תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 37 - 48 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
עליית הנוער מגרמניה. דו"חות, ביולטינים והתכתבות 1947- 1948 KH4\4836
עליית הנוער מגרמניה. התכתבות 1945- 1946 KH4\4832
עליית הנוער מגרמניה. דו"חות והתכתבות 1938- 1939 KH4\4828
המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית, ירושלים, ופעילות למען עליית הנוער של משרד קרן היסוד בציריך. התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד לבין המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בירושלים ומשרד קרן היסוד בציריך; תזכירים, סקירות, דו"חות וקטעי עיתונים בעניינים תכניות ופרוייקטים למען עליית הנוער. בין המתכתבים: ישראל גולדשטיין, שמשון יעקב קרויטנר, משה אוסוסקין, משה קול, יעקב צור, יצחק ארצי, אדית רונן (01.01.1962 - 30.09.1968) 1962- 1968 KH4\52437
המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית, ירושלים. התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד לבין המחלקה לעליית ילדים ונוער והמחלקה לכספים של הסוכנות היהודית בירושלים, בעניינים כספיים; חשבונות עליית הנוער לפי ארצות ודו"חות כספיים על תנועת החשבונות ומעמדם; קטעי "בלעטלעך" - ביולטינים ביידיש של הנהלת קרן היסוד (28.01.1960 - 01.02.1962) 1960- 1962 KH4\52435
המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית, ירושלים. התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד לבין המחלקה לעליית ילדים ונוער והמחלקה לכספים של הסוכנות היהודית בירושלים, בעניינים כספיים; חשבונות עליית הנוער לפי ארצות ודו"חות כספיים (10.01.1956 - 18.12.1959) 1956- 1959 KH4\52434
המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית, ירושלים. התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד, בעיקר משה אוסוסקין, לבין המחלקה לעליית ילדים ונוער והמחלקה לכספים של הסוכנות היהודית בירושלים, בעניינים כספיים; חשבונות עליית הנוער לפי ארצות ודו"חות כספיים (01.01.1950 - 31.12.1958) 1950- 1958 KH4\52432
פרוטוקול הישיבה הראשונה של הוועדה לביקורת מצב הקליטה וההחזקה במשקים ובמוסדות, ירושלים, בהשתתפות לאה לנדאו; דו"חות סטטיסטיים, רשימות ושאלונים מאת הוועד המנהל של המחלקה לעליית הנוער; חוזרים וטיחוטות מאת לאה לנדאו אל נציגי הנהלת עליית הנוער בניו יורק ובירושלים 1962- 1962 AK867\4
ענייני עליית הנוער במסגרת הפעילות של ויצ"ו והסתדרות "הדסה" בארץ ישראל ובארצות הברית, בהשתתפות לאה לנדאו. פרוטוקולים של ישיבות הוועדה לעליית ילדים ונוער בניו יורק, בלונדון וירושלים (National Youth Aliyah Committee of Hadassa), פרוטוקולים של ישיבת הנהלת המחלקה לעליית הנוער; חוזרים ובולטינים שנשלחו אל לאה לנדאו; התכתבות בין לאה לנדאו לבין נציגי ויצ"ו בתל אביב והסוכנות בירושלים 1962- 1963 AK867\2
מחלקת הנוער. מאמרים והתכתבות, בין היתר בעניין עליית הנוער 1941- 1942 KH4\4232
ביולטין מאת עליית הנוער בברלין, גיליון 13, אוגוסט 1937 1937- 1937 KH4\4114
גרמניה. דו"חות, קטעי עיתונים והתכתבות שוטפת בין נציגי הנהלת קרן היסוד והסוכנות היהודית בירושלים לבין משרדי ההסתדרות הציונית בגרמניה וקרן היסוד (Keren Hayessod - Vereinigte Israel Aktion) בפרנקפורט על המיין ובמינכן, ומשרד קרן היסוד בציריך, בין היתר בענייני עליית הנוער ותרומות (חומר התקבל על ידי שמשון יעקב קרויטנר ממשרד קרן היסוד בציריך, 01.01.1966 - 31.12.1966) 1966- 1966 KH4\51114