תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 61 - 72 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
היישוב היהודי בארץ ישראל - בעיות ופתרונות. התכתבות בין ארמין ברגי לבין שמואל קליין, פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, בעניין הצעתו של ברגי לבולל ערבים תושבי ארץ ישראל אל תוך העם היהודי על ידי גיורם (טיוטות, דצמבר 1938, יוני 1939) 1938- 1939 A129\14
התכתבות בין יהודה לודוויג אופנהיימר לבין אנשים שונים בענייני היישוב השיתופי מרחביה; רשימות, סקירות והצעות בענייני מרחביה. בין היתר התכתבות בין לודוויג אופנהיימר לבין אליעזר לוברני בקשר לעריכת ספר היובל, ובקשת הערכה על פעילותו של פרנץ אופנהיימר בהקמת מרחביה (11.11.1960 - 02.01.1961); התכתבות בעניין טיפולו של ישעיהו פרדר בהנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר בקשר למרחביה (10.06.1963 - 16.02.1964); התכתבות בעניין הקמת בית אופנהיימר במרחביה ליום הולדתו המאה (24.06.1963 - 30.03.1964); טיוטות, הערות וחישובים של פרויקטים מחקריים על מרחביה, יובל ה-50 של מרחביה והקמת בית על שם אופנהיימר 1957- 1965 A161\100
יהודה יערי. התכתבות בעניין שליחותו לקנדה ובעניין המצב הכלכלי והביטחוני של היישוב העברי, בעיקר בירושלים, ערב הקמת המדינה ובתקופה שאחריה 1946- 1951 KH4\7071
חוזרים מאת הליגה הארץ ישראלית לאספרנטו, ירושלים, בעניין הקונגרס האספרנטי העולמי בברן שבשווייץ, והנסיעה לקונגרס (חוזרים מס' 1 - 5, 18.05.1947 - 26.06.1947); חוזר א' מאת המהנדס פנחס לכוביצקי, גזבר הליגה והציר הראשי של המרכז האספרנטי, בעניין דו"ח כספי אשר מוגש לחברים האספרנטיסטים בארץ ישראל בדבר הכנות לקונגרס האספרנטי ה-32 בברן (20.10.1947); גלויה וכרוזים בענייני אספרנטו ואגודת הצמחונים העבריים בארץ ישראל (1926 - 1930) 1926- 1947 AK85\1
חברת הכשרת היישוב בישראל, ירושלים. התכתבות והעתקי תעודות שונות בעניין מניות חברת הכשרת היישוב על שם קרן היסוד כנאמנה (27.02.1973 - 28.12.1977) 1973- 1977 KH4\53979
נתונים סטטיסטיים על אינדקס יוקר המחיה ונתונים דמוגרפיים על היישוב היהודי 1941- 1945 S8\1265
התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה (HOGOA), תל אביב. תקנות ההתאחדות, פרוטוקולים של ישיבות, התכתבות, סקירות ותזכירים, בולטינים ("ידיעות" ההתאחדות) וקטעי עיתונים בעניינים שונים: אופיו של הארגון, תוכנית עבודה ועמדה על מאמץ מלחמתי של היישוב היהודי, פעילות בנוגע לדרך פוליטית ומס חרום, בחירות של אגודת הסוחרים בחיפה, מפעל עזרה הדדית 1942, שיתוף עם נשיאות ה-ק.י.פ. - ברית אקדמאים ציוניים (K.J.V. ,Kartells Juedischer Verbindungen) בתל אביב 1938- 1942 A158\2
העתקי תעודות והתכתבות בעניין העברת מניות ממייסדי "הכשרת היישוב" לסוכנות היהודית 1988- 1988 KH4\41814
חוזרים מאת המועצה לארגון פלוגות הסעד של היישוב לגולה 1944- 1945 S8\799
צילום של נאום של פנחס רוטנברג לפני אספת הנבחרים של היישוב בארץ ישראל, בין היתר בעניין חוזה בין "הנהלת חברת הספקה" לבין חנויות מכולת [כנראה כדי למנוע הפקעת מחירים בימי המלחמה] (רוסית) 1942- 1942 K12\130
ענייני חברת "העברה" - משרד נאמנות, תל אביב, ורכוש היהודים בארץ האוייב. התכתבות, תזכירים, דו"חות, סקירות, מאמרים, כולל טיוטות, וקטעי עיתונים בין היתר בעניין רכוש בארץ ישראל של היהודים שנאלמו בארץ האוייב, ותביעות לרכוש הנמצא בפולין ובצ'כוסלובקיה. בפרט מכתבים והצהרות מאת נציגי היישוב בארץ ישראל אל יאן גריג מסריק , מדינאי צ'כוסלובקי (22.12.1942 - 26.12.1946) 1942- 1946 KH4\5912\2
הנהלת הסוכנות היהודית בלונדון. התכתבות, בין היתר בעניין צרכי היישוב היהודי בארץ ובעניין שליחת חומרי הסברה לקהילות בארצות השונות 1946 - 1948 1946- 1948 KH4\7042