תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 37 - 48 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מפעל הגיוס של היישוב היהודי בארץ ישראל. תזכירים וחוזרים פנימיים מאת לשכת ההסברה של הסוכנות היהודית בעניין יחס שלטונות הממשלה לגיוס היישוב (בחתימת יעקב קליבנוב); מכתב מאת משה שרתוק אל המזכיר הראשי של משרדי הממשלה בירושלים; קטעי עיתונים (אוקטובר 1939, אפריל - יוני 1943) 1939- 1943 A158\79
היישוב היהודי בארץ ישראל - בעיות ופתרונות. סקירה בכתב יד: תיאור המצב בארץ ישראל בשנת 1921, בעיות של רכישת קרקעות, תכנון ועבודת הבניה, המצב בתעשיה, חינוך וחקלאות בארץ, ויחסו של היישוב אל "ועד הצירים" בלונדון (מאת ארמין ברגי אל יוסף שונפלד, ציר הקונגרס הציוני ה-12 בקרלסבאד. תל אביב, אוגוסט 1921) 1921- 1921 A129\12
"אל המושב השני של אספת הנבחרים הראשונה ליהודי ארץ ישראל, ו' אדר תרפ"ב (06.03.1922). הצעות חקים ותקנות" (חוברת); בצירוף קבלת תרומתו של אליהו ברלין - "סלע היישוב העברי בארץ ישראל", מאת הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל (כ"ט שבט תרפ"ג) 1922- 1923 A308\56
אניות המעפילים "פרטיה", "אטלנטיק" ו"סטרומה". תגובות היישוב היהודי בארץ ישראל על אסון המעפילים. כרוזים מאת "משמר היישוב", הוועד הלאומי ומועצת פועלי ירושלים (נובמבר - דצמבר 1940, פברואר 1942) 1940- 1942 A158\71
התכתבות בין יהודה לודוויג אופנהיימר לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בענייני היישוב השיתופי מרחביה והנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר 1960- 1970 A161\101
תוכנית פעולה על גיוס כללי של היישוב בארץ ישראל לזמן המלחמה. העתקי כתב יד, כולל טיוטות, כתב מכונה, תדפיסים, מאת ולטר טורנובסקי, ירושלים, ואיגוד "נאמני היישוב" 1940- 1942 A158\5
פעילותו הציבורית של חיים קרונגולד, בין השאר למען קרן היסוד. התכתבות (המכילה חוזרים, הודעות והזמנות מודפסות, מכתבים, כרטיסים אישיים) בין קרונגולד בירושלים לבין נציגי מוסדות, ארגונים ומפעלים שונים בארץ ישראל. בין המתכתבים: "האחים שלוש" - בית חרושת של כל מיני מרצפות ואבני מלט ביפו (מאי 1925); חיים ארלוזורוב בשם מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב (אוקטובר 1930) ויוסף אלמוגי בשם המרכז של מפלגת פועלי ארץ ישראל (ינואר 1960); מרדכי אליאש ומשה דוכן בשם קבוצה איניציאטיבית של עורכי דין, ירושלים (כסלו תרצ"א); הוועד המקומי לקרן היסוד בירושלים והמחוז (פברואר 1937); ועדת הבטחון כופר היישוב (מאי 1939); רפאל קרניבד, מזכיר ארגון חברי ה"הגנה" בישראל, סניף ירושלים (מרץ 1963); המועצה "למען תוצרת הארץ" בתל אביב; ועד קשרי ידידות ישראל - פולין, תל אביב (ינואר 1960); הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות בירושלים (אוקטובר 1961); "יער יצחק גרינבוים" - התאחדות עולי פולין בתל אביב (שבט תש"ך); "ברית ראשונים" - ארגון עסקנים ציונים ותיקים בישראל, תל אביב (1960) 1925- 1963 A307\19
מכתבים, תזכירים, סקירות מאת ארתור רופין אל יעקב טהון, חיים וייצמן ואליעזר זיגפריד הופיין בענייני היישוב בארץ ישראל, ובעניינים פרטיים (1918 - 1919). בין היתר דו"ח ותזכיר בענייני הקרן הקיימת לישראל; מאמר על ארתור רופין והעתק של תזכיר מאת רופין בנושא "הערבים המנושלים" (1907 - 1908) 1907- 1919 A148\41
פטירת יהושע טהון, אחיו של יעקב טהון. 72 מכתבי תנחומים, גלויות ומברקים אל יעקב טהון מאת נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים; 18 כרטיסי ביקור מודפסים המכילים הבעת השתתפות בצער בכתב יד. בתוכם מאת: הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, חברת הכשרת היישוב, יהושע חנקין, מרדכי בן הלל הכהן, מנשה מאירוביץ' (נובמבר 1936) 1936- 1936 A148\7
שיר "גם חרשנו, גם זרענו, אבל לא קצרנו..." (המילים מאת מ. לוין - קיפניס, המוסיקה מאת עלי הלפרין, זמרת וקומפוניסטית, חיפה - קריית ביאליק), נשלח לכבוד יעקב טהון, תל אביב, חברת הכשרת היישוב (טקסט, תווי נגינה והקדשה, כ' ניסן ת"ש, ברכה אל יעקב טהון למלאות לו 60 שנה), בצירוף מכתב תשובה מאת יעקב טהון אל עלי הלפרין (ירושלים, י"ג אייר ת"ש) 1940- 1940 A148\4
"ארץ ישראל על סף חיים חדשים", מאמר בגרמנית בעניין מצב הארץ אחרי מלחמת העולם הראשונה: היישוב הישן והיישוב החדש, הקיבוצים, האינטלקטואלים, האמנים, המורים, השפעת השלטון התורכי, קשיים אובייקטיביים מול רומנטיות, השוואה בין השלטון התורכי הגרוע לשלטון הבריטי המתקדם (כתב יד, 14 דפים, ללא תאריך וחתימה, כנראה מאת דינה בלום, בצירוף תרגום לאנגלית) A423\136
ייפוי כוח מטעם "קהיליית ציון אמריקאית" עבור הכשרת היישוב 1947- 1947 KH4\41913