תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 61 - 72 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"אחדות העם", תל אביב וחיפה. תוכנית פעולה של הארגון לקראת ועידה ארץ ישראלית בלונדון (ועידת השולחן העגול, בשמה הרשמי - The St. James Conference) בפברואר - מרץ 1938, עמדה וקו מדיני; מכתבים מאת מרטין פלסנר אל סלי הירש ופליקס רוזנבליט בנוגע ל"ספר הלבן" ותגובות היישוב; תקנות של ממשלת המנדט בעניין רכישת קרקע ציבורית (בסטנסיל ובכתב מכונה, שנים 1938, 1940, 1944) 1938- 1944 A158\69
דו"ח מאת סלי הירש על המצב בחברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, סקירה כללית ונספחים: רשימת הקרקעות של החברה, מאזן של רווח והפסד, סטטוס החברה (נובמבר 1940, העתק בכתב מכונה) 1940- 1940 A158\20
חוזרים, תזכירים, הצהרות, דו"חות, גלוי דעת מאת לשכת ההסברה של הנהלת הסוכנות היהודית. בין היתר דברי דוד בן-גוריון בעניין המצב של יהודי אירופה; פנייתו של חיים וייצמן אל וינסטון צ'רצ'יל בעניין גיוס היישוב לאור מלחמת העולם השנייה; דורותי טומפסון על הצהרת מר עדן בשאלה הערבית; נאום מאת משה שרתוק באספה בניו יורק; תמצית "מתוך עיתונות חוץ לארץ" (סטנסיל, דברי שיכפול) 1941- 1943 A158\70
נאום מאת ברל כצנלסון בדבר דרכו של היישוב היהודי בארץ ישראל בייחס ל"ספר הלבן", מדיניות המוסדות ותגובות, 23.06.1939 (נאום ביישיבה השישית, כנראה של הוועד הפועל הציוני, סה"כ 26 עמ' בכתב מכונה) 1939- 1939 A158\29
מפלגת "עלייה חדשה", תל אביב. חוזרים, סקירות, מכתבים, קטעי עיתונים בעניין עמדות פוליטיות של המפלגה, בפרט בייחס ל"תוכנית בילטמור" ("Biltmore-Program") של ציוני ארצות הברית, והצעות בנוגע לגיוס היישוב למלחמת העולם השנייה (שנים 1943, 1945, 1948) 1943- 1948 A158\12
ק.י.פ. (K.J.V. ,Kartells Juedischer Verbindungen) - ברית אקדמאים ציוניים, נשיאות בתל אביב. תזכירים, חוזרים, סקירות, תדפיסים בעניין "כפר היישוב"; הצעות להנהגת חוקה ציונית - "משטר ציוני"; עותקים של "מדינה ועם", ביטאון ה-ק.י.פ. (העורך: הנס לוין, המוציא לאור: פאול הירש), תל אביב 1939- 1941 A158\3
סקירות פעילות חברת "הכשרת היישוב" 1922- 1924 S8\1141\2
היישוב היהודי בארץ ישראל - בעיות ופתרונות. התכתבות בין ארמין ברגי לבין שמואל קליין, פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, בעניין הצעתו של ברגי לבולל ערבים תושבי ארץ ישראל אל תוך העם היהודי על ידי גיורם (טיוטות, דצמבר 1938, יוני 1939) 1938- 1939 A129\14
חברת הכשרת היישוב בישראל, ירושלים. התכתבות והעתקי תעודות שונות בעניין מניות חברת הכשרת היישוב על שם קרן היסוד כנאמנה (27.02.1973 - 28.12.1977) 1973- 1977 KH4\53979
התכתבות בין יהודה לודוויג אופנהיימר לבין אנשים שונים בענייני היישוב השיתופי מרחביה; רשימות, סקירות והצעות בענייני מרחביה. בין היתר התכתבות בין לודוויג אופנהיימר לבין אליעזר לוברני בקשר לעריכת ספר היובל, ובקשת הערכה על פעילותו של פרנץ אופנהיימר בהקמת מרחביה (11.11.1960 - 02.01.1961); התכתבות בעניין טיפולו של ישעיהו פרדר בהנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר בקשר למרחביה (10.06.1963 - 16.02.1964); התכתבות בעניין הקמת בית אופנהיימר במרחביה ליום הולדתו המאה (24.06.1963 - 30.03.1964); טיוטות, הערות וחישובים של פרויקטים מחקריים על מרחביה, יובל ה-50 של מרחביה והקמת בית על שם אופנהיימר 1957- 1965 A161\100
התכתבות בין יצחק מיכל שלזינגר ומשה מרדכי שלזינגר לבין נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל, חברת הכשרת היישוב, לונדון - ירושלים, חברת אנגליה - פלשתינה, יפו, משרד הנהלת ההסתדרות המדיצינית "הדסה" בירושלים, "הכשרה" - חברה קבלנית לנטיעות ולפיתוח קרקעות בתל אביב 1913- 1935 AK507\17
כתב העברה של מניות חברת הכשרת היישוב אל חברת "בלנקו" באמצעות הסוכנות היהודית 1977- 1977 KH4\41826