תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 61 - 72 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חברת הכשרת היישוב בישראל, ירושלים. דין וחשבון שנתי 1977\1978. מאזן ליום 30 ביוני 1978 (חוברת, סה"כ 49 דפים ונספחים) 1978- 1978 KH4\53974
חברת הכשרת היישוב בישראל. תשקיף החברה: הנפקת זכויות לרכישת מניות רגילות והנפקת של אגרות חוב. כולל חוות דעת רואי החשבון של החברה, מכתבים ותזכירים מאת שמאי מקרקעין, דו"חות רווח והפסד (חוברת, סה"כ 80 דפים, ללא מקום ההוצאה, 31.08.1972) 1972- 1972 KH4\53966
אוצר היישוב (Ozar Hajishuv Ltd.), ירושלים. דברי הסבר לקראת האספות הכלליות לסיכום, רשימות הלוואות לזמן ארוך, טפסי כתב העברה, יפויי כח, דו"חות המבקרים ומאזנים; התכתבות בין הנהלת קרן היסוד בירושלים לבין הנהלת החברה אוצר היישוב והמחלקה לכספים של הסוכנות היהודית (13.06.1950 - 30.05.1972) 1950- 1972 KH4\52547
יהודה יערי. התכתבות בעניין שליחותו לקנדה ובעניין המצב הכלכלי והביטחוני של היישוב העברי, בעיקר בירושלים, ערב הקמת המדינה ובתקופה שאחריה 1946- 1951 KH4\7071
הירחון "מספרים ועובדות על היישוב והמשק בארץ ישראל", כתב עת פנימי לאינפורמציה וסטטיסטיקה מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד והמחלקה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית (גליונות דצמבר 1951\ינואר 1952 - נובמבר\דצמבר 1953) 1951- 1953 KH4\5824\3
התכתבות עם מועצת החקלאות הפרטית, בעיקר בעניין היישוב בני ציון 1947- 1948 S8\222
ירושלים. שטר משכנתא על שם חברת אמיקא וחברת הכשרת היישוב 1940- 1940 J93\304\5
חברת הכשרת היישוב בישראל, ירושלים. התכתבות והעתקי תעודות שונות בעניין מניות חברת הכשרת היישוב על שם קרן היסוד כנאמנה (27.02.1973 - 28.12.1977) 1973- 1977 KH4\53979
חוזרים מאת המועצה לארגון פלוגות הסעד של היישוב לגולה 1944- 1945 S8\799
ענייני חברת "העברה" - משרד נאמנות, תל אביב, ורכוש היהודים בארץ האוייב. התכתבות, תזכירים, דו"חות, סקירות, מאמרים, כולל טיוטות, וקטעי עיתונים בין היתר בעניין רכוש בארץ ישראל של היהודים שנאלמו בארץ האוייב, ותביעות לרכוש הנמצא בפולין ובצ'כוסלובקיה. בפרט מכתבים והצהרות מאת נציגי היישוב בארץ ישראל אל יאן גריג מסריק , מדינאי צ'כוסלובקי (22.12.1942 - 26.12.1946) 1942- 1946 KH4\5912\2
החברה להכשרת היישוב. התכתבות, פוליסת ביטוח, חוזה רכישה וחשבון בנייה של לואיז צייטלין, שקנתה מהחברה נכס ברחוב אלפסי מספר 8 בשכונת רחביה בירושלים 1940- 1941 KH4\41731
הירחון "מספרים ועובדות על היישוב והמשק בארץ ישראל", כתב עת פנימי לאינפורמציה וסטטיסטיקה מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד והמחלקה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית (גליונות ינואר - נובמבר 1954; ינואר\פברואר 1955) 1954- 1955 KH4\5824\4