תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 37 - 48 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין לואיס נאמייר, לונדון, לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בענייני פעילות ציונית וציבורית באנגליה, מדיניות וספרות, עלייה, המנדט הבריטי, פליטים יהודיים באירופה, בעיות היישוב היהודי בארץ ישראל, עמדת הפולנים כלפי הציונות והיהודים בשנת 1942, פיתוח מדינת ישראל. בין השאר התכתבות בעניין מוריס גרמניים באנגליה ואנשי מדע יהודיים - פליטים מגרמניה, והחשודים בתעמולה הנאצית בשנת 1933. בין המתכתבים: מונטגיו דוד אידר (Montague David Eder), יהודה לייב מאגנס וי.ד.[?] אופנהיים בעניין תחנת הנסיונות ברחובות (1928); זליג ברודצקי בעניין הבחרו להנהלה הציונית החדשה (1931); לאונרד שטיין בעניין עזרה לפליטים (1941); מאלקולם מאקדונאלד בעניין "הספר הלבן" ובנושאים אחרים (1932); חיים וייצמן (1932); מרטין רוזנבליט בעניין עזרה לפליטים יהודיים מגרמניה (1933); סיר ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson) בעניין דו"ח פרנץ (1933); אריך לנגשטדט (Erich Langstadt) בגרמניה (1933); גרינברג בשם מערכת "Jewish Chronicle" בלונדון (1939); ארצ'יבאלד סינקלר והוגו דאלטון (1940); רבקה וסט בעניין האנטישמיות ביוגוסלביה (1942) ובעניין מאמרה על מונטגיו דוד אידר (1945); שלמה קפלנסקי בעניין הטכניון בחיפה (1947) 1928- 1951 A312\55
מאמרים, סקירות, רשימות, פניות מאת יצחק בן-ישראל (צולמן) - כתבי יד, כתב מכונה וקטעי עיתונים בעניינים ציבוריים. בין היתר חוזרים ומכתבים אל הנהלת חברת היישוב ואל ראש הממשלה ושר הבטחון דוד בן-גוריון (1947 - 1959) 1938- 1959 AK880\6
"מולדתי", חוברת לכבוד חגיגת 40 שנה (כ"ה תמוז תרצ"ז - כ"ה תמוז תשל"ז) של היישוב מולדת, כולל דבר המערכת ומאמרים, כ"ה תמוז תשל"ז - 11 ביולי 1977 (נשלח אל שלמה קרוליק בחתימת חברי היישוב) 1977- 1977 A413\28
"עכו (העבר - ההווה - העתיד). מונוגרפיה מאת אהרן אהרנסון (ז"ל)", כתב מכונה, 24 עמ', בחותמת קרן אהרנסון בע"מ (העתק חוברת שהודפסה על ידי הוצאת "היישוב", שנת 1925) 1925- 1925 A335\28
העתק כתב היד מאת משה שולמן, חתנו של ר' אברהם קוסטיצקי (ר' שמואל שולמן היה דודו): "ראשית התחוות היישוב החקלאי בגליל העליון" (כ"א מנחם אב תשי"ג, 1953; 38 עמ' בכתב מכונה) 1953- 1953 A335\17
ויכוח על הנושא "למה התפרק היישוב הקואופרטיבי מרחביה?": הקדמה מאת יהודה לודוויג אופנהיימר: "מה היתה הסיבה המכרעת לחורבנו של היישוב השיתופי מרחביה?", והרצאה מאת יהודה דון, פרוספור באוניברסיטת בר-אילן, בעניין הכנת החומר לדפוס על פרנץ אופנהיימר והנצחת זכרו של תלמידו יעקב פרוידנברג (25.10.1973) 1973- 1973 A161\104
מפעל הגיוס של היישוב היהודי בארץ ישראל. תזכירים וחוזרים פנימיים מאת לשכת ההסברה של הסוכנות היהודית בעניין יחס שלטונות הממשלה לגיוס היישוב (בחתימת יעקב קליבנוב); מכתב מאת משה שרתוק אל המזכיר הראשי של משרדי הממשלה בירושלים; קטעי עיתונים (אוקטובר 1939, אפריל - יוני 1943) 1939- 1943 A158\79
אניות המעפילים "פרטיה", "אטלנטיק" ו"סטרומה". תגובות היישוב היהודי בארץ ישראל על אסון המעפילים. כרוזים מאת "משמר היישוב", הוועד הלאומי ומועצת פועלי ירושלים (נובמבר - דצמבר 1940, פברואר 1942) 1940- 1942 A158\71
תוכנית פעולה על גיוס כללי של היישוב בארץ ישראל לזמן המלחמה. העתקי כתב יד, כולל טיוטות, כתב מכונה, תדפיסים, מאת ולטר טורנובסקי, ירושלים, ואיגוד "נאמני היישוב" 1940- 1942 A158\5
היישוב היהודי בארץ ישראל - בעיות ופתרונות. סקירה בכתב יד: תיאור המצב בארץ ישראל בשנת 1921, בעיות של רכישת קרקעות, תכנון ועבודת הבניה, המצב בתעשיה, חינוך וחקלאות בארץ, ויחסו של היישוב אל "ועד הצירים" בלונדון (מאת ארמין ברגי אל יוסף שונפלד, ציר הקונגרס הציוני ה-12 בקרלסבאד. תל אביב, אוגוסט 1921) 1921- 1921 A129\12
מכתבים וקול קורא (העתקים בצילום) הנוגעים למצב היישוב היהודי בארץ ישראל בימי מלחמת העולם הראשונה: כרוז "ועדת הארבה", מכתבים מאת "ועד ההגירה" בחיפה - פתח תקווה אל אליהו ברלין בראשון לציון בעניין פליטי תל אביב (כותבים מאיר דיזנגוף ושמעון רוקח), ומאת "ועד המכולת" אל יהודי מחוז יפו - תל אביב 1917- 1917 A308\59
התכתבות בין עורך הדין חיים קרונגולד, ירושלים, לבין אורי בן משה מילגר (Ira Moiseyevich Mileger), מוסקבה, כולל תרגומים מרוסית לאנגלית, ולבין אנשים שונים בארץ ישראל, בין היתר נציגי חברת הכשרת היישוב בירושלים; קטעי עיתונים סובייטים בעניין משפט קסטנר בישראל 1946- 1967 A307\11