תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 25 - 36 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים וגלויות בסדר אלפביתי אל אהרון עבר-הדני מאת אנשים שונים בעניינים ספרותיים ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל: מאת יוסף אריכא, 1937; יעקב חורגין, תש"י; ירוחם פישל לחובר, תרצ"ו; חיים ליף, תשל"ו; אברהם רוזנפלד, 1972; אורי צבי גרינברג, תש"ד; נטע הרפז, 1967; יהודית הררי, תש"ז; יוסף וייץ, 1970; קדיש לוז, 1963; דב סדן, תש"ל; יוסף קלוזנר, תש"ה - תשי"א; יצחק רוקח, 1970 - 1971; משה שרת, 1962 (מסודר לפי שמות) 1930- 1972 A302\38
סקירות פעילות המחלקה להתיישבות עירונית, התכתבות ופרוטוקולים מישיבות ועדות: ועדה לתוצרת היישוב, ועדת הטקסטיל, ועדת הדיוג וועדה להוזלת צרכי החיים 1926- 1927 S8\1506\3
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל, בין היתר בענייני תכניות ופרויקטים ציוניים וציבוריים שונים בארץ ישראל וברוסיה; דו"חות, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות. בין המתכתבים: נציגי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בירושלים; התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל; החברה העברית לידע עם; חברת "עמל"; לשכת העבודה לציונים ותיקים; הוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; הוועדה המקומית בתל אביב של "כופר היישוב"; "המפדה האזרחי בארץ ישראל"; עיריית תל אביב; המזכירות העליונה של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני - החלוץ הכללי-ציוני"; אגודת בתי יתומים ויתומות בתל אביב; הקרן תל חי בארץ ישראל 1937- 1942 A151\53
הצעה מאת מרק שוורץ ויוסטוס שלוס (Justus Schloss) בדבר פתרון לבעיית יהודי גרמניה (תל אביב, ינואר 1936, העתק בכתב מכונה, 5 עמ'), והצעה למצב הכלכלי של היישוב היהודי בימי מלחמת העולם השנייה ([שנת 1939 -] העתק בכתב מכונה, 21 עמ') 1936- 1939 A253\14
פיתוח כלכלי של ארץ ישראל. הצעות לייסוד בית חרושת לסוכר - תזכירים, התכתבות, טיוטות ההצהרות, קטעי עיתונים; מכתבים מאת ארתור רופין בשם ועד הצירים לארץ ישראל וההנהלה הציונית בארץ ישראל, ירושלים, אל מרק שוורץ, ניו יורק (1920 - 1922) ומכתבים מאת יעקב טהון בשם חברה להכשרת היישוב ליד ועד הצירים, ירושלים, אל מרק שוורץ (1920 - 1921) 1920- 1924 A253\3
זיכיון החולה. העתק הסכם בין אמיקא, החברה להכשרת היישוב והחברה הארץ ישראלית לניקוז והשבחה (Palestine Drainage and Amelioration Company) 1937- 1937 J93\357
ניר בנים (גת 2). התכתבות בענייני פיתוח משקים ומבני ציבור, כספים, מדידות, אינסטלציה, סלילת כבישים, אספקת מים, קידוחי ניסיון וקביעת שם היישוב 1954- 1954 J93\311
זיכיון החולה. התכתבויות של חברת הכשרת היישוב בנושא זיכיון החולה 1935- 1945 J93\46
זיכיון החולה. טיוטה להסכם בין הנציב העליון בישראל לבין חברת הכשרת היישוב J93\127
תזכירים, סיכומים, דו"חות, פרוטוקולים של פגישות בהשתתפות שרי הממשלה ואישים בריטיים, נציגי ממשלת פולין בלונדון, ואחרים. בין היתר מכתב מאת חיים וייצמן אל וינסטון צ'רצ'יל בעניין התגייסות היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי (29.05.1940); פגישות של וייצמן ולואיס נאמייר עם שרי משרד החוץ ומשרד המלחמה בעניין מדיניות "הספר הלבן", וההתגייסות; פגישות של לואיס נאמייר עם פילבי, וינדהאם, דידס, פרופסור קופלנר, מיינרצהאגן, קול בשנים 1941 - 1944; סט. ג'ון פילבי על פגישתו עם קול, דו"ח על ראיון עם הקולונל הוסקינס בעניין "תכנית אבן סעוד", 1943; תמצית מפרסומי העיתון "The Jewish Chronicle" ביוני 1938 (בעיקר העתקי מסמכים מודפסים במכונת כתיבה) 1940- 1944 A312\33
התכתבות בין דב אשבל, מנהל המחלקה המטאורולוגית על יד האוניברסיטה העברית בירושלים, לבין נציגי מוסדות וארגונים ומערכות עיתונים שונים, בעיקר בענייני מטאורולוגיה בנוגע לחקלאות בארץ ישראל; חוזרים אל העובדים המדעיים של האוניברסיטה, טבלאות סטטיסטיות ורשימות בענייני מטאורולוגיה, תכניות הקורסים והסמינרים, הזמנות לטקסים. בין המתכתבים: המזכירות להוראה של האוניברסיטה העברית; משרד הקרן הקיימת לישראל בחיפה; חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, לונדון - ירושלים; מחלקת החינוך של הוועד הלאומי; מכון לידיעת השמים, תל אביב; אגודה למדעי הטבע, תל אביב; שירותים מטאורולוגיים של משרדי ממשלת פלשתינה - ארץ ישראל; הסתדרות מדיצינית "הדסה", סניף צפת; אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית; ארגון הכורמים של משקי העובדים העבריים בארץ ישראל; חברת אשלג ארצישראלית, ירושלים; חברת המלח בארץ ישראל, עתלית; יריד המזרח - התערוכה והיריד השביעי לארץ ישראל ולמזרח הקרוב, תל אביב; קיבוצים שונים ובתי הספר; כפר ילדים במאיר שפיה (מפעל "הדסה הצעירה"); מועצת עיריית ירושלים ומועצה מקומית בפתח תקווה; השירות ההידרולוגי הסורי, חלב; שירותים מטאורולוגיים בלונדון ובפריס 1936- 1939 A286\16
מכתבים, כולל טיוטות בכתב יד והעתקים בכתב מכונה מאת יצחק בן-ישראל בשם הוועד של שוכרי הבניין, אל ראש הממשלה ושר הבטחון דוד בן-גוריון, ואל שר המשפטים פנחס רוזן, ואל הנהלת חברת הכשרת היישוב, ירושלים, בעניין זכויותיהם של שוכרים ודיירים במדינת ישראל (יוני - אוגוסט 1959) 1959- 1959 AK880\13