תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 49 - 60 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית והדסה. על יד בית הקברות הצבאי. A175M\20\14
ירושלים. תוכנית האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סימון גבולות פיתוח ההר, כולל 250 מגרשים. תוכנית של מנדלסון , קאופמן וטרק. A175M\20\15
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. על מפה טופוגרפית של האזור מבית המטבחים העירוני מצפון עד שייח ג'ארח ממערב ואוגוסטה ויקטוריה מדרום A175M\20\13
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. שתי תוכניות של מבנים קיימים וחדשים. מקרא A175M\20\10
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים סקיצה A175M\20\8
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית A175M\20\4
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה A175M\20\2
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום שטח "אדמות שהועמדו לרשות המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בהתאם להסכם עם הקק"ל מיום 3 לאוקטובר 1954". על גבי מפה טופוגרפית של אזור עין כרם. סימון מיקום הישוב אורה. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/415/10 KL20M\415\9
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". אבחנה בין שטחים לפי מקרא צבעוני: ההצעה הראשונה לאיתור השטח, איתור השטח המוסכם, שטח נטוע כרם גפנים. סימון מיקום הישובים מסקוביה, קטרה. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/415/12 KL20M\415\11
גזר הדסה. מפת סימון שטחי קק"ל באוגוסט 1947. על גבי מפת סימון גושים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחום שטח קבוצת הדסה. בטבלה: מס' גוש חלקה וגודל שטחם KL20M\457\6
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים. סימון תוואי גבול השטח המיועד להפקעה. סימון תוואי דרך קיימת. על גבי מפה טופוגרפית. סימון מיקום שכונת עין כרם, הישובים אל ג'ורה, אורה. בגב המפה הערה בכתב יד:"שטח למרכז הרפואי עין כרם" KL20M\415\6
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת תכנון תחום שטח מוצע לשיכון העובדים. סימון תחום שטח המרכז הרפואי. סימון תוואי כבישים קיימים ומוצעים. ציון שמות השכונות והישובים באזור הדסה. עברית, אנגלית KL20M\415\2
תיאור:
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית והדסה. על יד בית הקברות הצבאי.
סימול: A175M\20\14
תיאור:
ירושלים. תוכנית האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סימון גבולות פיתוח ההר, כולל 250 מגרשים. תוכנית של מנדלסון , קאופמן וטרק.
סימול: A175M\20\15
תיאור:
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. על מפה טופוגרפית של האזור מבית המטבחים העירוני מצפון עד שייח ג'ארח ממערב ואוגוסטה ויקטוריה מדרום
סימול: A175M\20\13
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. שתי תוכניות של מבנים קיימים וחדשים. מקרא
סימול: A175M\20\10
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים סקיצה
סימול: A175M\20\8
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\20\4
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
סימול: A175M\20\2
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום שטח "אדמות שהועמדו לרשות המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בהתאם להסכם עם הקק"ל מיום 3 לאוקטובר 1954". על גבי מפה טופוגרפית של אזור עין כרם. סימון מיקום הישוב אורה. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/415/10
סימול: KL20M\415\9
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". אבחנה בין שטחים לפי מקרא צבעוני: ההצעה הראשונה לאיתור השטח, איתור השטח המוסכם, שטח נטוע כרם גפנים. סימון מיקום הישובים מסקוביה, קטרה. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/415/12
סימול: KL20M\415\11
תיאור:
גזר הדסה. מפת סימון שטחי קק"ל באוגוסט 1947. על גבי מפת סימון גושים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחום שטח קבוצת הדסה. בטבלה: מס' גוש חלקה וגודל שטחם
סימול: KL20M\457\6
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים. סימון תוואי גבול השטח המיועד להפקעה. סימון תוואי דרך קיימת. על גבי מפה טופוגרפית. סימון מיקום שכונת עין כרם, הישובים אל ג'ורה, אורה. בגב המפה הערה בכתב יד:"שטח למרכז הרפואי עין כרם"
סימול: KL20M\415\6
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת תכנון תחום שטח מוצע לשיכון העובדים. סימון תחום שטח המרכז הרפואי. סימון תוואי כבישים קיימים ומוצעים. ציון שמות השכונות והישובים באזור הדסה. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\415\2
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית והדסה. על יד בית הקברות הצבאי.
ירושלים. תוכנית האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סימון גבולות פיתוח ההר, כולל 250 מגרשים. תוכנית של מנדלסון , קאופמן וטרק.
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. על מפה טופוגרפית של האזור מבית המטבחים העירוני מצפון עד שייח ג'ארח ממערב ואוגוסטה ויקטוריה מדרום
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. שתי תוכניות של מבנים קיימים וחדשים. מקרא
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים סקיצה
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום שטח "אדמות שהועמדו לרשות המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בהתאם להסכם עם הקק"ל מיום 3 לאוקטובר 1954". על גבי מפה טופוגרפית של אזור עין כרם. סימון מיקום הישוב אורה. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/415/10
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". אבחנה בין שטחים לפי מקרא צבעוני: ההצעה הראשונה לאיתור השטח, איתור השטח המוסכם, שטח נטוע כרם גפנים. סימון מיקום הישובים מסקוביה, קטרה. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/415/12
גזר הדסה. מפת סימון שטחי קק"ל באוגוסט 1947. על גבי מפת סימון גושים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחום שטח קבוצת הדסה. בטבלה: מס' גוש חלקה וגודל שטחם
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים. סימון תוואי גבול השטח המיועד להפקעה. סימון תוואי דרך קיימת. על גבי מפה טופוגרפית. סימון מיקום שכונת עין כרם, הישובים אל ג'ורה, אורה. בגב המפה הערה בכתב יד:"שטח למרכז הרפואי עין כרם"
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת תכנון תחום שטח מוצע לשיכון העובדים. סימון תחום שטח המרכז הרפואי. סימון תוואי כבישים קיימים ומוצעים. ציון שמות השכונות והישובים באזור הדסה. עברית, אנגלית