תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך גבולות
מוצגים פריטים 37 - 48 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דלייקה (חוות כנרת), טבריה, מסחה, עובדיה, אזור הגליל התחתון. רשימות טיוטה בכתב יד בעניין תפיסת דלייקה, חקלאות, עניינים כלכליים, רכישת קרקעות וסימון גבולות באזור והיחסים עם השכנים הערביים ועם השלטונות J15\13094
כפר תבור, מקוה ישראל. התכתבות עם ועד המושבה כפר תבור בענייני הלוואות פיק"א לוועד המושבה, רשימת המתיישבים, בקשות הלוואה לקניית טרקטורים וזרעים, בקשה להתקין סידור השקאה בכפר תבור, בקשת אישור להחליף קרקעות בין איכרי המושבה, תיקונים בבית הספר, רישום ילדים למקווה ישראל, בקשה מאנשי כפר תבור לשלוח להם מודד על מנת לקבוע גבולות האדמות כדי למנוע סכסוכים בין האיכרים, תשלומים ובקשות 1932- 1938 J15\5558
קרית ענבים, קניית אדמה וקביעת גבולות 1922- 1927 KKL5\1574
גבולות, מסירת אדמה 1943- 1945 KKL5\13394
גבולות, מסירת אדמה מעטפות: מטעים, חשבונות 1955- 1957 KKL5\22976
אדמות יהודה, כפר סבא (גבל אל מחבה וחור אל עמר). התכתבות בעניין ציון גבולות, מדידות לטאבו ומשפטים 1928- 1928 L18\646
חרתיה, חרבג', שיך אבריק. התכתבות עם קרן קימת לישראל בעניין העברת אדמות מהכשרת היישוב אליה, קביעת גבולות, חשבונות ומשכנתאות 1927- 1927 L18\3052
בית שאן. התכתבות בעניין תשלומים עבור רכישת קרקעות ובעניין עבודות מדידות לסימון גבולות 1937- 1938 L75\723
טייבה. התכתבות עם קרן קימת לישראל בעניין הצעות לרכישת קרקעות והתיישבות עולי יוון ליד אבן יהודה, ובעניינים משפטיים הנוגעים לסכסוך גבולות, אותיות ק' - ת' 1936- 1937 L75\936
תוכניות הגנה על גבולות הארץ ותוכניות לשעת חירום, אספקת מזון ומקלטים 1941- 1942 S71\1861
ועדת וודהד. הכנת חומר על גבולות 1938- 1938 S25\10054
גבולות. התכתבות 1945- 1945 S25\2759