תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 61 - 72 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עמק חפר. בית ינאי. מפת סימון תחום שטח ל"הדסה" בגוש מס' 8334. מסמך נלווה למפה KLM20/465/18. מכתב אל גברת רושקין מאת א. ברכיהו (קק"ל) בעניין תחום שטח ל"הדסה" על חוף הים בכפר ויתקין KL20M\465\19
צור הדסה. מפת סימון מיקום הישוב צור הדסה. סימון מיקום הישובים הסמוכים מבוא ביתר, בר גיורא, נס הרים, מטע. סימון תוואי דרך לסלילה. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל. עברית, אנגלית KL20M\476\35
תל אביב. בית חולים עירוני הדסה. מפת סימון תחום שטח בית חולים עירוני הדסה וקופת חולים. על גבי מפת סימון גושים מס' 6933, 6934. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הרחובות. בגב המפה הערה בכתב יד:" מפה ממשלתית, בלוק 6933, 6934. הדסה קופת חולים (6933). מגרשים שארית ישראל (6934)". עברית, אנגלית. למפה מסמך נלווה KLM20/407/31 KL20M\407\30
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית והדסה. על יד בית הקברות הצבאי. A175M\20\14
ירושלים. תוכנית האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סימון גבולות פיתוח ההר, כולל 250 מגרשים. תוכנית של מנדלסון , קאופמן וטרק. A175M\20\15
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. על מפה טופוגרפית של האזור מבית המטבחים העירוני מצפון עד שייח ג'ארח ממערב ואוגוסטה ויקטוריה מדרום A175M\20\13
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. שתי תוכניות של מבנים קיימים וחדשים. מקרא A175M\20\10
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים סקיצה A175M\20\8
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית A175M\20\4
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה A175M\20\2
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה A175M\20\5
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית A175M\20\3
תיאור:
עמק חפר. בית ינאי. מפת סימון תחום שטח ל"הדסה" בגוש מס' 8334. מסמך נלווה למפה KLM20/465/18. מכתב אל גברת רושקין מאת א. ברכיהו (קק"ל) בעניין תחום שטח ל"הדסה" על חוף הים בכפר ויתקין
סימול: KL20M\465\19
תיאור:
צור הדסה. מפת סימון מיקום הישוב צור הדסה. סימון מיקום הישובים הסמוכים מבוא ביתר, בר גיורא, נס הרים, מטע. סימון תוואי דרך לסלילה. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\476\35
תיאור:
תל אביב. בית חולים עירוני הדסה. מפת סימון תחום שטח בית חולים עירוני הדסה וקופת חולים. על גבי מפת סימון גושים מס' 6933, 6934. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הרחובות. בגב המפה הערה בכתב יד:" מפה ממשלתית, בלוק 6933, 6934. הדסה קופת חולים (6933). מגרשים שארית ישראל (6934)". עברית, אנגלית. למפה מסמך נלווה KLM20/407/31
סימול: KL20M\407\30
תיאור:
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית והדסה. על יד בית הקברות הצבאי.
סימול: A175M\20\14
תיאור:
ירושלים. תוכנית האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סימון גבולות פיתוח ההר, כולל 250 מגרשים. תוכנית של מנדלסון , קאופמן וטרק.
סימול: A175M\20\15
תיאור:
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. על מפה טופוגרפית של האזור מבית המטבחים העירוני מצפון עד שייח ג'ארח ממערב ואוגוסטה ויקטוריה מדרום
סימול: A175M\20\13
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. שתי תוכניות של מבנים קיימים וחדשים. מקרא
סימול: A175M\20\10
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים סקיצה
סימול: A175M\20\8
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\20\4
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
סימול: A175M\20\2
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
סימול: A175M\20\5
תיאור:
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\20\3
עמק חפר. בית ינאי. מפת סימון תחום שטח ל"הדסה" בגוש מס' 8334. מסמך נלווה למפה KLM20/465/18. מכתב אל גברת רושקין מאת א. ברכיהו (קק"ל) בעניין תחום שטח ל"הדסה" על חוף הים בכפר ויתקין
צור הדסה. מפת סימון מיקום הישוב צור הדסה. סימון מיקום הישובים הסמוכים מבוא ביתר, בר גיורא, נס הרים, מטע. סימון תוואי דרך לסלילה. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל. עברית, אנגלית
תל אביב. בית חולים עירוני הדסה. מפת סימון תחום שטח בית חולים עירוני הדסה וקופת חולים. על גבי מפת סימון גושים מס' 6933, 6934. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הרחובות. בגב המפה הערה בכתב יד:" מפה ממשלתית, בלוק 6933, 6934. הדסה קופת חולים (6933). מגרשים שארית ישראל (6934)". עברית, אנגלית. למפה מסמך נלווה KLM20/407/31
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית והדסה. על יד בית הקברות הצבאי.
ירושלים. תוכנית האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סימון גבולות פיתוח ההר, כולל 250 מגרשים. תוכנית של מנדלסון , קאופמן וטרק.
ירושלים. תוכנית הר הצופים האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. על מפה טופוגרפית של האזור מבית המטבחים העירוני מצפון עד שייח ג'ארח ממערב ואוגוסטה ויקטוריה מדרום
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. שתי תוכניות של מבנים קיימים וחדשים. מקרא
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים סקיצה
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה
ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. סקיצה על מפה טופוגרפית