תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 25 - 36 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימות עולים הנמצאים במעברות בקטמון S84\329\1-2t
טופס מפקד בתי ספר וגן ילדים במעברות S84\421-1t
נוסח נאומו של מנחם אוסישקין במסיבת עיתונאים ב"מעברות" DD1\6266-2t
ויכוח על עצם תשלום מסים על בינוי, או מסי רכוש עירוניים עבור מעברות S84\125-1t
זכרון דברים בעניין מפעל במעברת תלפיות להכשרה מקצועית במסגרות S1\4890-1t
מפקד תושבים במעברה שנערך לאחר פינוי מרבית תושביה S84\227-1t
התכתבות עם ההסתדרות המדיצינית של הדסה בעניין הקמת מרכזים רפואיים במעברות S84\186-1t
בקשה לכיתה שלישית בגן הילדים במעברה S84\195-1t
הספקת מים במעברות תלפיות S84\255-2t
מסירת צריפים במעברות מקור חיים S84\255-4t
מנהלי מעברות תלפיות S84\256-1t
מכתב אל אלינר בעניין מועדונים במעברות תלפיות והקסטל לתנועת "חרות" S84\366-1t
תיאור:
רשימות עולים הנמצאים במעברות בקטמון
סימול: S84\329\1-2t
תיאור:
טופס מפקד בתי ספר וגן ילדים במעברות
סימול: S84\421-1t
תיאור:
נוסח נאומו של מנחם אוסישקין במסיבת עיתונאים ב"מעברות"
סימול: DD1\6266-2t
תיאור:
ויכוח על עצם תשלום מסים על בינוי, או מסי רכוש עירוניים עבור מעברות
סימול: S84\125-1t
תיאור:
זכרון דברים בעניין מפעל במעברת תלפיות להכשרה מקצועית במסגרות
סימול: S1\4890-1t
תיאור:
מפקד תושבים במעברה שנערך לאחר פינוי מרבית תושביה
סימול: S84\227-1t
תיאור:
התכתבות עם ההסתדרות המדיצינית של הדסה בעניין הקמת מרכזים רפואיים במעברות
סימול: S84\186-1t
תיאור:
בקשה לכיתה שלישית בגן הילדים במעברה
סימול: S84\195-1t
תיאור:
הספקת מים במעברות תלפיות
סימול: S84\255-2t
תיאור:
מסירת צריפים במעברות מקור חיים
סימול: S84\255-4t
תיאור:
מנהלי מעברות תלפיות
סימול: S84\256-1t
תיאור:
מכתב אל אלינר בעניין מועדונים במעברות תלפיות והקסטל לתנועת "חרות"
סימול: S84\366-1t
רשימות עולים הנמצאים במעברות בקטמון
טופס מפקד בתי ספר וגן ילדים במעברות
נוסח נאומו של מנחם אוסישקין במסיבת עיתונאים ב"מעברות"
ויכוח על עצם תשלום מסים על בינוי, או מסי רכוש עירוניים עבור מעברות
זכרון דברים בעניין מפעל במעברת תלפיות להכשרה מקצועית במסגרות
מפקד תושבים במעברה שנערך לאחר פינוי מרבית תושביה
התכתבות עם ההסתדרות המדיצינית של הדסה בעניין הקמת מרכזים רפואיים במעברות
בקשה לכיתה שלישית בגן הילדים במעברה
הספקת מים במעברות תלפיות
מסירת צריפים במעברות מקור חיים
מנהלי מעברות תלפיות
מכתב אל אלינר בעניין מועדונים במעברות תלפיות והקסטל לתנועת "חרות"