תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 13 - 24 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
חדרה. קיבוץ "הדסה". התכנית כוללת את מיקום מבני המגורים ומבני הציבור, מקרא וסימון רכוש הסוכנות, רכוש הקיבוץ ורכוש משועבד S9\514-1m
נוה הדסה (תל יצחק). תכנון כפר נוער, על גבי מפה טופוגרפית. S126M\1363\1
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000), עם תוספות בצבע J17\5526-2m
בורג'. מדידת אדמת יהודה קויפמן העוברת ליחזקאל והדסה רבנאי. חתימות J15\3917-19m
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000) J17\5526-1m
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". מסמך נלווה למפה KLM20/415/11. מכתב אל הנהלת "הדסה" בעניין כרם נטוע בשטח "הדסה". הצעה לפיתרון הסכסוך עם תושבי אבן ספיר שנטעו את הכרם KL20M\415\12
ירושלים. האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 3 מתוך 5 A175M\20\16
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 2 מתוך 5 A175M\20\17
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 5 מתוך 5 A175M\20\19
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. תוכנית קומה א' A175M\202\24
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. חזית צפונית A175M\202\4
ירושלים. האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 4 מתוך 5 A175M\20\20
תיאור:
חדרה. קיבוץ "הדסה". התכנית כוללת את מיקום מבני המגורים ומבני הציבור, מקרא וסימון רכוש הסוכנות, רכוש הקיבוץ ורכוש משועבד
סימול: S9\514-1m
תיאור:
נוה הדסה (תל יצחק). תכנון כפר נוער, על גבי מפה טופוגרפית.
סימול: S126M\1363\1
תיאור:
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000), עם תוספות בצבע
סימול: J17\5526-2m
תיאור:
בורג'. מדידת אדמת יהודה קויפמן העוברת ליחזקאל והדסה רבנאי. חתימות
סימול: J15\3917-19m
תיאור:
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000)
סימול: J17\5526-1m
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". מסמך נלווה למפה KLM20/415/11. מכתב אל הנהלת "הדסה" בעניין כרם נטוע בשטח "הדסה". הצעה לפיתרון הסכסוך עם תושבי אבן ספיר שנטעו את הכרם
סימול: KL20M\415\12
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 3 מתוך 5
סימול: A175M\20\16
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 2 מתוך 5
סימול: A175M\20\17
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 5 מתוך 5
סימול: A175M\20\19
תיאור:
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. תוכנית קומה א'
סימול: A175M\202\24
תיאור:
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. חזית צפונית
סימול: A175M\202\4
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 4 מתוך 5
סימול: A175M\20\20
חדרה. קיבוץ "הדסה". התכנית כוללת את מיקום מבני המגורים ומבני הציבור, מקרא וסימון רכוש הסוכנות, רכוש הקיבוץ ורכוש משועבד
נוה הדסה (תל יצחק). תכנון כפר נוער, על גבי מפה טופוגרפית.
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000), עם תוספות בצבע
בורג'. מדידת אדמת יהודה קויפמן העוברת ליחזקאל והדסה רבנאי. חתימות
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000)
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". מסמך נלווה למפה KLM20/415/11. מכתב אל הנהלת "הדסה" בעניין כרם נטוע בשטח "הדסה". הצעה לפיתרון הסכסוך עם תושבי אבן ספיר שנטעו את הכרם
ירושלים. האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 3 מתוך 5
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 2 מתוך 5
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 5 מתוך 5
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. תוכנית קומה א'
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. חזית צפונית
ירושלים. האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 4 מתוך 5