תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581a8479b</r_object_id><r_object_type>cza_photo</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A379\349-35p</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>משה וקטה קול משתתפים בביקור ברמת הדסה של משלחת מארצות הברית, 03.02.1955</description><date_year>1955</date_year><original_number></original_number><taarih_meshoar>false</taarih_meshoar><photographer_name>שרות הצילומים של הסוכנות היהודית</photographer_name><dedication></dedication><copyright></copyright><from_file_number>A379\349</from_file_number><picture_type>הדפס מקורי</picture_type></PropData></CzaSearchDataReturnList>