תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 13 - 24 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עמק חפר. מפת טופוגרפית של אזור חוף הים. בגב המפה הערה בכתב יד: "עמק חפר (בניין המזח). טופוגרפיה של חוף הים" KL20M\465\10
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים. KL5M\3026
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים KL5M\3028
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים KL5M\3029
עמק חפר. מפה אזורית, מפת מדידה של נקודות היישוב בעמק חפר S15M\7423
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים KL5M\3027
עמק חפר. מפת גבהים של אזור חוף הים. בגב המפה הערה בכתב יד: "עמק חפר . מפת הים (רזניק)" KL20M\465\11
עמק חפר. קטע ממפת עמק חפר. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות הבעלים בחלק מהם. ציון החלקות הנטועות. ציון חלקות הישוב אלישיב KL5M\4294
עמק חפר. מפת טופוגרפית של אזור חוף הים. בגב המפה הערה בכתב יד: "עמק חפר (בניין המזח). טופוגרפיה של חוף הים (מלינובסקי)". המפה הוכנה עבור קק"ל KL20M\465\13
עמק חפר. מפת סימון נקודות הישוב בעמק חפר. סימון תחום שטח הישובים וציון שמותיהם. סימון תחום שטחי קרקעות קק"ל. סימון תוואי מערך כבישים KL20M\467\40
עמק חפר. מפת סימון תחומי כל נקודות הישוב היהודיות בעמק חפר כולל שמם העברי KL5M\6117
עמק חפר. קטע ממפת עמק חפר. חלוקה לחלקות בעלות: קק"ל, אדמות בודדים, גבעת שפירא, אביחיל, אדמות המזרחי. הדגשה בצבע על חלקה מסוימת עליה כתוב המזרחי. ע"ג המפה חתימה של י. ויץ ונציג המזרחי . KL5M\6192
תיאור:
עמק חפר. מפת טופוגרפית של אזור חוף הים. בגב המפה הערה בכתב יד: "עמק חפר (בניין המזח). טופוגרפיה של חוף הים"
סימול: KL20M\465\10
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים.
סימול: KL5M\3026
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
סימול: KL5M\3028
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
סימול: KL5M\3029
תיאור:
עמק חפר. מפה אזורית, מפת מדידה של נקודות היישוב בעמק חפר
סימול: S15M\7423
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
סימול: KL5M\3027
תיאור:
עמק חפר. מפת גבהים של אזור חוף הים. בגב המפה הערה בכתב יד: "עמק חפר . מפת הים (רזניק)"
סימול: KL20M\465\11
תיאור:
עמק חפר. קטע ממפת עמק חפר. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות הבעלים בחלק מהם. ציון החלקות הנטועות. ציון חלקות הישוב אלישיב
סימול: KL5M\4294
תיאור:
עמק חפר. מפת טופוגרפית של אזור חוף הים. בגב המפה הערה בכתב יד: "עמק חפר (בניין המזח). טופוגרפיה של חוף הים (מלינובסקי)". המפה הוכנה עבור קק"ל
סימול: KL20M\465\13
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון נקודות הישוב בעמק חפר. סימון תחום שטח הישובים וציון שמותיהם. סימון תחום שטחי קרקעות קק"ל. סימון תוואי מערך כבישים
סימול: KL20M\467\40
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחומי כל נקודות הישוב היהודיות בעמק חפר כולל שמם העברי
סימול: KL5M\6117
תיאור:
עמק חפר. קטע ממפת עמק חפר. חלוקה לחלקות בעלות: קק"ל, אדמות בודדים, גבעת שפירא, אביחיל, אדמות המזרחי. הדגשה בצבע על חלקה מסוימת עליה כתוב המזרחי. ע"ג המפה חתימה של י. ויץ ונציג המזרחי .
סימול: KL5M\6192
עמק חפר. מפת טופוגרפית של אזור חוף הים. בגב המפה הערה בכתב יד: "עמק חפר (בניין המזח). טופוגרפיה של חוף הים"
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים.
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
עמק חפר. מפה אזורית, מפת מדידה של נקודות היישוב בעמק חפר
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
עמק חפר. מפת גבהים של אזור חוף הים. בגב המפה הערה בכתב יד: "עמק חפר . מפת הים (רזניק)"
עמק חפר. קטע ממפת עמק חפר. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות הבעלים בחלק מהם. ציון החלקות הנטועות. ציון חלקות הישוב אלישיב
עמק חפר. מפת טופוגרפית של אזור חוף הים. בגב המפה הערה בכתב יד: "עמק חפר (בניין המזח). טופוגרפיה של חוף הים (מלינובסקי)". המפה הוכנה עבור קק"ל
עמק חפר. מפת סימון נקודות הישוב בעמק חפר. סימון תחום שטח הישובים וציון שמותיהם. סימון תחום שטחי קרקעות קק"ל. סימון תוואי מערך כבישים
עמק חפר. מפת סימון תחומי כל נקודות הישוב היהודיות בעמק חפר כולל שמם העברי
עמק חפר. קטע ממפת עמק חפר. חלוקה לחלקות בעלות: קק"ל, אדמות בודדים, גבעת שפירא, אביחיל, אדמות המזרחי. הדגשה בצבע על חלקה מסוימת עליה כתוב המזרחי. ע"ג המפה חתימה של י. ויץ ונציג המזרחי .