תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 49 - 60 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אישורים על קבלת מתת תכשיטים על ידי אליהו ברלין בשביל "כופר היישוב", תרומות לקרן היסוד, קופת חיזוק חינוך בארץ ישראל, חברת "ליבן" למעשה שמן ביפו, ו"חברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה" -סניף יפו של הוועד האודסאי 1914- 1939 A308\41
פעילותו של ארתור הנטקה למען חברת הכשרת היישוב. דו"חות ותזכירים שונים מאת אוטו ורבורג אל ארתור הנטקה בענייני The Palestine Land Development Company, לונדון - ברלין - יפו, ושיתוף פעולה עם הקרן הקיימת לישראל 1911- 1912 A11\39
פעילותו הציבורית של אליעזר אטינגן למען הוועדה המקומית של "כופר היישוב" והוועד המקומי של "מס החירום של היישוב", תל אביב, בפרט ביחד עם ועד המגבית ליהודי פולין (1940). דו"חות, רשימות שמיות, קבלות, פרוטוקולים של ישיבות וזכרון דברים; התכתבות בין אליעזר אטינגן לבין נציגי ארגונים ומוסדות שונים, ביניהם אגוד יוצאי הארצות הבלטיות וסניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל, והוועד הלאומי בירושלים 1939- 1942 A151\39
ייפוי כוח מטעם "קהיליית ציון אמריקאית" עבור הכשרת היישוב 1947- 1947 KH4\41913
פעילותו הציבורית של חיים קרונגולד, בין השאר למען קרן היסוד. התכתבות (המכילה חוזרים, הודעות והזמנות מודפסות, מכתבים, כרטיסים אישיים) בין קרונגולד בירושלים לבין נציגי מוסדות, ארגונים ומפעלים שונים בארץ ישראל. בין המתכתבים: "האחים שלוש" - בית חרושת של כל מיני מרצפות ואבני מלט ביפו (מאי 1925); חיים ארלוזורוב בשם מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב (אוקטובר 1930) ויוסף אלמוגי בשם המרכז של מפלגת פועלי ארץ ישראל (ינואר 1960); מרדכי אליאש ומשה דוכן בשם קבוצה איניציאטיבית של עורכי דין, ירושלים (כסלו תרצ"א); הוועד המקומי לקרן היסוד בירושלים והמחוז (פברואר 1937); ועדת הבטחון כופר היישוב (מאי 1939); רפאל קרניבד, מזכיר ארגון חברי ה"הגנה" בישראל, סניף ירושלים (מרץ 1963); המועצה "למען תוצרת הארץ" בתל אביב; ועד קשרי ידידות ישראל - פולין, תל אביב (ינואר 1960); הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות בירושלים (אוקטובר 1961); "יער יצחק גרינבוים" - התאחדות עולי פולין בתל אביב (שבט תש"ך); "ברית ראשונים" - ארגון עסקנים ציונים ותיקים בישראל, תל אביב (1960) 1925- 1963 A307\19
התכתבות בין יהודה לודוויג אופנהיימר לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בענייני היישוב השיתופי מרחביה והנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר 1960- 1970 A161\101
הקדמה לויכוח על הנושא "למה התפרק היישוב הקואופרטיבי מרחביה" 1944- 1944 A161\18
"ארץ ישראל על סף חיים חדשים", מאמר בגרמנית בעניין מצב הארץ אחרי מלחמת העולם הראשונה: היישוב הישן והיישוב החדש, הקיבוצים, האינטלקטואלים, האמנים, המורים, השפעת השלטון התורכי, קשיים אובייקטיביים מול רומנטיות, השוואה בין השלטון התורכי הגרוע לשלטון הבריטי המתקדם (כתב יד, 14 דפים, ללא תאריך וחתימה, כנראה מאת דינה בלום, בצירוף תרגום לאנגלית) A423\136
מכתבים, תזכירים, סקירות מאת ארתור רופין אל יעקב טהון, חיים וייצמן ואליעזר זיגפריד הופיין בענייני היישוב בארץ ישראל, ובעניינים פרטיים (1918 - 1919). בין היתר דו"ח ותזכיר בענייני הקרן הקיימת לישראל; מאמר על ארתור רופין והעתק של תזכיר מאת רופין בנושא "הערבים המנושלים" (1907 - 1908) 1907- 1919 A148\41
פטירת יהושע טהון, אחיו של יעקב טהון. 72 מכתבי תנחומים, גלויות ומברקים אל יעקב טהון מאת נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים; 18 כרטיסי ביקור מודפסים המכילים הבעת השתתפות בצער בכתב יד. בתוכם מאת: הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, חברת הכשרת היישוב, יהושע חנקין, מרדכי בן הלל הכהן, מנשה מאירוביץ' (נובמבר 1936) 1936- 1936 A148\7
שיר "גם חרשנו, גם זרענו, אבל לא קצרנו..." (המילים מאת מ. לוין - קיפניס, המוסיקה מאת עלי הלפרין, זמרת וקומפוניסטית, חיפה - קריית ביאליק), נשלח לכבוד יעקב טהון, תל אביב, חברת הכשרת היישוב (טקסט, תווי נגינה והקדשה, כ' ניסן ת"ש, ברכה אל יעקב טהון למלאות לו 60 שנה), בצירוף מכתב תשובה מאת יעקב טהון אל עלי הלפרין (ירושלים, י"ג אייר ת"ש) 1940- 1940 A148\4
חברת הכשרת היישוב, תל אביב - ירושלים. דו"חות שונים, כולל טיוטות, רשימות והתכתבות בעניין פעילותו הציבורית של יעקב טהון כנציג החברה בירושלים 1925- 1946 A148\24