תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 37 - 48 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. בית הספר התיכוני המקצועי לנערות על שם עליס סליגסברג (מיסודה של הסתדרות נשים ציוניות "הדסה" באמריקה). תרשים כללי של חדרי לימוד, בתי מלאכה וחדרי שירות J17\3480-1m
ירושלים. מפת מגרש בית החולים "הדסה" בעזור רחוב הנביאים, שייך לבית הספר התיכוני המקצועי לנערות על שם עליס סליגסברג J17\3480-2m
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום שטח המרכז הרפואי של הדסה על גבי מפה טופוגרפית של אזור עין כרם KL20M\415\7
ירושלים. הר הצופים. מכתב מאת הנהלת הדסה אל משרדי הקק"ל מיום 10.1.1943 בעניין חוזה חכירה בין הדסה ובין קק"ל KL5M\4768
גזר הדסה. מפת סימון גושים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחום שטח קבוצת הדסה. בטבלה: מס' גוש חלקה וגודל שטחם KL20M\457\4
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". אבחנה בין שטחים לפי מקרא: ההצעה הראשונה לאיתור השטח, איתור השטח המוסכם, שטח נטוע כרם גפנים. הערה בכתב יד:"שטח נדרש לשיכון ע"י הדסה". סימון מיקום הישובים מסקוביה, קטרה. סימון תוואי מערך כבישים KL20M\415\15
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. מבט ממעוף ציפור A175M\20\12
קבוצת הדסה - גזר. בין הכפר אל קובב ורמלה. תוכנית הישוב על מפה טופוגרפית. מקרא של כל המבנים הממוספרים A175M\67\4
קבוצת הדסה - גזר. תוכנית ראשונית על מפה טופוגרפית A175M\67\2
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית A175M\20\6
קבוצת הדסה - גזר. תוכנית ראשונית על מפה טופוגרפית A175M\67\1
קבוצת הדסה - גזר. תוכנית ראשונית על מפה טופוגרפית A175M\67\3
תיאור:
ירושלים. בית הספר התיכוני המקצועי לנערות על שם עליס סליגסברג (מיסודה של הסתדרות נשים ציוניות "הדסה" באמריקה). תרשים כללי של חדרי לימוד, בתי מלאכה וחדרי שירות
סימול: J17\3480-1m
תיאור:
ירושלים. מפת מגרש בית החולים "הדסה" בעזור רחוב הנביאים, שייך לבית הספר התיכוני המקצועי לנערות על שם עליס סליגסברג
סימול: J17\3480-2m
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום שטח המרכז הרפואי של הדסה על גבי מפה טופוגרפית של אזור עין כרם
סימול: KL20M\415\7
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. מכתב מאת הנהלת הדסה אל משרדי הקק"ל מיום 10.1.1943 בעניין חוזה חכירה בין הדסה ובין קק"ל
סימול: KL5M\4768
תיאור:
גזר הדסה. מפת סימון גושים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחום שטח קבוצת הדסה. בטבלה: מס' גוש חלקה וגודל שטחם
סימול: KL20M\457\4
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". אבחנה בין שטחים לפי מקרא: ההצעה הראשונה לאיתור השטח, איתור השטח המוסכם, שטח נטוע כרם גפנים. הערה בכתב יד:"שטח נדרש לשיכון ע"י הדסה". סימון מיקום הישובים מסקוביה, קטרה. סימון תוואי מערך כבישים
סימול: KL20M\415\15
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. מבט ממעוף ציפור
סימול: A175M\20\12
תיאור:
קבוצת הדסה - גזר. בין הכפר אל קובב ורמלה. תוכנית הישוב על מפה טופוגרפית. מקרא של כל המבנים הממוספרים
סימול: A175M\67\4
תיאור:
קבוצת הדסה - גזר. תוכנית ראשונית על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\67\2
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\20\6
תיאור:
קבוצת הדסה - גזר. תוכנית ראשונית על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\67\1
תיאור:
קבוצת הדסה - גזר. תוכנית ראשונית על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\67\3
ירושלים. בית הספר התיכוני המקצועי לנערות על שם עליס סליגסברג (מיסודה של הסתדרות נשים ציוניות "הדסה" באמריקה). תרשים כללי של חדרי לימוד, בתי מלאכה וחדרי שירות
ירושלים. מפת מגרש בית החולים "הדסה" בעזור רחוב הנביאים, שייך לבית הספר התיכוני המקצועי לנערות על שם עליס סליגסברג
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום שטח המרכז הרפואי של הדסה על גבי מפה טופוגרפית של אזור עין כרם
ירושלים. הר הצופים. מכתב מאת הנהלת הדסה אל משרדי הקק"ל מיום 10.1.1943 בעניין חוזה חכירה בין הדסה ובין קק"ל
גזר הדסה. מפת סימון גושים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחום שטח קבוצת הדסה. בטבלה: מס' גוש חלקה וגודל שטחם
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". אבחנה בין שטחים לפי מקרא: ההצעה הראשונה לאיתור השטח, איתור השטח המוסכם, שטח נטוע כרם גפנים. הערה בכתב יד:"שטח נדרש לשיכון ע"י הדסה". סימון מיקום הישובים מסקוביה, קטרה. סימון תוואי מערך כבישים
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. מבט ממעוף ציפור
קבוצת הדסה - גזר. בין הכפר אל קובב ורמלה. תוכנית הישוב על מפה טופוגרפית. מקרא של כל המבנים הממוספרים
קבוצת הדסה - גזר. תוכנית ראשונית על מפה טופוגרפית
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית
קבוצת הדסה - גזר. תוכנית ראשונית על מפה טופוגרפית
קבוצת הדסה - גזר. תוכנית ראשונית על מפה טופוגרפית