תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 25 - 36 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הצעה מאת מרק שוורץ ויוסטוס שלוס (Justus Schloss) בדבר פתרון לבעיית יהודי גרמניה (תל אביב, ינואר 1936, העתק בכתב מכונה, 5 עמ'), והצעה למצב הכלכלי של היישוב היהודי בימי מלחמת העולם השנייה ([שנת 1939 -] העתק בכתב מכונה, 21 עמ') 1936- 1939 A253\14
זיכיון החולה. העתק הסכם בין אמיקא, החברה להכשרת היישוב והחברה הארץ ישראלית לניקוז והשבחה (Palestine Drainage and Amelioration Company) 1937- 1937 J93\357
ניר בנים (גת 2). התכתבות בענייני פיתוח משקים ומבני ציבור, כספים, מדידות, אינסטלציה, סלילת כבישים, אספקת מים, קידוחי ניסיון וקביעת שם היישוב 1954- 1954 J93\311
פעילותו הציבורית והספרותית של אהרון עבר-הדני. התכתבות בינו לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בעניינים ספרותיים, תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל, ובעניינים אישיים. בין המתכתבים: יצחק רוקח וליאופולד שן, תל אביב; החברה לחקר החקלאות, רחובות; סעדיה מקסימון, נשיא הסתדרות הנוער העברי בניו יורק; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות - המשרד בארץ ישראל, ירושלים; הוצאת ספרים של יהושע צ'צ'יק והוצאת ספרים "שוקן", תל אביב; מתתיהו אריאלי, חיפה; מערכת הירחון "מאזנים" של אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל, תל אביב; מאיר קומרוב, נס ציונה; "פרדס" - אגודה קואופרטיבית של פרדסנים, תל אביב; מערכת העיתון "הארץ"; דוד וייס, קראקס, ונצואלה; חברת החשמל לישראל - המשרד הראשי בחיפה; ישראל אפרת ודב חומסקי בשם אגודת הסופרים העבריים - בית הסופר על שם שאול טשרניחובסקי בתל אביב; שלום זימנבודה - יושב ראש הוועד החקלאי שעל יד המועצה המקומית בזכרון יעקב; אלכס ביין, מנהל הארכיון הציוני המרכזי בירושלים; ג'ורג יוסף הררי - עורך ומנהל הירחון "לעולה", חולון; אהרן ידלין - סגן שר החינוך והתרבות, ירושלים; מועצה מקומית מנחמיה, עמק הירדן; התאחדות עולמית של הסטודנטים היהודיים, פריס; צבי הוכברג, תל אביב 1931- 1972 A302\37
אדמות החולה. דוחות, פרוטוקולים, הצעות לשינויים בתכנית הכשרת אגן החולה ובנוסח הזיכיון על האזור, הסכמים עם חברת החשמל ועם חברת הכשרת היישוב והתכתבות על התכנית להכשרת אגן החולה 1946- 1948 J93\31
"עכו (העבר - ההווה - העתיד). מונוגרפיה מאת אהרן אהרנסון (ז"ל)", כתב מכונה, 24 עמ', בחותמת קרן אהרנסון בע"מ (העתק חוברת שהודפסה על ידי הוצאת "היישוב", שנת 1925) 1925- 1925 A335\28
העתק כתב היד מאת משה שולמן, חתנו של ר' אברהם קוסטיצקי (ר' שמואל שולמן היה דודו): "ראשית התחוות היישוב החקלאי בגליל העליון" (כ"א מנחם אב תשי"ג, 1953; 38 עמ' בכתב מכונה) 1953- 1953 A335\17
אישורים על קבלת מתת תכשיטים על ידי אליהו ברלין בשביל "כופר היישוב", תרומות לקרן היסוד, קופת חיזוק חינוך בארץ ישראל, חברת "ליבן" למעשה שמן ביפו, ו"חברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה" -סניף יפו של הוועד האודסאי 1914- 1939 A308\41
התכתבות בין עורך הדין חיים קרונגולד, ירושלים, לבין אורי בן משה מילגר (Ira Moiseyevich Mileger), מוסקבה, כולל תרגומים מרוסית לאנגלית, ולבין אנשים שונים בארץ ישראל, בין היתר נציגי חברת הכשרת היישוב בירושלים; קטעי עיתונים סובייטים בעניין משפט קסטנר בישראל 1946- 1967 A307\11
מכתבים וקול קורא (העתקים בצילום) הנוגעים למצב היישוב היהודי בארץ ישראל בימי מלחמת העולם הראשונה: כרוז "ועדת הארבה", מכתבים מאת "ועד ההגירה" בחיפה - פתח תקווה אל אליהו ברלין בראשון לציון בעניין פליטי תל אביב (כותבים מאיר דיזנגוף ושמעון רוקח), ומאת "ועד המכולת" אל יהודי מחוז יפו - תל אביב 1917- 1917 A308\59
פעילותו של ארתור הנטקה למען חברת הכשרת היישוב. דו"חות ותזכירים שונים מאת אוטו ורבורג אל ארתור הנטקה בענייני The Palestine Land Development Company, לונדון - ברלין - יפו, ושיתוף פעולה עם הקרן הקיימת לישראל 1911- 1912 A11\39
ויכוח על הנושא "למה התפרק היישוב הקואופרטיבי מרחביה?": הקדמה מאת יהודה לודוויג אופנהיימר: "מה היתה הסיבה המכרעת לחורבנו של היישוב השיתופי מרחביה?", והרצאה מאת יהודה דון, פרוספור באוניברסיטת בר-אילן, בעניין הכנת החומר לדפוס על פרנץ אופנהיימר והנצחת זכרו של תלמידו יעקב פרוידנברג (25.10.1973) 1973- 1973 A161\104