תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים נחמן ביאליק
מוצגים פריטים 13 - 24 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א תמוז, עצרת זכרון חגיגית, תוכנית האירוע KRU\2933
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א בתמוז, ימי הזכרון לגדולי האומה. הודעה על קיום "יום הסרט המסורתי" ועל שבוע אספת תרומות למפעל היעור KRU\1160
עברית. לימוד עברית. ציטוט מדבריו של חיים נחמן ביאליק ותצלום פרוטרט שלו KRA\3593
מודעות אבל, אזכרות. עצרת בתל אביב לזכרם חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל KRU\887
מודעות אבל, אזכרות. הרצל זאב בנימין, ביאליק נחמן חיים. אזכרת עם בהשתתפות ישראל רוקח ואשר ברש KRU\17071
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. ערב זיכרון, ישאו דברים: יצחק גרינבוים, דוד שמעוני, הצגה בערבות הנגב, "הבימה". אולם "הבימה", תל אביב KRU\3019
מודעות אבל, אזכרות. בנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק. אסיפת אזכרה בהשתתפות י.א. רבין ופ. ליפובצקי, חיפה KRU\17005
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א בתמוז בימי הזכרון, תופץ סימניית הקק"ל עם תמונותיהם, ההכנסות יוקדשו למפעל יעור הארץ על שמם KRU\3938
חינוך. לוח קיר בנושא חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. מידע על הקמת מדינת ישראל: ציטוטים מהקונגרס הציוני בבזל, הצהרת בלפור, ועוד. רומנית KRU\8645
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק. פירוט סדרי ההלויה, מטעם הועדה המרכזית לסידור הלויתו KRU\1355
מודעות אבל, אזכרות. הרצל בנימין זאב, ביאליק חיים נחמן. לכבוד ימי הזכרון יופץ סרט המסורתי של הקהק"ל ליעור הארץ KRU\4575
יהודים בתפוצה. אוסטריה. הצגה בנושא: בנימין זאב הרצל - חיים נחמן ביאליק. האולם הגדול, זלצבורג. מטעם הועד המרכזי ליהודי אוסטריה (אידיש) KRU\1231
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א תמוז, עצרת זכרון חגיגית, תוכנית האירוע
סימול: KRU\2933
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א בתמוז, ימי הזכרון לגדולי האומה. הודעה על קיום "יום הסרט המסורתי" ועל שבוע אספת תרומות למפעל היעור
סימול: KRU\1160
תיאור:
עברית. לימוד עברית. ציטוט מדבריו של חיים נחמן ביאליק ותצלום פרוטרט שלו
סימול: KRA\3593
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. עצרת בתל אביב לזכרם חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל
סימול: KRU\887
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. הרצל זאב בנימין, ביאליק נחמן חיים. אזכרת עם בהשתתפות ישראל רוקח ואשר ברש
סימול: KRU\17071
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. ערב זיכרון, ישאו דברים: יצחק גרינבוים, דוד שמעוני, הצגה בערבות הנגב, "הבימה". אולם "הבימה", תל אביב
סימול: KRU\3019
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. בנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק. אסיפת אזכרה בהשתתפות י.א. רבין ופ. ליפובצקי, חיפה
סימול: KRU\17005
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א בתמוז בימי הזכרון, תופץ סימניית הקק"ל עם תמונותיהם, ההכנסות יוקדשו למפעל יעור הארץ על שמם
סימול: KRU\3938
תיאור:
חינוך. לוח קיר בנושא חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. מידע על הקמת מדינת ישראל: ציטוטים מהקונגרס הציוני בבזל, הצהרת בלפור, ועוד. רומנית
סימול: KRU\8645
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק. פירוט סדרי ההלויה, מטעם הועדה המרכזית לסידור הלויתו
סימול: KRU\1355
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. הרצל בנימין זאב, ביאליק חיים נחמן. לכבוד ימי הזכרון יופץ סרט המסורתי של הקהק"ל ליעור הארץ
סימול: KRU\4575
תיאור:
יהודים בתפוצה. אוסטריה. הצגה בנושא: בנימין זאב הרצל - חיים נחמן ביאליק. האולם הגדול, זלצבורג. מטעם הועד המרכזי ליהודי אוסטריה (אידיש)
סימול: KRU\1231
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א תמוז, עצרת זכרון חגיגית, תוכנית האירוע
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א בתמוז, ימי הזכרון לגדולי האומה. הודעה על קיום "יום הסרט המסורתי" ועל שבוע אספת תרומות למפעל היעור
עברית. לימוד עברית. ציטוט מדבריו של חיים נחמן ביאליק ותצלום פרוטרט שלו
מודעות אבל, אזכרות. עצרת בתל אביב לזכרם חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל
מודעות אבל, אזכרות. הרצל זאב בנימין, ביאליק נחמן חיים. אזכרת עם בהשתתפות ישראל רוקח ואשר ברש
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. ערב זיכרון, ישאו דברים: יצחק גרינבוים, דוד שמעוני, הצגה בערבות הנגב, "הבימה". אולם "הבימה", תל אביב
מודעות אבל, אזכרות. בנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק. אסיפת אזכרה בהשתתפות י.א. רבין ופ. ליפובצקי, חיפה
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א בתמוז בימי הזכרון, תופץ סימניית הקק"ל עם תמונותיהם, ההכנסות יוקדשו למפעל יעור הארץ על שמם
חינוך. לוח קיר בנושא חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. מידע על הקמת מדינת ישראל: ציטוטים מהקונגרס הציוני בבזל, הצהרת בלפור, ועוד. רומנית
מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק. פירוט סדרי ההלויה, מטעם הועדה המרכזית לסידור הלויתו
מודעות אבל, אזכרות. הרצל בנימין זאב, ביאליק חיים נחמן. לכבוד ימי הזכרון יופץ סרט המסורתי של הקהק"ל ליעור הארץ
יהודים בתפוצה. אוסטריה. הצגה בנושא: בנימין זאב הרצל - חיים נחמן ביאליק. האולם הגדול, זלצבורג. מטעם הועד המרכזי ליהודי אוסטריה (אידיש)