תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 25 - 36 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גבולות 1966- 1968 KKL5\30008
גבולות 1968- 1970 KKL5\31176
מאזנים. קיבוץ "גבולות" 1943- 1949 S15\4428
עזריה. התכתבות בעניין גבולות היישוב ותכנון המשק 1951- 1952 S15\49546
נורדיה (מרגולין). התכתבות בעניינים כספיים ובעניין קביעת גבולות היישוב 1948- 1949 S15\49473
גליל התחתון. סימוני גבולות 1878- 1905 J15\2267
עוזה. התכתבות בעניינים כספיים ובעניינים הנוגעים לקביעת גבולות היישוב 1960- 1960 S99\178
גבולות, מסירת אדמה 1945- 1947 KKL5\14941
גבולות, מסירת אדמה 1957- 1960 KKL5\24637
גבולות 1949- 1951 S15\9216
בין גבולות 1946- 1946 PR\962\1
הראל. התכתבות בנושאים הבאים: העברה ליישוב קבע, קביעת גבולות היישוב, משק השדה, משק החי, בינוי ונושאים כספיים 1949- 1951 S15\49815