תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 13 - 24 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים ורשימות, כולל שני מכתבים אל נחום סוקולוב מאת פיטצמוריס בעניין ועידת סאן-רמו וגבולות ארץ ישראל, 1920 (העתקים); מכתב מאת ש. לאנדמן אל מיכאל היימן בארכיון הציוני המרכזי בירושלים, ובו פרטים על פיטצמוריס; קטע מפרוטוקול של ריכרד ליכטהיים על המצב בקושטא, 1911; רשימה ביוגרפית על פיטצמוריס 1911- 1958 AK264\1
תיק משרד ספרי האחוזה, חיפה, ע"ש פיק"א, בעניין חלקות מס' 164, 120, 187, בגוש מס' 10807 באדמות חיפה. תיקון שטח וגבולות 1948- 1949 J15\4072\62
גינוסר. התכתבות ומסמכים משפטיים בענייני קרקעות וגבולות 1938- 1948 J15\227
הסוכנות היהודית וועדות החקירה השונות בעניין קביעת גבולות החלוקה של ארץ ישראל-שליחותו של ליף לארצות הברית מטעם המחלקה המדינית בעניין גבולות החלוקה 1947- 1948 A402\646
מכתבים של W.G. Osborne אל חיים וייצמן בנוגע למשא ומתן אנגלי צרפתי בנוגע לגבולות; מכתבי ברנדייס ואחרים אל מדינאים שונים בבקשה להתערבות למען הדרישה הציונית לגבולות, מתוך ארכיונו של ג'יימס דה רוטשילד על ארץ ישראל והציונות, בתוך ארכיון פקידות הברון אדמונד דה רוטשילד 1920- 1920 J15\7225
צרעה. התכתבות בנושאים הבאים: בינוי, משק החי, משק השדה, גבולות היישוב ועניינים כספיים 1951- 1954 S15\49824
פדיה. התכתבות בעניין שינוי גבולות היישוב 1951- 1951 S15\49890
עתלית, עבדיה (Abedieh), מלחמיה, בשטווה (Bechatwe), דלהמיה. התכתבות בענייני קרקעות וטבלאות מפורטות של גבולות שטחים ורשימות שמיות של שונים 1935- 1940 J15\2939
זכרון יעקב. חוזים, מפות והצהרות בענייני גבולות החלקות בזכרון יעקב 1904- 1936 J15\2287\2
גבולות, מסירת אדמה 1947- 1949 KKL5\16545
גבולות, מסירת אדמה 1949- 1951 KKL5\18043
גבולות, מסירת אדמה, מטעים 1951- 1953 KKL5\19733