תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 61 - 72 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה A175M\20\5
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית A175M\20\3
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה A175M\20\1
ירושלים. תוכנית האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים על מפה טופוגרפית. A175M\20\11
קבוצת הדסה S113M\3021
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". אבחנה בין שטחים לפי מקרא צבעוני: איתור השטח המוסכם, גבול מזרחי של אדמות קק"ל, שטח לבניינים, שטח פתוח פרטי. סימון מיקום הישוב אורה. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה KL20M\415\13
טבעון. "תוכנית תכנון גלילי למחוז חיפה מס' 174. טבעון - קבוצת 20 הבתים על יד הכביש לרמת הדסה". חלוקה לחלקות וציון מספריהם. סימון תוואי כביש טבעון - רמת הדסה. בגב המפה הערה בכתב יד:"בית שערים" KL20M\426\42
ירושלים. הדסה עין כרם. תוכנית מס' 470. "סימון תחום שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית". סימון תחום שטח לבניינים ותחום שטח ירוק פרטי. סימון תוואי מערך כבישים. ציון שמות הישובים אורה, כפר שודי. נתוני טופוגרפיה KL20M\415\3
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחומי שטחים באזור הדסה עין כרם. חלוקה ל 5 מתחמים על גבי מפה טופוגרפית. סימון מיקום הישובים אורה, עמינדב. סימון תוואי מערך כבישים KL20M\415\5
תל אביב. בית חולים עירוני הדסה. מפת סימון תחום שטח בית חולים עירוני הדסה וקופת חולים. מסמך נלווה למפה KLM20/407/30. מפת סימון מגרשי "שארית ישראל" ברחוב גיאורג אליוט KL20M\407\31
ירושלים. עין כרם. "תוכנית פיתוח לשיכון בעין כרם. הדסה האוניברסיטה העברית המרכז הרפואי. תוכנית בניין ערים הרי יהודה 87 / ג". מסמך נלווה למפה KLM20/415/22. תקנות והסברים בנוגע לתוכנית. חתימות של קק"ל ושל משרד הבניה של הדסה KL20M\415\23
עמק חפר. בית ינאי. מפת סימון תחום שטח ל"הדסה" בגוש מס' 8334. מסמך נלווה למפה KLM20/465/18. מכתב אל גברת רושקין מאת א. ברכיהו (קק"ל) בעניין תחום שטח ל"הדסה" על חוף הים בכפר ויתקין KL20M\465\19
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
סימול: A175M\20\5
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\20\3
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
סימול: A175M\20\1
תיאור:
ירושלים. תוכנית האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים על מפה טופוגרפית.
סימול: A175M\20\11
תיאור:
קבוצת הדסה
סימול: S113M\3021
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". אבחנה בין שטחים לפי מקרא צבעוני: איתור השטח המוסכם, גבול מזרחי של אדמות קק"ל, שטח לבניינים, שטח פתוח פרטי. סימון מיקום הישוב אורה. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה
סימול: KL20M\415\13
תיאור:
טבעון. "תוכנית תכנון גלילי למחוז חיפה מס' 174. טבעון - קבוצת 20 הבתים על יד הכביש לרמת הדסה". חלוקה לחלקות וציון מספריהם. סימון תוואי כביש טבעון - רמת הדסה. בגב המפה הערה בכתב יד:"בית שערים"
סימול: KL20M\426\42
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. תוכנית מס' 470. "סימון תחום שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית". סימון תחום שטח לבניינים ותחום שטח ירוק פרטי. סימון תוואי מערך כבישים. ציון שמות הישובים אורה, כפר שודי. נתוני טופוגרפיה
סימול: KL20M\415\3
תיאור:
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחומי שטחים באזור הדסה עין כרם. חלוקה ל 5 מתחמים על גבי מפה טופוגרפית. סימון מיקום הישובים אורה, עמינדב. סימון תוואי מערך כבישים
סימול: KL20M\415\5
תיאור:
תל אביב. בית חולים עירוני הדסה. מפת סימון תחום שטח בית חולים עירוני הדסה וקופת חולים. מסמך נלווה למפה KLM20/407/30. מפת סימון מגרשי "שארית ישראל" ברחוב גיאורג אליוט
סימול: KL20M\407\31
תיאור:
ירושלים. עין כרם. "תוכנית פיתוח לשיכון בעין כרם. הדסה האוניברסיטה העברית המרכז הרפואי. תוכנית בניין ערים הרי יהודה 87 / ג". מסמך נלווה למפה KLM20/415/22. תקנות והסברים בנוגע לתוכנית. חתימות של קק"ל ושל משרד הבניה של הדסה
סימול: KL20M\415\23
תיאור:
עמק חפר. בית ינאי. מפת סימון תחום שטח ל"הדסה" בגוש מס' 8334. מסמך נלווה למפה KLM20/465/18. מכתב אל גברת רושקין מאת א. ברכיהו (קק"ל) בעניין תחום שטח ל"הדסה" על חוף הים בכפר ויתקין
סימול: KL20M\465\19
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
ירושלים. תוכנית האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים על מפה טופוגרפית.
קבוצת הדסה
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחום "שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים". אבחנה בין שטחים לפי מקרא צבעוני: איתור השטח המוסכם, גבול מזרחי של אדמות קק"ל, שטח לבניינים, שטח פתוח פרטי. סימון מיקום הישוב אורה. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה
טבעון. "תוכנית תכנון גלילי למחוז חיפה מס' 174. טבעון - קבוצת 20 הבתים על יד הכביש לרמת הדסה". חלוקה לחלקות וציון מספריהם. סימון תוואי כביש טבעון - רמת הדסה. בגב המפה הערה בכתב יד:"בית שערים"
ירושלים. הדסה עין כרם. תוכנית מס' 470. "סימון תחום שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית". סימון תחום שטח לבניינים ותחום שטח ירוק פרטי. סימון תוואי מערך כבישים. ציון שמות הישובים אורה, כפר שודי. נתוני טופוגרפיה
ירושלים. הדסה עין כרם. מפת סימון תחומי שטחים באזור הדסה עין כרם. חלוקה ל 5 מתחמים על גבי מפה טופוגרפית. סימון מיקום הישובים אורה, עמינדב. סימון תוואי מערך כבישים
תל אביב. בית חולים עירוני הדסה. מפת סימון תחום שטח בית חולים עירוני הדסה וקופת חולים. מסמך נלווה למפה KLM20/407/30. מפת סימון מגרשי "שארית ישראל" ברחוב גיאורג אליוט
ירושלים. עין כרם. "תוכנית פיתוח לשיכון בעין כרם. הדסה האוניברסיטה העברית המרכז הרפואי. תוכנית בניין ערים הרי יהודה 87 / ג". מסמך נלווה למפה KLM20/415/22. תקנות והסברים בנוגע לתוכנית. חתימות של קק"ל ושל משרד הבניה של הדסה
עמק חפר. בית ינאי. מפת סימון תחום שטח ל"הדסה" בגוש מס' 8334. מסמך נלווה למפה KLM20/465/18. מכתב אל גברת רושקין מאת א. ברכיהו (קק"ל) בעניין תחום שטח ל"הדסה" על חוף הים בכפר ויתקין