תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 61 - 63 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוברת "המעברה", מחבר - ק.[?] שבתאי, בהוצאת מרכז לתרבות והסברה של הסתדרות העובדים הכללית S90\2180\8-1t
סקירה על בית-שמש מיום הקמת המעברה והיישוב (מאת ברוך גל-און, נציג מחלקת הקליטה בבית-שמש) S112\125-1t
התכתבויות עם מעוז חיים, מעברות ומזרע J17\4394-1t
תיאור:
חוברת "המעברה", מחבר - ק.[?] שבתאי, בהוצאת מרכז לתרבות והסברה של הסתדרות העובדים הכללית
סימול: S90\2180\8-1t
תיאור:
סקירה על בית-שמש מיום הקמת המעברה והיישוב (מאת ברוך גל-און, נציג מחלקת הקליטה בבית-שמש)
סימול: S112\125-1t
תיאור:
התכתבויות עם מעוז חיים, מעברות ומזרע
סימול: J17\4394-1t
חוברת "המעברה", מחבר - ק.[?] שבתאי, בהוצאת מרכז לתרבות והסברה של הסתדרות העובדים הכללית
סקירה על בית-שמש מיום הקמת המעברה והיישוב (מאת ברוך גל-און, נציג מחלקת הקליטה בבית-שמש)
התכתבויות עם מעוז חיים, מעברות ומזרע