תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 25 - 36 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם שבתחומי הישובים היהודים בעמק חפר: בית ינאי, מחנה לנוער, ביתן, חבצלת השרון, ידידיה, אביחיל, גבעת שפירא, עין העובד, נוה שלום. סימון מבנה סכמיתי של השטח הבנוי בכל ישוב KL5M\6127
כפר ויטקין, עמק חפר, בית הספר העממי וכיתות ההמשך. תרשים בניין נוסף (חזיתות דרום-מערבית וצפון-מערבית, חתך A - 'A') ותכנית המקום [1:1000] J17\3966-1m
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם באדמות עמק חפר. סימון אדמות גבעת שפירא, בית ינאי, חבצלת השרון. הדגשה בצבע על השטח לשיכון בחבצלת השרון. הדגשה בצבע על גושים מס' 8078, 8082 ללא מקרא מפרט KL5M\6115
עמק חפר. הצעה לשתי "חלקות רזרבטים טבעיים" בעמק חפר, לבקשת המחלקה לבוטינקה של האוניברסיטה העברית. המפה היתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל המחלקה לבוטניקה מיום 22.12.1939 KL5M\6121
עמק חפר. מפת סימון תוואי קו המים "חבצלת השרון" של מפעל עמק חפר לאספקת מים העובר בין יישובי העמק. סימון קו המים מעברות - צינור 24. סימון הערות בעט בנוגע לקרקעות בבעלות קרן קימת לישראל KKL8\118-20m
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ח. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד. תוספת פרטים בכתב יד השלמות לשנת תרצ"ט KL5M\5255
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ח. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד. KL5M\5256\2
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ט. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד KL5M\5253\2
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ד. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד. KL5M\5264\1
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ט. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד KL5M\5253\1
עמק חפר. תוכנית פיתוח חוף הים על יד עמק חפר B. מסמכים נלווים למפה KLM20/464/36. תיאור תוכנית מס' SR/17 . פירוט גבולות התוכנית, שטח התוכנית, בעלות, כבישים, אזורים, שטחים פתוחים. מכתבים אל מזכיר ועדת בניין ערים למחוז שומרון ואל א. קליין מאת א. ברוכוב (קק"ל) בעניין תוכנית פיתוח חוף הים על יד עמק חפר. מכתב מאת מזכיר הועדה המחוזית לבניין ערים בעניין תוכנית פיתוח עמק חפר. עברית, אנגלית KL20M\464\37
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ח. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד KL5M\5256\1
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם שבתחומי הישובים היהודים בעמק חפר: בית ינאי, מחנה לנוער, ביתן, חבצלת השרון, ידידיה, אביחיל, גבעת שפירא, עין העובד, נוה שלום. סימון מבנה סכמיתי של השטח הבנוי בכל ישוב
סימול: KL5M\6127
תיאור:
כפר ויטקין, עמק חפר, בית הספר העממי וכיתות ההמשך. תרשים בניין נוסף (חזיתות דרום-מערבית וצפון-מערבית, חתך A - 'A') ותכנית המקום [1:1000]
סימול: J17\3966-1m
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם באדמות עמק חפר. סימון אדמות גבעת שפירא, בית ינאי, חבצלת השרון. הדגשה בצבע על השטח לשיכון בחבצלת השרון. הדגשה בצבע על גושים מס' 8078, 8082 ללא מקרא מפרט
סימול: KL5M\6115
תיאור:
עמק חפר. הצעה לשתי "חלקות רזרבטים טבעיים" בעמק חפר, לבקשת המחלקה לבוטינקה של האוניברסיטה העברית. המפה היתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל המחלקה לבוטניקה מיום 22.12.1939
סימול: KL5M\6121
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תוואי קו המים "חבצלת השרון" של מפעל עמק חפר לאספקת מים העובר בין יישובי העמק. סימון קו המים מעברות - צינור 24. סימון הערות בעט בנוגע לקרקעות בבעלות קרן קימת לישראל
סימול: KKL8\118-20m
תיאור:
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ח. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד. תוספת פרטים בכתב יד השלמות לשנת תרצ"ט
סימול: KL5M\5255
תיאור:
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ח. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד.
סימול: KL5M\5256\2
תיאור:
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ט. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד
סימול: KL5M\5253\2
תיאור:
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ד. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד.
סימול: KL5M\5264\1
תיאור:
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ט. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד
סימול: KL5M\5253\1
תיאור:
עמק חפר. תוכנית פיתוח חוף הים על יד עמק חפר B. מסמכים נלווים למפה KLM20/464/36. תיאור תוכנית מס' SR/17 . פירוט גבולות התוכנית, שטח התוכנית, בעלות, כבישים, אזורים, שטחים פתוחים. מכתבים אל מזכיר ועדת בניין ערים למחוז שומרון ואל א. קליין מאת א. ברוכוב (קק"ל) בעניין תוכנית פיתוח חוף הים על יד עמק חפר. מכתב מאת מזכיר הועדה המחוזית לבניין ערים בעניין תוכנית פיתוח עמק חפר. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\464\37
תיאור:
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ח. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד
סימול: KL5M\5256\1
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם שבתחומי הישובים היהודים בעמק חפר: בית ינאי, מחנה לנוער, ביתן, חבצלת השרון, ידידיה, אביחיל, גבעת שפירא, עין העובד, נוה שלום. סימון מבנה סכמיתי של השטח הבנוי בכל ישוב
כפר ויטקין, עמק חפר, בית הספר העממי וכיתות ההמשך. תרשים בניין נוסף (חזיתות דרום-מערבית וצפון-מערבית, חתך A - 'A') ותכנית המקום [1:1000]
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם באדמות עמק חפר. סימון אדמות גבעת שפירא, בית ינאי, חבצלת השרון. הדגשה בצבע על השטח לשיכון בחבצלת השרון. הדגשה בצבע על גושים מס' 8078, 8082 ללא מקרא מפרט
עמק חפר. הצעה לשתי "חלקות רזרבטים טבעיים" בעמק חפר, לבקשת המחלקה לבוטינקה של האוניברסיטה העברית. המפה היתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל המחלקה לבוטניקה מיום 22.12.1939
עמק חפר. מפת סימון תוואי קו המים "חבצלת השרון" של מפעל עמק חפר לאספקת מים העובר בין יישובי העמק. סימון קו המים מעברות - צינור 24. סימון הערות בעט בנוגע לקרקעות בבעלות קרן קימת לישראל
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ח. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד. תוספת פרטים בכתב יד השלמות לשנת תרצ"ט
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ח. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד.
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ט. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ד. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד.
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ט. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד
עמק חפר. תוכנית פיתוח חוף הים על יד עמק חפר B. מסמכים נלווים למפה KLM20/464/36. תיאור תוכנית מס' SR/17 . פירוט גבולות התוכנית, שטח התוכנית, בעלות, כבישים, אזורים, שטחים פתוחים. מכתבים אל מזכיר ועדת בניין ערים למחוז שומרון ואל א. קליין מאת א. ברוכוב (קק"ל) בעניין תוכנית פיתוח חוף הים על יד עמק חפר. מכתב מאת מזכיר הועדה המחוזית לבניין ערים בעניין תוכנית פיתוח עמק חפר. עברית, אנגלית
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ח. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון, הגליל העליון, מחוז עכו. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד