בענייני עליית הנוער של הפליטים היהודיים בעיקר מארצות אירופה, 29.12.1942 (העתק בהדפסת צילום)</description><document_date>null</document_date><language>2</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>