תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 25 - 36 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעניין הטיפול בעליית ילדים ובני נוער ונתונים סטטיסטיים על היקף העלייה במסגרת עליית הנוער 1938- 1948 S8\197
דו"חות והתכתבות בעניין סרטים על עליית הנוער והנוער בישראל 1963- 1963 KH4\13273
המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית, ירושלים. התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד, ביניהם משה אוסוסקין, לבין נציגי המחלקה לעליית ילדים ונוער והמחלקה לכספים של הסוכנות היהודית בירושלים, בעניינים כספיים; חשבונות עליית הנוער לפי ארצות ודו"חות כספיים - פרטים בקשר להעברות כספים לטובת עליית הנוער, בפרט מדרום אפריקה (26.02.1950 - 14.12.1955) 1950- 1955 KH4\52433
עליית הנוער מגרמניה. התכתבות 1943- 1943 KH4\4834
עליית הנוער. דו"חות, רשימות והתכתבות, בין היתר בעניין יום הילד וביקור משלחות 1950- 1950 KH4\4827
עליית הנוער מגרמניה. דברי דפוס והתכתבות 1944- 1945 KH4\4833
עליית הנוער מגרמניה. דו"חות והתכתבות 1934- 1936 KH4\4830
ענייני עליית הנוער במסגרת הפעילות של ויצ"ו והסתדרות "הדסה" בארץ ישראל ובארצות הברית, בהשתתפות לאה לנדאו. פרוטוקולים של ישיבות הוועדה לעליית ילדים ונוער בניו יורק ובירושלים (National Youth Aliyah Committee of Hadassa); פרוטוקולים של ישיבת הנהלת המחלקה לעליית הנוער של "הדסה"; זכרון דברים, סדר היום וסיכומי ישיבות המחלקה לעליית הנוער שנשלחו אל משה קול בסוכנות היהודית בירושלים; חוזרים מאת המחלקה לעליית ילדים ונוער אל חברי הוועד המנהל של עליית הנוער; דו"חות על משלחות עיון וסקר מטעם מועצת "הדסה" בישראל; הרצאות ונאומים מאת משה קול; רשימות וטיוטות מאת לאה לנדאו בענייני עליית הנוער 1961- 1962 AK867\3
המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית, ירושלים. התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד לבין משרדי קרן היסוד בציריך ורומא, המחלקה לעליית ילדים ונוער והמחלקה לכספים של הסוכנות היהודית בירושלים, בעניינים כספיים; חשבונות עליית הנוער ודו"חות שונים; חוזרים מאת הנהלת קרן היסוד בירושלים והזמנות לטקסים שונים למען עליית הנוער (01.01.1959 - 11.12.1972) 1959- 1972 KH4\52436
עליית הנוער מגרמניה. דו"חות והתכתבות 1933- 1934 KH4\4831
עליית הנוער מגרמניה. דו"חות, דברי דפוס והתכתבות 1936- 1938 KH4\4829
עליית הנוער מגרמניה. דו"חות, דברי דפוס והתכתבות 1940- 1943 KH4\4835