תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זאב טיומקין
מוצגים פריטים 13 - 23 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם חברי הוועד הפועל הגדול. מהנדס זאב טיומקין, אליזבטגראד 1898- 1905 Z1\274
בקשות להתקבל ולהירשם כחברי קרן קימת (Applications for Membership): מנחם אוסישקין, מכס י. בודנהיימר, ארתור הנטקה, דוד וולפסון, אוטו ורבורג, ולדימיר זאב טיומקין, יעקב מוזר, אוסקר מרמורק, אלכסנדר מרמורק, שמואל פינלש, ליאופולד קאן, ליאופולד קסלר, יוהאן קרמנצקי, שמעון רוזנבאום, אדולף שטנד (מס' קודם: 690) 1907- 1908 KKL1\751
משפחתו של זאב טיומקין 1927- 1933 S25\1349
ארכיון לשכת בני משה באודיסה, "דרך החיים". מכתבים נכנסים מאת זאב טיומקין 1891- 1891 A35\21
פנקס העתקים של מכתבים וחוזרים מאת הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית ברוסיה אל פעילי ההסתדרות, אוקטובר - דצמבר 1909 (בחתימת בוריס גולדברג, יצחק גולדברג, יצחק גרינבוים, זאב טיומקין ואחרים) 1909- 1909 F7\5
ארכיון לשכת בני משה באודיסה, "דרך החיים". מכתבים נכנסים מאת ביל רייסר בעניין פעילות זאב טיומקין בוועד הפועל ביפו 1892- 1892 A35\26
ולדימיר זאב טיומקין. התכתבות 1923- 1933 A126\559
פנקס העתקים של מכתבים וחוזרים אל פעילים ציוניים מאת הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית ברוסיה, 26.05.1910 - 12.08.1910 (בחתימת יצחק גולדברג, יצחק גרינבוים, זאב טיומקין, א.[?] בורוכוב ואחרים) 1910- 1910 F7\7
מכתבים וגלויות מאת דוד סמילאנסקי, חלקם בשם זאב (ולדימיר) טיומקין, אל מנחם אוסישקין בעניינים ציוניים, כולל פעילות ועד ההסתדרות הציונית ברוסיה (עברית, רוסית) 1903- 1914 A24\894
התכתבות בעניין הבטחת קיומה של אלמנת זאב טיומקין המנוח ובעניין גורל ספירתו וארכיונו 1927- 1933 L9\218
מכתבים, גלויות ומברקים מאת זאב (ולדימיר) טיומקין, יליסבטגרד, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות ההסתדרות הציונית ברוסיה ובדבר בחירתו של אוסישקין לוועד הפועל הציוני (עברית, רוסית) 1901- 1911 A24\887