תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 37 - 48 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
שיר "גם חרשנו, גם זרענו, אבל לא קצרנו..." (המילים מאת מ. לוין - קיפניס, המוסיקה מאת עלי הלפרין, זמרת וקומפוניסטית, חיפה - קריית ביאליק), נשלח לכבוד יעקב טהון, תל אביב, חברת הכשרת היישוב (טקסט, תווי נגינה והקדשה, כ' ניסן ת"ש, ברכה אל יעקב טהון למלאות לו 60 שנה), בצירוף מכתב תשובה מאת יעקב טהון אל עלי הלפרין (ירושלים, י"ג אייר ת"ש) 1940- 1940 A148\4
גילוי דעת והתכתבות בעניין תגובת היישוב למדיניות הממשלה המנדטורית 1947- 1947 S8\762
זיכיון החולה. העתק הסכם בין אמיקא, החברה להכשרת היישוב והחברה הארץ ישראלית לניקוז והשבחה (Palestine Drainage and Amelioration Company) 1937- 1937 J93\357
ניר בנים (גת 2). התכתבות בענייני פיתוח משקים ומבני ציבור, כספים, מדידות, אינסטלציה, סלילת כבישים, אספקת מים, קידוחי ניסיון וקביעת שם היישוב 1954- 1954 J93\311
אוצר היישוב. התכתבות בעניין קיום אסיפה כללית שנתית של החברה 1973- 1977 KH4\61230
אדמות החולה. דוחות, פרוטוקולים, הצעות לשינויים בתכנית הכשרת אגן החולה ובנוסח הזיכיון על האזור, הסכמים עם חברת החשמל ועם חברת הכשרת היישוב והתכתבות על התכנית להכשרת אגן החולה 1946- 1948 J93\31
"אחדות העם", תל אביב וחיפה. תוכנית פעולה של הארגון לקראת ועידה ארץ ישראלית בלונדון (ועידת השולחן העגול, בשמה הרשמי - The St. James Conference) בפברואר - מרץ 1938, עמדה וקו מדיני; מכתבים מאת מרטין פלסנר אל סלי הירש ופליקס רוזנבליט בנוגע ל"ספר הלבן" ותגובות היישוב; תקנות של ממשלת המנדט בעניין רכישת קרקע ציבורית (בסטנסיל ובכתב מכונה, שנים 1938, 1940, 1944) 1938- 1944 A158\69
הירחון "מספרים ועובדות על היישוב והמשק בארץ ישראל", כתב עת פנימי לאינפורמציה וסטטיסטיקה מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד והמחלקה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית (גליונות ינואר\פברואר 1950 - דצמבר 1950\פברואר 1951) 1950- 1951 KH4\5824\2
ייפוי כוח מטעם "קהיליית ציון אמריקאית" עבור הכשרת היישוב 1947- 1947 KH4\41913
דו"ח מאת סלי הירש על המצב בחברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, סקירה כללית ונספחים: רשימת הקרקעות של החברה, מאזן של רווח והפסד, סטטוס החברה (נובמבר 1940, העתק בכתב מכונה) 1940- 1940 A158\20
עופר. קביעת משבצת היישוב. מפה בתיק 1986- 1986 S15\9082\2
מאמרים ביידיש מאת הסופרים והעיתונאים הארץ ישראליים ופעילי היישוב, ביניהם נתן מיכאל גלבר (געלבער), ש.[?] שוורץ, א.[אלכסנדר?] ביין, אשר ביילין, י.ח.[?] קלצל, י.[?] לוונברג (לעווענבערג), אברהם שמואל יוריס, ושמואל דיין (נשלחו אל הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים, בכתב יד, בכתב מכונה ובסטנסיל) 1937- 1937 KH4\5736\2