תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 13 - 24 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ענייני ראשית עליית הנוער. התכתבות בקשר לקבוצת הנוער מגרמניה בקיבוץ עין חרוד, 1933 - 1936 (בצילום). בין היתר מכתבים מאת המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל, שעל יד הסוכנות היהודית, בחתימת הנרייטה סאלד, הנס בייט ואחרים; מכתבים מאת נציגי ה-Judische Jugendhulfe בברלין בחתימת רחה פרייאר, גיאורג יוספטל, בעניין חברת הנוער מגרמניה בעין חרוד 1933- 1958 A474\1
תזכירים ודו"חות בענייני עליית הנוער מגרמניה והתאחדות עולי גרמניה בארץ ישראל. תזכיר מאת הסוכנות היהודית: "The Jewish Agency for Palestine, Central Bureau for the Settlement of German Jews in Palestine. Youth Immigration" (שנת 1935, 11 עמ' המודפסים בסטנסיל); תזכיר מאת מרכז התאחדות עולי גרמניה, תל אביב, אל צירי הקונגרס הציוני העולמי הי"ט בלוצרן (1935, חוברת בגרמנית ועברית, המכילה בין היתר דו"ח מאת שלמה קרוליק על שנתיים של התיישבות עולי גרמניה בארץ ישראל); מאמר בכתב מכונה מאת שלמה קרוליק "Kibbuz Giwath Brenner" ותזכירים מאת מפלגת "עלייה חדשה" וארגון עולי מרכז אירופה 1935- 1941 A413\18
עבודתו של שמואל ספירו בעליית הנוער בארץ ישראל, המדור להדרכה - מצב ההדרכה בעליית הנוער. מכתבים מאת ספירו אל מר יערי בעניין השליטה בהעברת ילדים לקבוצים (19.09.1952, עברית) ובעניין כפר הנוער הדתי (24.11.1952); דו"חות על פקוח במוסדות עליית הנוער ועל חוסר טיפול רפואי בכפר הנוער בן-שמן (אוגוסט 1954); תרשים של כפר הנוער השוודי 1952- 1954 A407\15
פעילותו הציבורית של חנוך רינות (ריינהולד). מכתבים וגלויות מאת אנשים שונים, סקירות ומאמרים מאת רינות, קטעי עיתונים וקטעי חוברות, תמונות, רשימות, פרוטוקולים, הזמנות והודעות מודפסות, דו"חות בעניינים שונים: חינוך ועליית הנוער; פעילותה של הנרייטה סאלד; סר אלפרד וליידי בייט; אגודת הנוער היהודי "קדימה" בגרמניה. בין היתר מאמרים ותדפיסים מאת חנוך רינות המכילים זיכרונותיו על הנס בייט ועבודתו למען עליית הנוער; תעודות אל רינות מאת אגודת "קדימה" בברלין ומאת קרן קיימת לישראל 1932- 1984 A474\7
עבודתו של שמואל ספירו בעליית הנוער בארץ ישראל. התכתבות בעניין הדו"ח מאת ספירו על מצב בריאותם של ילדי הניצולים מפולין; העתק להנרייטה סולד ולהנס בייט (06.05.1943, גרמנית); תזכיר "לילדי עליית הנוער" בחתימות פרופסור ר.[?] בקי ושמואל ספירו (21.01.1943) ומ.[?] בריל (26.01.1943); תכנית רפואית לקליטת עולים חדשים (20.01.1944, עברית); תכנית רפואית לקליטת עולים חדשים בחתימת הנרייטה סולד (19.08.1943); מכתב אישי מאת הנרייטה סולד אל שמואל ספירו (20.03.1944, עברית); דו"ח מאת שמואל ספירו על פנימיית אגודת ישראל בתל-ארזה (04.05.1945, עברית) 1943- 1945 A407\9
חיבור מאת שמואל ספירו "הווצרות עליית הנוער" (גרמנית) ומסה היסטורית סוציולוגית בעניין "החיים היהודיים בגרמניה בין השנים 1933-1870" (גרמנית, מודפסים במכונת כתיבה) A407\22
התכתבות בין מרים בר-הופמן לנץ (Miriam Beer-Hofmann Lens), בתו של ריכרד בר-הופמן, ניו יורק, לבין חנוך רינות (ריינהולד), 1934 - 1984; צילומים וגלויות הקשורים לקבוצה הראשונה של עליית הנוער בקיבוץ עין חרוד, בפרט צלום הקבוצה כולה על האניה "מרתה וושינגטון" בדרכה לארץ ישראל בשנת 1934 1934- 1984 A398\20
רשומות, סקירות, מאמרים מאת שמואל ספירו בעניין הבעיות הרפואיות בעליית הנוער (1934 - 1942, עברית), בעניין מחלת השחפת בארץ ישראל (30.12.1945, גרמנית), בדבר המצב הגופני והנפשי של חברי עליית הנוער (עברית), עבודת הרופא בעלית הנוער (גרמנית); תזכיר מאת ד"ר סימון והערות מאת שמואל ספירו; כתבה על מצב בריאות הנוער שארית הפליטה (עברית) 1934- 1945 A407\17
מאמרים, רשימות, כתבות, דו"חות, סקירות, תזכירים בענייני רפואה, בעיקר מאת שמואל ספירו, בין היתר חיבורו "תולדות עליית הנוער" (העתק בגרמנית); דו"ח מאת ספירו על סיור ב"מקור חיים", בית הבראה לחולי ריאות (06.07.1943, עברית); מאמר מאת ספירו בעניין בדיקות לנשים (גרמנית); רשימות מעבודתו של ספירו כמנהל המחלקה הרפואית של עליית הנוער (07.06.1953); כתבה מאת הרברט פרידן "בפינה בודדת בירושלים" (אנגלית); חוברת מאת יהושע לייבוביץ בעניין ההיסטוריה של הרפואה העברית (1952, צרפתית); מאמר "קופת חולים והעולה החדש" (גרמנית) 1940- 1953 A407\19
התכתבות, תזכירים ודו"חות בעניין החלוקה, ותוכניות אחרות לאחר נטישת רעיון החלוקה, דיונים בעניין השתתפות בשיחות השולחן העגול, ענייני עליית הנוער ועלייה בלתי חוקית ועוד; נאום בלונדון מאת ויקטור קאזאלט. בין המתכתבים: חיים וייצמן, דוד בן גוריון, זליג ברודצקי, נחום גולדמן, ויליאם אורמבסי-גור (חומר מודפס במכונת כתיבה - העתקי תעודות מהארכיון הציוני המרכזי, חטיבות S25 ו-Z4) 1937- 1938 A312\23
קטעי עיתונים, דברי דפוס ופרסומים שונים בענייני פוליטיקה, ציבור ותרבות, בנושאי "פועלי ציון - התאחדות" בשווייץ, עליית הנוער ופעילות מחלקת ההסברה של הסוכנות היהודית בשווייץ. בין השאר התכתבות (העתקי מכתבים) בין Peter Duerenmatt, עורך העיתון "Basler Nachrichten", בזל, לבין נציגי Christlich-Juedische Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz בבזל (יולי 1963) 1931- 1963 A310\34
עליית הנוער 1951- 1952 S43\126