תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אילניה
מוצגים פריטים 49 - 60 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אגודת נטעים ארץ-ישראלית, תל אביב וחדרה - אדמות ואחוזות סג'רה (אילניה). חוות דעת בשאלת מציאת מים לצרכי השקאה על ידי קדוח באדמות נטעים בסג'רה (אילניה), רשימת החלקות בסג'רה. התכתבות בין האגודה לבין אפ"ב, חברת "אחוזות סגרה", תל אביב, בין מרכז האגודה לבין ולטר אייכנברג, מנהל משרד האגודה בחדרה, בפרט על הסכמים עם הארגון "מצפה הגליל" (מסודר לפי א"ב, אותיות A - E) 1943- 1944 L51\2591
אילניה. הצעה לאספקת מים על ידי האגודה השיתופית להשקאה "עלי באר" 1947- 1947 S15\48998
אילניה, מסירת אדמה 1957- 1960 KKL5\24506
אילניה, ישראל גולדשטיין 1966- 1968 KKL5\29946
סג'רה (אילניה). בית הספר. (תיק ריק) J17\1333
סג'רה (אילניה). התכתבות בענייני מתיישבים. שליטא יעקב, צינדר מיכה 1927- 1957 J15\10419
אילניה. העתק מלוח הזכויות ורשימות אחרות J15\3721\8
סג'רה (אילניה). בית הספר. (תיק ריק) J17\1335
אילניה 1974- 1976 KKL5\52425
אילניה. מסירת אדמה 1978- 1978 KKL5\61543
אילניה 1968- 1970 KKL5\31109
אילניה 1976- 1978 KKL5\53363