תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 49 - 60 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דרום אפריקה. ענייני המפעל Emergency Solidarity Campaign בשנת 1971 על ידי South African Zionist Federation's - Israeli United Appeal. דו"חות כספיים על תרומות, זכרון דברים על פגישות, קטעי עיתונים והתכתבות בעניין פעילות המגבית הישראלית המאוחדת ביוהנסבורג בשיתוף פעולה עם הפדרציה הציונית בדרום אפריקה (המרכז הציוני ביוהנסבורג והמשרד הישראלי בתל אביב), בעיקר למען איסוף תרומות ומשלחות סקר מדרום אפריקה בישראל. בין היתר התכתבות בין שמשון קרויטנר, המנהל הכללי של קרן היסוד בירושלים, לבין ההסתדרות הציונית מרכז אפריקה (Central African Zionist Organisation), סולסברי שבדרום רודזיה, בעניין איסוף תרומות למען קרן היסוד, קרן קיימת, ויצ"ו, עליית הנוער ומגן דוד אדום (01.09.1971 - 22.02.1972) 1971- 1972 KH4\50635
Reports and correspondence on the Youth Aliyah (עליית הנוער) 1939- 1940 KH7\65
דו"ח על כינוס במוסד "אהבה" על הנושא: "המוסד, הקיבוץ ותנועת הנוער כגורמים בחינוך עליית הנוער", שהתקיים בבית הילדים והנוער "אהבה" בקריית ביאליק, בהשתתפותו של משה קלוורי, חיפה (בכתב ידו של קלוורי ובכתב מכונה) 1937- 1937 A329\12
חוברות ופרוספקטים באנגלית בהוצאת קרן היסוד בירושלים בענייני פעילות המוסד בשנים 1946 - 1951, תכנית הקליטה, תפקידי הקונגרס הציוני ומנהיגי הנוער, עליית יהודי תימן 1946- 1951 A196\22
The Central Bureau for the Settlement of German Jews in Palestine. Reports, correspondence, memoranda, and newspapers cuttings, on the Youth Aliyah (עליית הנוער) 1934- 1935 KH7\122
התכתבות ודו"חות בעניין עליית הנוער, בין היתר בעניין עקרונות העברת עובדי עליית הנוער לשירות המדינה 1995- 1996 S122\292
העתקי רשימות מאת ילדי עליית הנוער על החיים בכפר הנוער בקפריסין A559\1
מכתבים אל לשכת עליית הנוער בירושלים מאת השליחים בקפריסין, ביניהם משה יערי, גיורא יוספטל, יוסף רפפורט וחנוך ריינהולד 1946- 1947 A559\2
התכתבות ודו"חות בעניין עליית הנוער 1995- 1996 S122\288
שני קטעי עיתונות אודות רחה פרייאר (עליית הנוער) 1983. סיפורו של ישקו מקיבוץ גת אודות קבוצת נוער נוננטולה (יוגוסלביה), 1981, ומכתב מאשר דומניץ (בגרמנית), 1980 1980- 1983 A540\22
התכתבות ודו"חות בעניין עליית הנוער, בין היתר בעניין ביקור היושב ראש בכפרים 1995- 1995 S122\289
התכתבות ודו"חות בעניין עליית הנוער, בין היתר בעניין מבצע"ענבי זעם" והקמת מוזיאון 1995- 1998 S122\287