תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 13 - 24 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תזכירים, סיכומים, דו"חות, פרוטוקולים של פגישות בהשתתפות שרי הממשלה ואישים בריטיים, נציגי ממשלת פולין בלונדון, ואחרים. בין היתר מכתב מאת חיים וייצמן אל וינסטון צ'רצ'יל בעניין התגייסות היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי (29.05.1940); פגישות של וייצמן ולואיס נאמייר עם שרי משרד החוץ ומשרד המלחמה בעניין מדיניות "הספר הלבן", וההתגייסות; פגישות של לואיס נאמייר עם פילבי, וינדהאם, דידס, פרופסור קופלנר, מיינרצהאגן, קול בשנים 1941 - 1944; סט. ג'ון פילבי על פגישתו עם קול, דו"ח על ראיון עם הקולונל הוסקינס בעניין "תכנית אבן סעוד", 1943; תמצית מפרסומי העיתון "The Jewish Chronicle" ביוני 1938 (בעיקר העתקי מסמכים מודפסים במכונת כתיבה) 1940- 1944 A312\33
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל, בין היתר בענייני תכניות ופרויקטים ציוניים וציבוריים שונים בארץ ישראל וברוסיה; דו"חות, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות. בין המתכתבים: נציגי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בירושלים; התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל; החברה העברית לידע עם; חברת "עמל"; לשכת העבודה לציונים ותיקים; הוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; הוועדה המקומית בתל אביב של "כופר היישוב"; "המפדה האזרחי בארץ ישראל"; עיריית תל אביב; המזכירות העליונה של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני - החלוץ הכללי-ציוני"; אגודת בתי יתומים ויתומות בתל אביב; הקרן תל חי בארץ ישראל 1937- 1942 A151\53
ירושלים. שטר משכנתא ע"ש חברת אמיקא וחברת הכשרת היישוב 1940- 1940 J93\304\5
התכתבות בין דב אשבל, מנהל המחלקה המטאורולוגית על יד האוניברסיטה העברית בירושלים, לבין נציגי מוסדות וארגונים ומערכות עיתונים שונים, בעיקר בענייני מטאורולוגיה בנוגע לחקלאות בארץ ישראל; חוזרים אל העובדים המדעיים של האוניברסיטה, טבלאות סטטיסטיות ורשימות בענייני מטאורולוגיה, תכניות הקורסים והסמינרים, הזמנות לטקסים. בין המתכתבים: המזכירות להוראה של האוניברסיטה העברית; משרד הקרן הקיימת לישראל בחיפה; חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, לונדון - ירושלים; מחלקת החינוך של הוועד הלאומי; מכון לידיעת השמים, תל אביב; אגודה למדעי הטבע, תל אביב; שירותים מטאורולוגיים של משרדי ממשלת פלשתינה - ארץ ישראל; הסתדרות מדיצינית "הדסה", סניף צפת; אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית; ארגון הכורמים של משקי העובדים העבריים בארץ ישראל; חברת אשלג ארצישראלית, ירושלים; חברת המלח בארץ ישראל, עתלית; יריד המזרח - התערוכה והיריד השביעי לארץ ישראל ולמזרח הקרוב, תל אביב; קיבוצים שונים ובתי הספר; כפר ילדים במאיר שפיה (מפעל "הדסה הצעירה"); מועצת עיריית ירושלים ומועצה מקומית בפתח תקווה; השירות ההידרולוגי הסורי, חלב; שירותים מטאורולוגיים בלונדון ובפריס 1936- 1939 A286\16
פיתוח כלכלי של ארץ ישראל. הצעות לייסוד בית חרושת לסוכר - תזכירים, התכתבות, טיוטות ההצהרות, קטעי עיתונים; מכתבים מאת ארתור רופין בשם ועד הצירים לארץ ישראל וההנהלה הציונית בארץ ישראל, ירושלים, אל מרק שוורץ, ניו יורק (1920 - 1922) ומכתבים מאת יעקב טהון בשם חברה להכשרת היישוב ליד ועד הצירים, ירושלים, אל מרק שוורץ (1920 - 1921) 1920- 1924 A253\3
תזכירים, מאמרים ומכתבים לעיתונים מאת לואיס נאמייר בעניין הפליטים היהודיים באירופה, ההפעלה, התגייסות היישוב בארץ ישראל לצבא הבריטי, ובנושאים אחרים (כתבי מכונה, קטעי עיתונים) 1938- 1946 A312\7
זיכיון החולה. טיוטה להסכם בין הנציב העליון בישראל לבין חברת הכשרת היישוב J93\127
מכתבים אל מערכות עיתונים בריטיים, בפרט "The Times" ו"The Manchester Guardian", מאמרים (קטעי עיתונים ובכתב מכונה) ורשימות מאת לואיס נאמייר בנושאים יהודיים וציוניים: השואה, מלחמת העולם השנייה, היישוב היהודי בארץ ישראל ועניינים מדיניים כלליים; מכתבים מאת מאלקולם מאקדונאלד (Malcolm MacDonald) אל לואיס נאמייר (1931 - 1932) 1931- 1946 A312\4
התכתבות בין לואיס נאמייר, לונדון, לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בענייני פעילות ציונית וציבורית באנגליה, מדיניות וספרות, עלייה, המנדט הבריטי, פליטים יהודיים באירופה, בעיות היישוב היהודי בארץ ישראל, עמדת הפולנים כלפי הציונות והיהודים בשנת 1942, פיתוח מדינת ישראל. בין השאר התכתבות בעניין מוריס גרמניים באנגליה ואנשי מדע יהודיים - פליטים מגרמניה, והחשודים בתעמולה הנאצית בשנת 1933. בין המתכתבים: מונטגיו דוד אידר (Montague David Eder), יהודה לייב מאגנס וי.ד.[?] אופנהיים בעניין תחנת הנסיונות ברחובות (1928); זליג ברודצקי בעניין הבחרו להנהלה הציונית החדשה (1931); לאונרד שטיין בעניין עזרה לפליטים (1941); מאלקולם מאקדונאלד בעניין "הספר הלבן" ובנושאים אחרים (1932); חיים וייצמן (1932); מרטין רוזנבליט בעניין עזרה לפליטים יהודיים מגרמניה (1933); סיר ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson) בעניין דו"ח פרנץ (1933); אריך לנגשטדט (Erich Langstadt) בגרמניה (1933); גרינברג בשם מערכת "Jewish Chronicle" בלונדון (1939); ארצ'יבאלד סינקלר והוגו דאלטון (1940); רבקה וסט בעניין האנטישמיות ביוגוסלביה (1942) ובעניין מאמרה על מונטגיו דוד אידר (1945); שלמה קפלנסקי בעניין הטכניון בחיפה (1947) 1928- 1951 A312\55
זיכיון החולה. התכתבויות של חברת הכשרת היישוב בנושא זיכיון החולה 1935- 1945 J93\46
מאמרים, סקירות, רשימות, פניות מאת יצחק בן-ישראל (צולמן) - כתבי יד, כתב מכונה וקטעי עיתונים בעניינים ציבוריים. בין היתר חוזרים ומכתבים אל הנהלת חברת היישוב ואל ראש הממשלה ושר הבטחון דוד בן-גוריון (1947 - 1959) 1938- 1959 AK880\6
מכתבים, כולל טיוטות בכתב יד והעתקים בכתב מכונה מאת יצחק בן-ישראל בשם הוועד של שוכרי הבניין, אל ראש הממשלה ושר הבטחון דוד בן-גוריון, ואל שר המשפטים פנחס רוזן, ואל הנהלת חברת הכשרת היישוב, ירושלים, בעניין זכויותיהם של שוכרים ודיירים במדינת ישראל (יוני - אוגוסט 1959) 1959- 1959 AK880\13