תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 61 - 72 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
לשכת סם סגל, ירושלים. התכתבות, פרוטוקולים של ישיבת הנהלת עליית הנוער, דו''חות בעניין פעולות עליית הנוער בארצות שונות 1951- 1952 KH6\80
חינוך ועליית הנוער. חוזרי עליית הנוער מאת הסוכנות היהודית, חוזרים בענייני נוהל חינוך מאת ועדת נהלים ולשכת המנהל הכללי של משרד לקליטת העלייה, משרד החינוך והתרבות, והמחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית; תזכירים מאת אולפנא לבנות - בית הספר "בית יעקב" בתל אביב אל המחלקה לשכר לימוד לבתי ספר העל יסודיים בירושלים; התכתבות בין נציגי האגף לשירותי רווחה של המחלקה לעלייה וקליטה שעל יד הסוכנות, לבין מוסדות לשירותים סוציאליים בירושלים, תל אביב, חיפה 1975- 1981 S6\16371
לשכת סם סגל, ירושלים. התכתבות בעיקר עם הלשכה בלונדונ בעניין המגבית ועליית הנוער, נובמבר 1951 - מרץ 1953. חוברת ''עליית הנוער'' (ספרדית) 1951- 1953 KH6\88
פרסומים של עליית הנוער AK589\7
העתקי התכתבות בעניין מימון עליית הנוער בעזרת "הדסה" 1935- 1935 AK223\3
לשכת סם סגל, ירושלים. התכתבות אישית בעניין פעולותיו של סם סגל במפלגה הפרוגרסיבית (הציונים הכלליים) ובמחלקת עליית הנוער, הזמנות, כרטיסי ברכה, קבלות נסיעות ותצלומים 1950- 1951 KH6\127
לשכת סם סגל, פריס. התכתבות אישית בעניין פעולותיו של סם סגל במפלגה הפרוגרסיבית (הציונים הכלליים) ובמחלקת עליית הנוער, אוקטובר 1951 - אוקטובר 1952 1951- 1952 KH6\130
העתקי התכתבות בין הנס בייט לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים, בזמן שהותו בז'נבה 1946- 1946 AK589\4
העתקי התכתבות בין הנס בייט לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים, בזמן שהותו בז'נבה 1946- 1946 AK589\3
העתקי התכתבות בין הנס בייט לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים, בזמן שהותו בז'נבה 1946- 1946 AK589\1
העתקי התכתבות בין הנס בייט לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים, בזמן שהותו בז'נבה 1946- 1946 AK589\2
קטעים מספרים ומכתבות בעניין עליית הנוער 1945- 1946 A282\222