תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 61 - 72 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קרית טבעון. רמת הדסה. תוכניות מבנים בכפר הנוער, הצעה להתאמת בית מגורים לכיתות, אלטרנטיבה ב' S113M\2762\26
קרית טבעון. רמת הדסה. תוכניות מבנים בכפר הנוער, טיוטת תוכנית בנין מגורים ולימודים S113M\2762\21
קרית טבעון. רמת הדסה. תוכניות של בנין לתעסוקה במלאכת יד, חתכים S113M\2793\13
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות רהיטים בבנין בית הכנסת. תוכנית ארון הקודש S113M\2819\1
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות רהיטים בבנין בית הכנסת. תוכנית ארון ספרים S113M\2819\28
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. אגדים ושלדי עץ לתקרה S113M\2819\31
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. תקרת ביניים S113M\2819\13
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות דרכים ושבילים. הצעה לגמירת עבודות הדרכים S113M\2819\11
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. חתכים ליסודות S113M\2819\19
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. יסוד עובר S113M\2819\21
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. הצעה לבית הכנסת, רישום חיצוני S113M\2819\17
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. פרט הדלת S113M\2819\16
תיאור:
קרית טבעון. רמת הדסה. תוכניות מבנים בכפר הנוער, הצעה להתאמת בית מגורים לכיתות, אלטרנטיבה ב'
סימול: S113M\2762\26
תיאור:
קרית טבעון. רמת הדסה. תוכניות מבנים בכפר הנוער, טיוטת תוכנית בנין מגורים ולימודים
סימול: S113M\2762\21
תיאור:
קרית טבעון. רמת הדסה. תוכניות של בנין לתעסוקה במלאכת יד, חתכים
סימול: S113M\2793\13
תיאור:
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות רהיטים בבנין בית הכנסת. תוכנית ארון הקודש
סימול: S113M\2819\1
תיאור:
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות רהיטים בבנין בית הכנסת. תוכנית ארון ספרים
סימול: S113M\2819\28
תיאור:
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. אגדים ושלדי עץ לתקרה
סימול: S113M\2819\31
תיאור:
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. תקרת ביניים
סימול: S113M\2819\13
תיאור:
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות דרכים ושבילים. הצעה לגמירת עבודות הדרכים
סימול: S113M\2819\11
תיאור:
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. חתכים ליסודות
סימול: S113M\2819\19
תיאור:
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. יסוד עובר
סימול: S113M\2819\21
תיאור:
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. הצעה לבית הכנסת, רישום חיצוני
סימול: S113M\2819\17
תיאור:
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. פרט הדלת
סימול: S113M\2819\16
קרית טבעון. רמת הדסה. תוכניות מבנים בכפר הנוער, הצעה להתאמת בית מגורים לכיתות, אלטרנטיבה ב'
קרית טבעון. רמת הדסה. תוכניות מבנים בכפר הנוער, טיוטת תוכנית בנין מגורים ולימודים
קרית טבעון. רמת הדסה. תוכניות של בנין לתעסוקה במלאכת יד, חתכים
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות רהיטים בבנין בית הכנסת. תוכנית ארון הקודש
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות רהיטים בבנין בית הכנסת. תוכנית ארון ספרים
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. אגדים ושלדי עץ לתקרה
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. תקרת ביניים
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות דרכים ושבילים. הצעה לגמירת עבודות הדרכים
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. חתכים ליסודות
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. יסוד עובר
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. הצעה לבית הכנסת, רישום חיצוני
רמת הדסה, קרית טבעון. תוכניות בנין של בית הכנסת. פרט הדלת