תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 49 - 60 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חברת הכשרת היישוב, תל אביב - ירושלים. דו"חות שונים, כולל טיוטות, רשימות והתכתבות בעניין פעילותו הציבורית של יעקב טהון כנציג החברה בירושלים 1925- 1946 A148\24
"אחדות העם", תל אביב וחיפה. תוכנית פעולה של הארגון לקראת ועידה ארץ ישראלית בלונדון (ועידת השולחן העגול, בשמה הרשמי - The St. James Conference) בפברואר - מרץ 1938, עמדה וקו מדיני; מכתבים מאת מרטין פלסנר אל סלי הירש ופליקס רוזנבליט בנוגע ל"ספר הלבן" ותגובות היישוב; תקנות של ממשלת המנדט בעניין רכישת קרקע ציבורית (בסטנסיל ובכתב מכונה, שנים 1938, 1940, 1944) 1938- 1944 A158\69
דו"ח מאת סלי הירש על המצב בחברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, סקירה כללית ונספחים: רשימת הקרקעות של החברה, מאזן של רווח והפסד, סטטוס החברה (נובמבר 1940, העתק בכתב מכונה) 1940- 1940 A158\20
סקירות פעילות חברת "הכשרת היישוב" 1922- 1924 S8\1141\2
הקדמה לויכוח על הנושא "למה התפרק היישוב הקואופרטיבי מרחביה" 1944- 1944 A161\18
הכשרת היישוב. דברי דפוס בעניין חברת הכשרת היישוב AK786\8
התכתבות בין יצחק מיכל שלזינגר ומשה מרדכי שלזינגר לבין נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל, חברת הכשרת היישוב, לונדון - ירושלים, חברת אנגליה - פלשתינה, יפו, משרד הנהלת ההסתדרות המדיצינית "הדסה" בירושלים, "הכשרה" - חברה קבלנית לנטיעות ולפיתוח קרקעות בתל אביב 1913- 1935 AK507\17
מכתבי התחייבות על הלוואה לרכישת ציוד לבית כנסת על שם ג. קרנץ, מאת "ישיבת היישוב החדש" ו"קרן ארץ ישראל של המזרחי" אל קרן היסוד 1941- 1941 KH4\41924
חוזרים, תזכירים, הצהרות, דו"חות, גלוי דעת מאת לשכת ההסברה של הנהלת הסוכנות היהודית. בין היתר דברי דוד בן-גוריון בעניין המצב של יהודי אירופה; פנייתו של חיים וייצמן אל וינסטון צ'רצ'יל בעניין גיוס היישוב לאור מלחמת העולם השנייה; דורותי טומפסון על הצהרת מר עדן בשאלה הערבית; נאום מאת משה שרתוק באספה בניו יורק; תמצית "מתוך עיתונות חוץ לארץ" (סטנסיל, דברי שיכפול) 1941- 1943 A158\70
נאום מאת ברל כצנלסון בדבר דרכו של היישוב היהודי בארץ ישראל בייחס ל"ספר הלבן", מדיניות המוסדות ותגובות, 23.06.1939 (נאום ביישיבה השישית, כנראה של הוועד הפועל הציוני, סה"כ 26 עמ' בכתב מכונה) 1939- 1939 A158\29
מפלגת "עלייה חדשה", תל אביב. חוזרים, סקירות, מכתבים, קטעי עיתונים בעניין עמדות פוליטיות של המפלגה, בפרט בייחס ל"תוכנית בילטמור" ("Biltmore-Program") של ציוני ארצות הברית, והצעות בנוגע לגיוס היישוב למלחמת העולם השנייה (שנים 1943, 1945, 1948) 1943- 1948 A158\12
ק.י.פ. (K.J.V. ,Kartells Juedischer Verbindungen) - ברית אקדמאים ציוניים, נשיאות בתל אביב. תזכירים, חוזרים, סקירות, תדפיסים בעניין "כפר היישוב"; הצעות להנהגת חוקה ציונית - "משטר ציוני"; עותקים של "מדינה ועם", ביטאון ה-ק.י.פ. (העורך: הנס לוין, המוציא לאור: פאול הירש), תל אביב 1939- 1941 A158\3