תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 13 - 24 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תכנית לסדור בתי קולנוע בכפרים ובמעברות S84\177-1t
רשימת מקרים דחופים של עולים, כולל שמות, ממעברות שונות בארץ, בשנים 1950-1955 S84\42-3t
רשימות עולים במעברה בתקופת מאי 1952 עד מאי 1955 S84\229-1t
טיפוס מעיים במעברת מקור חיים S84\220-1t
מכתב אל [?] אלינר בעניין פתיחת גן ילדים במעברת "מקור חיים" ופנייה לעזרה בציוד S84\194-3t
שרותי דואר במעברות S84\210-2t
רשימות בתי ספר ומעברות S84\423\1-1t
רשימות ממעברות הקסטל שרוצים לעלות למושב עזריה S84\445-1t
"קווים לעבודה קהילתית במעברה בתלפיות" S84\120-3t
חוזה שנערך עם טרודרמן את ווינשטיין להתקנת רשת חשמל במעברת תלפיות S1\2736-1t
הסכם בין המועצה המקומית רעננה וחברת "עמידר" בעניין הספקת מים למעברה בכפר נחמן S1\2691-4t
ויכוח על עצם תשלום מסים על בינוי, או מסי רכוש עירוניים עבור מעברות S84\125-1t
תיאור:
תכנית לסדור בתי קולנוע בכפרים ובמעברות
סימול: S84\177-1t
תיאור:
רשימת מקרים דחופים של עולים, כולל שמות, ממעברות שונות בארץ, בשנים 1950-1955
סימול: S84\42-3t
תיאור:
רשימות עולים במעברה בתקופת מאי 1952 עד מאי 1955
סימול: S84\229-1t
תיאור:
טיפוס מעיים במעברת מקור חיים
סימול: S84\220-1t
תיאור:
מכתב אל [?] אלינר בעניין פתיחת גן ילדים במעברת "מקור חיים" ופנייה לעזרה בציוד
סימול: S84\194-3t
תיאור:
שרותי דואר במעברות
סימול: S84\210-2t
תיאור:
רשימות בתי ספר ומעברות
סימול: S84\423\1-1t
תיאור:
רשימות ממעברות הקסטל שרוצים לעלות למושב עזריה
סימול: S84\445-1t
תיאור:
"קווים לעבודה קהילתית במעברה בתלפיות"
סימול: S84\120-3t
תיאור:
חוזה שנערך עם טרודרמן את ווינשטיין להתקנת רשת חשמל במעברת תלפיות
סימול: S1\2736-1t
תיאור:
הסכם בין המועצה המקומית רעננה וחברת "עמידר" בעניין הספקת מים למעברה בכפר נחמן
סימול: S1\2691-4t
תיאור:
ויכוח על עצם תשלום מסים על בינוי, או מסי רכוש עירוניים עבור מעברות
סימול: S84\125-1t
תכנית לסדור בתי קולנוע בכפרים ובמעברות
רשימת מקרים דחופים של עולים, כולל שמות, ממעברות שונות בארץ, בשנים 1950-1955
רשימות עולים במעברה בתקופת מאי 1952 עד מאי 1955
טיפוס מעיים במעברת מקור חיים
מכתב אל [?] אלינר בעניין פתיחת גן ילדים במעברת "מקור חיים" ופנייה לעזרה בציוד
שרותי דואר במעברות
רשימות בתי ספר ומעברות
רשימות ממעברות הקסטל שרוצים לעלות למושב עזריה
"קווים לעבודה קהילתית במעברה בתלפיות"
חוזה שנערך עם טרודרמן את ווינשטיין להתקנת רשת חשמל במעברת תלפיות
הסכם בין המועצה המקומית רעננה וחברת "עמידר" בעניין הספקת מים למעברה בכפר נחמן
ויכוח על עצם תשלום מסים על בינוי, או מסי רכוש עירוניים עבור מעברות