תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תזכירים מאת שמואל טולקובסקי: בעניין גבולותיה של ארץ ישראל, נשלח אל חיים וייצמן ונחום סוקולוב (29.12.1918, אנגלית); בעניין סיבות המעוראות בארץ, נשלח אל פנחס רוטנברג ואל מאיר דיזנגוף (תל אביב, 13.10.1929, אנגלית); בצירוף מכתב מאת טולקובסקי אל הרי סקר בעניין גבולות הארץ (לונדון, 22.06.1919, העתק באנגלית) 1918- 1929 A248\18
מכתבים של W.G. Osborne אל חיים וייצמן בנוגע למשא ומתן אנגלי צרפתי בנוגע לגבולות; מכתבי ברנדייס ואחרים אל מדינאים שונים בבקשה להתערבות למען הדרישה הציונית לגבולות, מתוך ארכיונו של ג'יימס דה רוטשילד על ארץ ישראל והציונות, בתוך ארכיון פקידות הברון אדמונד דה רוטשילד 1920- 1920 J15\7225
גבולות מסירת אדמה 1993- 1998 KKL5\67856
מכתב מאת נציג משרד החוץ הצרפתי אל יעקב הרוזן בעניין גבולות ארץ ישראל - סוריה (פריס, 20.07.1937, שני עמודים בתצלום) 1937- 1937 A335\35
עמדות ביישוב היהודי בארץ ישראל בעקבות התקרבות חזית מלחמת העולם השנייה אל גבולות הארץ. חוזרים, קול קורא, הודעות מאת הסוכנות היהודית, הרוויזיוניסטים, "הליגה להתקרבות ושיתוף יהודי - ערבי", "הקיבוץ הארצי השומר הצעיר" (יוני - אוגוסט 1941) 1941- 1941 A158\83
רשימות מאת בן צבי, אחיו אהרון ראובני ואגודת "פועלי ציון", הכוללות הצעות לפתרון בעיית ארץ ישראל - המבנה השלטוני וגבולות מדינת ישראל 1919- 1919 A116\42
פנים 2007- 2007 PR\24188\38
גבולות, רכישת אדמה 1953- 1955 KKL5\21346
צילומי מאמרים, מפות ורשימות טופוגרפיות בעניין גבולות מצרים וארץ ישראל, בין היתר הגבול בין מצרים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי וגבולות מדינת ישראל 1948- 1955 A592\86
מסירת אדמה. מעטפות גא' - גו'. מעטפות: גבולות, גנים, גבעולים, גבעות, גברעם (עבר לשנת 1998), גבת, גבתון, גולן (חסר), ג'דידה (גדידה), גדרה, גונן, גוש חלב. מ-1.1.92 1992- 1994 KKL5\66447
ההתגייסות למאמץ המלחמתי. שירי לכת של משה בן-אסף וש. שלום לתמיכה בחיילים היהודיים בצבא הבריטי. השיר "ג'", השיר "אי שם על גבולות המדבר", השיר "חיילות עבריות קדימה" והשיר "החייל היהודי" 1941- 1943 J12\67
פרוטוקול מישיבת מחלקת החינוך בעניין ילדי גבולות (בתי הספר העממיים), 26.01.1945 1945- 1945 J17\8607