תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 25 - 36 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה (HOGOA), תל אביב. תקנות ההתאחדות, פרוטוקולים של ישיבות, התכתבות, סקירות ותזכירים, בולטינים ("ידיעות" ההתאחדות) וקטעי עיתונים בעניינים שונים: אופיו של הארגון, תוכנית עבודה ועמדה על מאמץ מלחמתי של היישוב היהודי, פעילות בנוגע לדרך פוליטית ומס חרום, בחירות של אגודת הסוחרים בחיפה, מפעל עזרה הדדית 1942, שיתוף עם נשיאות ה-ק.י.פ. - ברית אקדמאים ציוניים (K.J.V. ,Kartells Juedischer Verbindungen) בתל אביב 1938- 1942 A158\2
מפעל הגיוס של היישוב היהודי בארץ ישראל. תזכירים וחוזרים פנימיים מאת לשכת ההסברה של הסוכנות היהודית בעניין יחס שלטונות הממשלה לגיוס היישוב (בחתימת יעקב קליבנוב); מכתב מאת משה שרתוק אל המזכיר הראשי של משרדי הממשלה בירושלים; קטעי עיתונים (אוקטובר 1939, אפריל - יוני 1943) 1939- 1943 A158\79
"ארץ ישראל על סף חיים חדשים", מאמר בגרמנית בעניין מצב הארץ אחרי מלחמת העולם הראשונה: היישוב הישן והיישוב החדש, הקיבוצים, האינטלקטואלים, האמנים, המורים, השפעת השלטון התורכי, קשיים אובייקטיביים מול רומנטיות, השוואה בין השלטון התורכי הגרוע לשלטון הבריטי המתקדם (כתב יד, 14 דפים, ללא תאריך וחתימה, כנראה מאת דינה בלום, בצירוף תרגום לאנגלית) A423\136
כתב העברה של מניות חברת הכשרת היישוב אל חברת "בלנקו" באמצעות הסוכנות היהודית 1977- 1977 KH4\41826
חברת הכשרת היישוב, תל אביב - ירושלים. דו"חות שונים, כולל טיוטות, רשימות והתכתבות בעניין פעילותו הציבורית של יעקב טהון כנציג החברה בירושלים 1925- 1946 A148\24
הסרטים "קדימה" ו"ביום אחד" ("היישוב בן יומו"). התכתבות בעניין הפצתם בארץ ישראל ובארצות השונות 1937- 1938 KH4\5220
הנהלת הסוכנות היהודית בלונדון. התכתבות, בין היתר בעניין צרכי היישוב היהודי בארץ ובעניין שליחת חומרי הסברה לקהילות בארצות השונות 1946 - 1948 1946- 1948 KH4\7042
התכתבות בין יהודה לודוויג אופנהיימר לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בענייני היישוב השיתופי מרחביה והנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר 1960- 1970 A161\101
מכתבים, תזכירים, סקירות מאת ארתור רופין אל יעקב טהון, חיים וייצמן ואליעזר זיגפריד הופיין בענייני היישוב בארץ ישראל, ובעניינים פרטיים (1918 - 1919). בין היתר דו"ח ותזכיר בענייני הקרן הקיימת לישראל; מאמר על ארתור רופין והעתק של תזכיר מאת רופין בנושא "הערבים המנושלים" (1907 - 1908) 1907- 1919 A148\41
התכתבות בין יצחק מיכל שלזינגר ומשה מרדכי שלזינגר לבין נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל, חברת הכשרת היישוב, לונדון - ירושלים, חברת אנגליה - פלשתינה, יפו, משרד הנהלת ההסתדרות המדיצינית "הדסה" בירושלים, "הכשרה" - חברה קבלנית לנטיעות ולפיתוח קרקעות בתל אביב 1913- 1935 AK507\17
סקירת פעילות "כפר הישוב" והצעת תכנית לגיוס היישוב לצורכי הגנה 1939- 1945 S8\784
פטירת יהושע טהון, אחיו של יעקב טהון. 72 מכתבי תנחומים, גלויות ומברקים אל יעקב טהון מאת נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים; 18 כרטיסי ביקור מודפסים המכילים הבעת השתתפות בצער בכתב יד. בתוכם מאת: הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, חברת הכשרת היישוב, יהושע חנקין, מרדכי בן הלל הכהן, מנשה מאירוביץ' (נובמבר 1936) 1936- 1936 A148\7