תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 37 - 48 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תמצית הפעולות הקשורות בקליטתו הראשונה של העולה במעברה S84\436\2-2t
מכתב מאת יצחק גרשטנקורן, ראש עיריית בני-ברק על מעברת בני-ברק, 4.1.1951 S21\118-1t
זכרון דברים מישיבה בנושא קליטה במעברת עין כרם S84\259-2t
זכרון דברים בין ראש המעברה אל מוסדות שונים S84\258-1t
חיסול מעברה מקור חיים S84\255-1t
רשימות עולים הנמצאים במעברה בקטמון S84\329\2-1t
מכתב המפרט את עיסוקיהם של העולים במעברה זו S84\409-1t
דו"ח על ביקורו של צבי לוריא במעברת "יד המעביר" בעצרת העצמאות S64\80\2-1t
גזיר מעיתון [?] המכיל כתבה מאת דן זכות בעניין מצב העולים הגרים במעברת "מחנה ישראל" S6\12106-3t
דו"ח בעניין סיום תקופת הלימודים של חברת "נגבה" בקיבוץ מעברות S75\15986-1t
סקירה על השירות הרפואי במעברות J113\3132-1t
סיוע למעברות ולבית התינוקות בירושלים F49\162-1t
תיאור:
תמצית הפעולות הקשורות בקליטתו הראשונה של העולה במעברה
סימול: S84\436\2-2t
תיאור:
מכתב מאת יצחק גרשטנקורן, ראש עיריית בני-ברק על מעברת בני-ברק, 4.1.1951
סימול: S21\118-1t
תיאור:
זכרון דברים מישיבה בנושא קליטה במעברת עין כרם
סימול: S84\259-2t
תיאור:
זכרון דברים בין ראש המעברה אל מוסדות שונים
סימול: S84\258-1t
תיאור:
חיסול מעברה מקור חיים
סימול: S84\255-1t
תיאור:
רשימות עולים הנמצאים במעברה בקטמון
סימול: S84\329\2-1t
תיאור:
מכתב המפרט את עיסוקיהם של העולים במעברה זו
סימול: S84\409-1t
תיאור:
דו"ח על ביקורו של צבי לוריא במעברת "יד המעביר" בעצרת העצמאות
סימול: S64\80\2-1t
תיאור:
גזיר מעיתון [?] המכיל כתבה מאת דן זכות בעניין מצב העולים הגרים במעברת "מחנה ישראל"
סימול: S6\12106-3t
תיאור:
דו"ח בעניין סיום תקופת הלימודים של חברת "נגבה" בקיבוץ מעברות
סימול: S75\15986-1t
תיאור:
סקירה על השירות הרפואי במעברות
סימול: J113\3132-1t
תיאור:
סיוע למעברות ולבית התינוקות בירושלים
סימול: F49\162-1t
תמצית הפעולות הקשורות בקליטתו הראשונה של העולה במעברה
מכתב מאת יצחק גרשטנקורן, ראש עיריית בני-ברק על מעברת בני-ברק, 4.1.1951
זכרון דברים מישיבה בנושא קליטה במעברת עין כרם
זכרון דברים בין ראש המעברה אל מוסדות שונים
חיסול מעברה מקור חיים
רשימות עולים הנמצאים במעברה בקטמון
מכתב המפרט את עיסוקיהם של העולים במעברה זו
דו"ח על ביקורו של צבי לוריא במעברת "יד המעביר" בעצרת העצמאות
גזיר מעיתון [?] המכיל כתבה מאת דן זכות בעניין מצב העולים הגרים במעברת "מחנה ישראל"
דו"ח בעניין סיום תקופת הלימודים של חברת "נגבה" בקיבוץ מעברות
סקירה על השירות הרפואי במעברות
סיוע למעברות ולבית התינוקות בירושלים