תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 13 - 24 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הקדמה לויכוח על הנושא "למה התפרק היישוב הקואופרטיבי מרחביה" 1944- 1944 A161\18
ויכוח על הנושא "למה התפרק היישוב הקואופרטיבי מרחביה?": הקדמה מאת יהודה לודוויג אופנהיימר: "מה היתה הסיבה המכרעת לחורבנו של היישוב השיתופי מרחביה?", והרצאה מאת יהודה דון, פרוספור באוניברסיטת בר-אילן, בעניין הכנת החומר לדפוס על פרנץ אופנהיימר והנצחת זכרו של תלמידו יעקב פרוידנברג (25.10.1973) 1973- 1973 A161\104
נתונים סטטיסטיים על אינדקס יוקר המחיה ונתונים דמוגרפיים על היישוב היהודי 1941- 1945 S8\1265
התכתבות בין יהודה לודוויג אופנהיימר לבין אנשים שונים בענייני היישוב השיתופי מרחביה; רשימות, סקירות והצעות בענייני מרחביה. בין היתר התכתבות בין לודוויג אופנהיימר לבין אליעזר לוברני בקשר לעריכת ספר היובל, ובקשת הערכה על פעילותו של פרנץ אופנהיימר בהקמת מרחביה (11.11.1960 - 02.01.1961); התכתבות בעניין טיפולו של ישעיהו פרדר בהנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר בקשר למרחביה (10.06.1963 - 16.02.1964); התכתבות בעניין הקמת בית אופנהיימר במרחביה ליום הולדתו המאה (24.06.1963 - 30.03.1964); טיוטות, הערות וחישובים של פרויקטים מחקריים על מרחביה, יובל ה-50 של מרחביה והקמת בית על שם אופנהיימר 1957- 1965 A161\100
פעילותו של ארתור הנטקה למען חברת הכשרת היישוב. דו"חות ותזכירים שונים מאת אוטו ורבורג אל ארתור הנטקה בענייני The Palestine Land Development Company, לונדון - ברלין - יפו, ושיתוף פעולה עם הקרן הקיימת לישראל 1911- 1912 A11\39
חוזרים, תזכירים, הצהרות, דו"חות, גלוי דעת מאת לשכת ההסברה של הנהלת הסוכנות היהודית. בין היתר דברי דוד בן-גוריון בעניין המצב של יהודי אירופה; פנייתו של חיים וייצמן אל וינסטון צ'רצ'יל בעניין גיוס היישוב לאור מלחמת העולם השנייה; דורותי טומפסון על הצהרת מר עדן בשאלה הערבית; נאום מאת משה שרתוק באספה בניו יורק; תמצית "מתוך עיתונות חוץ לארץ" (סטנסיל, דברי שיכפול) 1941- 1943 A158\70
נאום מאת ברל כצנלסון בדבר דרכו של היישוב היהודי בארץ ישראל בייחס ל"ספר הלבן", מדיניות המוסדות ותגובות, 23.06.1939 (נאום ביישיבה השישית, כנראה של הוועד הפועל הציוני, סה"כ 26 עמ' בכתב מכונה) 1939- 1939 A158\29
מפלגת "עלייה חדשה", תל אביב. חוזרים, סקירות, מכתבים, קטעי עיתונים בעניין עמדות פוליטיות של המפלגה, בפרט בייחס ל"תוכנית בילטמור" ("Biltmore-Program") של ציוני ארצות הברית, והצעות בנוגע לגיוס היישוב למלחמת העולם השנייה (שנים 1943, 1945, 1948) 1943- 1948 A158\12
ק.י.פ. (K.J.V. ,Kartells Juedischer Verbindungen) - ברית אקדמאים ציוניים, נשיאות בתל אביב. תזכירים, חוזרים, סקירות, תדפיסים בעניין "כפר היישוב"; הצעות להנהגת חוקה ציונית - "משטר ציוני"; עותקים של "מדינה ועם", ביטאון ה-ק.י.פ. (העורך: הנס לוין, המוציא לאור: פאול הירש), תל אביב 1939- 1941 A158\3
היישוב היהודי בארץ ישראל - בעיות ופתרונות. התכתבות בין ארמין ברגי לבין שמואל קליין, פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, בעניין הצעתו של ברגי לבולל ערבים תושבי ארץ ישראל אל תוך העם היהודי על ידי גיורם (טיוטות, דצמבר 1938, יוני 1939) 1938- 1939 A129\14
העתקי תעודות והתכתבות בעניין העברת מניות ממייסדי "הכשרת היישוב" לסוכנות היהודית 1988- 1988 KH4\41814
היישוב היהודי בארץ ישראל - בעיות ופתרונות. סקירה בכתב יד: תיאור המצב בארץ ישראל בשנת 1921, בעיות של רכישת קרקעות, תכנון ועבודת הבניה, המצב בתעשיה, חינוך וחקלאות בארץ, ויחסו של היישוב אל "ועד הצירים" בלונדון (מאת ארמין ברגי אל יוסף שונפלד, ציר הקונגרס הציוני ה-12 בקרלסבאד. תל אביב, אוגוסט 1921) 1921- 1921 A129\12