תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת נציג משרד החוץ הצרפתי אל יעקב הרוזן בעניין גבולות ארץ ישראל - סוריה (פריס, 20.07.1937, שני עמודים בתצלום) 1937- 1937 A335\35
עמדות ביישוב היהודי בארץ ישראל בעקבות התקרבות חזית מלחמת העולם השנייה אל גבולות הארץ. חוזרים, קול קורא, הודעות מאת הסוכנות היהודית, הרוויזיוניסטים, "הליגה להתקרבות ושיתוף יהודי - ערבי", "הקיבוץ הארצי השומר הצעיר" (יוני - אוגוסט 1941) 1941- 1941 A158\83
רשימות שלו בשיתוף עם אחיו אהרון ראובני ואגודת "פועלי ציון" ובהן הצעות לפתרון בעית ארץ ישראל למבנה שלטוני וגבולות מדינת ישראל , לקראת ועידת השלום 1919 A116\42
פנים 2007- 2007 PR\24188\38
פעמים מס. 154-155, מרחבים וגבולות 2018- 2018 PR\23913\154-155
גבולות, רכישת אדמה 1953- 1955 KKL5\21346
מסירת אדמה. מעטפות גא' - גו'. מעטפות: גבולות, גנים, גבעולים, גבעות, גברעם (עבר לשנת 1998), גבת, גבתון, גולן (חסר), ג'דידה (גדידה), גדרה, גונן, גוש חלב. מ-1.1.92 1992- 1994 KKL5\66447
צילומי מאמרים, מפות ורשימות טופוגרפיות בעניין גבולות מצרים וארץ ישראל, בין היתר הגבול בין מצרים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי וגבולות מדינת ישראל 1948- 1955 A592\86
פרוטוקול מישיבת מחלקת החינוך בעניין ילדי גבולות (בתי הספר העממיים), 26.01.1945 1945- 1945 J17\8607
ההתגייסות למאמץ המלחמתי. שירי לכת של משה בן-אסף וש. שלום לתמיכה בחיילים היהודיים בצבא הבריטי. השיר "ג'", השיר "אי שם על גבולות המדבר", השיר "חיילות עבריות קדימה" והשיר "החייל היהודי" 1941- 1943 J12\67
חוסיניה (Hussenia). קיבליה (Kiblieh), שמליה (Shamlieh), רובד אל גרבי (Roubed el Gharbi), רובד שקרי (Sharki), עין עדס (Adas), קבירה (Kabireh), רישום גבולות של חלקות J15\3680
מכתבים ורשימות, כולל שני מכתבים אל נחום סוקולוב מאת פיטצמוריס בעניין ועידת סאן-רמו וגבולות ארץ ישראל, 1920 (העתקים); מכתב מאת ש. לאנדמן אל מיכאל היימן בארכיון הציוני המרכזי בירושלים, ובו פרטים על פיטצמוריס; קטע מפרוטוקול של ריכרד ליכטהיים על המצב בקושטא, 1911; רשימה ביוגרפית על פיטצמוריס 1911- 1958 AK264\1