תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 13 - 24 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מאמרים בעניין חייו ופעילותו של הרב צבי הירש קלישר, בפרט מתוך אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו של דוד תדהר; מאמרים, סקירות ורשימות במכונת כתיבה ובכתב יד, כולל תרגומים, בעניין הרב קלישר מאת מחברים אחרים, ביניהם הדסה בן-עמי, בצירוף מכתבים אל הרטה מנדלסון מאת מחברי המאמרים A499\2
פעילותו הציבורית של אליעזר אטינגן למען הוועדה המקומית של "כופר היישוב" והוועד המקומי של "מס החירום של היישוב", תל אביב, בפרט ביחד עם ועד המגבית ליהודי פולין (1940). דו"חות, רשימות שמיות, קבלות, פרוטוקולים של ישיבות וזכרון דברים; התכתבות בין אליעזר אטינגן לבין נציגי ארגונים ומוסדות שונים, ביניהם אגוד יוצאי הארצות הבלטיות וסניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל, והוועד הלאומי בירושלים 1939- 1942 A151\39
עבודת מחקר בעניין השפעתה של העלייה החמישית על התפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל בין השנים 1932– 1939, כולל מבוא, 5 פרקים, סיכומים, רשימה ביבליוגרפית וטבלאות המכילות נתונים סטטיסטיים (כתב מכונה, 60 עמ' ונספחים) A413\30
"כופר היישוב". כרזות ודו"חות סיכום פומביים 1938- 1940 J12\69
ירושלים. שטר משכנתא ע"ש חברת אמיקא וחברת הכשרת היישוב 1940- 1940 J93\304\5
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל; עלונים, דו"חות, חוזרים פנימיים, רשימות סטטיסטיות, פרוטוקולים של ישיבות, דברי דפוס מאת ארגונים שונים. בין המתכתבים: אליעזר קפלן; דוד רמז; זליג ברודצקי, חבר ההנהלה הציונית בלונדון, ולביא בקשטנסקי, מזכיר ההנהלה; הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; נשיאות הוועד המקומי בתל אביב של "מס החירום של היישוב" שעל יד הוועד הלאומי; נציגי סניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים; הסתדרות נוער ציוני חלוצי "הרצליה"; המזכירות הארצית של "כופר היישוב"; הוועד הפועל של "העובד הציוני"; ועד המגבית ליהודי פולין; התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה; המועצה הדתית לתל אביב ויפו; מערכות העיתונים "הארץ", תל אביב, ו"העולם", ירושלים; התאגדות העיתונאים בארץ ישראל; מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל; חברת "עמל" בתל אביב, וחברות אחרות 1937- 1941 A151\51
תזכירים, מאמרים ומכתבים לעיתונים מאת לואיס נאמייר בעניין הפליטים היהודיים באירופה, ההפעלה, התגייסות היישוב בארץ ישראל לצבא הבריטי, ובנושאים אחרים (כתבי מכונה, קטעי עיתונים) 1938- 1946 A312\7
טיוטה לספר יזכור, לחיילים- מתנדבי היישוב העברי בארץ-ישראל במלחמת העולם השניה. תל-אביב: איגוד החיילים המשוחררים בישראל 1973- 1973 A363\108
רשימות על פגישה של מנהיגי היישוב עם אדווין סמואל ועל ראיון עם ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson), נוסח שיחות טלפון עם אנשי הקהילה היהודית בקהיר 1929- 1930 A419\116
התכתבות, דו"חות ותזכירים של פגישות עם נציגי משרד החוץ, משרד המלחמה ומשרד המושבות הבריטיים בעניין עלייה וגיוס היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי. בין המתכתבים: חיים וייצמן, דוד בן גוריון, לורד מוין (חומר מודפס במכונת כתיבה - העתקי תעודות מהארכיון הציוני המרכזי, חטיבות S25 ו- Z4) 1941- 1941 A312\34
פעילותו המדינית של לואיס נאמייר. פגישות ושיחות עם שרים ממשרד המושבות בלונדון ונציגי ממשלת פלשתינה - ארץ ישראל בענייני הנוגעים להתנהגות המשטרה הבריטית בארץ ישראל בזמן הפגנות היישוב היהודי נגד חוקרי "הספר הלבן" (1940), בעניין ההעפלה (1941); סיכומי פגישות והתכתבות בין נאמייר לבין לורד מוין (1941). בין היתר מכתבים ותזכירים מאת חיים וייצמן, פליקס מנדל, ברנרד יוסף 1935- 1946 A312\16
מכתבים אל מערכות עיתונים בריטיים, בפרט "The Times" ו"The Manchester Guardian", מאמרים (קטעי עיתונים ובכתב מכונה) ורשימות מאת לואיס נאמייר בנושאים יהודיים וציוניים: השואה, מלחמת העולם השנייה, היישוב היהודי בארץ ישראל ועניינים מדיניים כלליים; מכתבים מאת מאלקולם מאקדונאלד (Malcolm MacDonald) אל לואיס נאמייר (1931 - 1932) 1931- 1946 A312\4