תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581943c85</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A474\1-4</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>עתק מכתב מאת מנחם מנדל שניאורסון (שניאורסאהן), רבי מליובוויטש, ברוקלין, אל חנוך ריינהולד, בענייני חינוך לקבוצות עליית הנוער (ברוקלין, ה' תמוז תשי"ח [23.06.1958])</description><document_date>null</document_date><language>1</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>