תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 37 - 48 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ד. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד. KL5M\5264\2
עמק חפר, חופית. "אזור תכנון עמק חפר. שינוי מס' 9 לת.ב.ע. מס' ע.ח./1. חלוקה לגושים ומגרשים וציון מספריהם. ציון מיקום תוכניות ע.ח. (עמק חפר) מס' 1 / 8, 1 / 5, 1 / 6, 30 / 3. ציון מיקום כפר ויתקין. סימון מיקום אתר עתיקות. סימון שטח גנים לאומיים. סימון תוואי נחל אלכסנדר. טבלת רשימת מגרשים. למפה מסמך נלווה KLM20/396/52 KL20M\396\51
עמק חפר. קטע ממפת האזור. הדגשה בצבע על שטח "שכונת העובדים התימנית ומחנה הפועלים בעמק חפר". סימון תחומי חולות הקק"ל, אדמת הסתדרות הציונים הכלליים, אדמת פועלי פרדס הגדוד ושטחי מחנות פועלים KL5M\4356
עמק חפר. "ואדי אל חווארת והסביבה הקרובה". מפה טופוגרפית של אזור עמק חפר. ציון שמות הכפרים באזור. סימון קווי גובה, סימון תוואי דרכים, סימון אזורי ביצות. הדגשה בצבע על חלקות אדמה שכנראה נרכשו ע"י קק"ל (?). KL5M\4195
עמק חפר. מפה כללית של עמק חפר. סימון חלוקת אדמות לקבוצות המתישבים. חתימות וחותמות של באי כח הישובים השונים והקבוצות השונות שקיבלו את הקרקעות. בטבלה: שמות הקבוצות והארגונים השונים, ציון מספר המשפחות בכל קבוצה וציון גודל השטח הניתן לה. אבחנה בחלוקה בין קבוצות מן המעמד הבינוני, פועלים מההסתדרות הכללית, פועלים מהסתדרויות אחרות, אדמות רזרבה ודרכים. KL5M\1567
עמק חפר. מפת מדידה רחוב ראשי בחלקה "ב". חתך אורך. סימון תוואי הרחוב. נתוני מדידה ונתוני גובה. המפה הוכנה עבור קק"ל. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. חתך לאורך הכביש הראשי בתוכנית בניין ערים" KL20M\464\25
עמק חפר. מפת סימון תחום שטחי מגרשים. מגרש A מיועד למחנה נופש לילדי המתיישבים בעמק חפר. מגרש B מיועד למחנה נופש של קופת חולים. ציון מספרי הגושים. חלוקה לחלקות. סימון תוואי כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/464/33. מפה דהויה KL20M\464\32
עמק חפר (ביתן). מפת סימון החלקות שבתחומי גושים מס' 8328, 8329, 8331. ציון שמות הבעלים בחלק מהחלקות. למפה היה מצורף מסמך המעיד על הגרלת מגרשים באדמת הבודדים (פקידים) מעמק חפר, בנוכחות בעלי המגרשים. המסמך חסר KL5M\4318
עמק חפר. מפת סימון גושים באזור הישובים כפר ויתקין, בית ינאי ונחל אלכסנדר. מסמך נלווה למפה KLM20/396/17. חישוב השטחים בתוכנית בנין ערים עמק חפר א', פרם סיטי (עיר גנים) מס' 4 KL20M\396\18
עמק חפר. תוכנית "עמק חפר A". סימון מיקום מרכז ציבורי. סימון מיקום אזור תעשיה. סימון מקום אמבטיות בוץ. סימון מיקום בית הבראה. בגב המפה הערה בכתב יד:"עיר גנים מס' IV. סקיצה לפיתוח החלק צפוני מערבי (פרופ' קליין)". גרמנית, אנגלית KL20M\396\20
עמק חפר, חופית. "אזור תכנון עמק חפר. שינוי מס' 9 לת.ב.ע. מס' ע.ח./1". מסמך נלווה למפה KLM20/396/51. מכתב אל ד"ר מוהליבר (קק"ל) מאת א. חרסינה (מינהל מקרקעי ישראל) בענין השטח של תוכנית חופית KL20M\351\52
עמק חפר. מפת סימון תוואי מערך כבישים באזור בית ינאי. ציון אורך הכבישים במטרים. על גבי מפת עמק חפר. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחומי שטחי הישובים: בית ינאי, כפר ויתקין, עיר גנים מס' 4, ביתן, גבעת שפירא, חבצלת השרון, אביחיל, עין העובד.סימון תוואי נחל אלכסנדר. עברית, אנגלית KL20M\430\7
תיאור:
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ד. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד.
סימול: KL5M\5264\2
תיאור:
עמק חפר, חופית. "אזור תכנון עמק חפר. שינוי מס' 9 לת.ב.ע. מס' ע.ח./1. חלוקה לגושים ומגרשים וציון מספריהם. ציון מיקום תוכניות ע.ח. (עמק חפר) מס' 1 / 8, 1 / 5, 1 / 6, 30 / 3. ציון מיקום כפר ויתקין. סימון מיקום אתר עתיקות. סימון שטח גנים לאומיים. סימון תוואי נחל אלכסנדר. טבלת רשימת מגרשים. למפה מסמך נלווה KLM20/396/52
סימול: KL20M\396\51
תיאור:
עמק חפר. קטע ממפת האזור. הדגשה בצבע על שטח "שכונת העובדים התימנית ומחנה הפועלים בעמק חפר". סימון תחומי חולות הקק"ל, אדמת הסתדרות הציונים הכלליים, אדמת פועלי פרדס הגדוד ושטחי מחנות פועלים
סימול: KL5M\4356
תיאור:
עמק חפר. "ואדי אל חווארת והסביבה הקרובה". מפה טופוגרפית של אזור עמק חפר. ציון שמות הכפרים באזור. סימון קווי גובה, סימון תוואי דרכים, סימון אזורי ביצות. הדגשה בצבע על חלקות אדמה שכנראה נרכשו ע"י קק"ל (?).
סימול: KL5M\4195
תיאור:
עמק חפר. מפה כללית של עמק חפר. סימון חלוקת אדמות לקבוצות המתישבים. חתימות וחותמות של באי כח הישובים השונים והקבוצות השונות שקיבלו את הקרקעות. בטבלה: שמות הקבוצות והארגונים השונים, ציון מספר המשפחות בכל קבוצה וציון גודל השטח הניתן לה. אבחנה בחלוקה בין קבוצות מן המעמד הבינוני, פועלים מההסתדרות הכללית, פועלים מהסתדרויות אחרות, אדמות רזרבה ודרכים.
סימול: KL5M\1567
תיאור:
עמק חפר. מפת מדידה רחוב ראשי בחלקה "ב". חתך אורך. סימון תוואי הרחוב. נתוני מדידה ונתוני גובה. המפה הוכנה עבור קק"ל. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. חתך לאורך הכביש הראשי בתוכנית בניין ערים"
סימול: KL20M\464\25
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחום שטחי מגרשים. מגרש A מיועד למחנה נופש לילדי המתיישבים בעמק חפר. מגרש B מיועד למחנה נופש של קופת חולים. ציון מספרי הגושים. חלוקה לחלקות. סימון תוואי כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/464/33. מפה דהויה
סימול: KL20M\464\32
תיאור:
עמק חפר (ביתן). מפת סימון החלקות שבתחומי גושים מס' 8328, 8329, 8331. ציון שמות הבעלים בחלק מהחלקות. למפה היה מצורף מסמך המעיד על הגרלת מגרשים באדמת הבודדים (פקידים) מעמק חפר, בנוכחות בעלי המגרשים. המסמך חסר
סימול: KL5M\4318
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון גושים באזור הישובים כפר ויתקין, בית ינאי ונחל אלכסנדר. מסמך נלווה למפה KLM20/396/17. חישוב השטחים בתוכנית בנין ערים עמק חפר א', פרם סיטי (עיר גנים) מס' 4
סימול: KL20M\396\18
תיאור:
עמק חפר. תוכנית "עמק חפר A". סימון מיקום מרכז ציבורי. סימון מיקום אזור תעשיה. סימון מקום אמבטיות בוץ. סימון מיקום בית הבראה. בגב המפה הערה בכתב יד:"עיר גנים מס' IV. סקיצה לפיתוח החלק צפוני מערבי (פרופ' קליין)". גרמנית, אנגלית
סימול: KL20M\396\20
תיאור:
עמק חפר, חופית. "אזור תכנון עמק חפר. שינוי מס' 9 לת.ב.ע. מס' ע.ח./1". מסמך נלווה למפה KLM20/396/51. מכתב אל ד"ר מוהליבר (קק"ל) מאת א. חרסינה (מינהל מקרקעי ישראל) בענין השטח של תוכנית חופית
סימול: KL20M\351\52
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תוואי מערך כבישים באזור בית ינאי. ציון אורך הכבישים במטרים. על גבי מפת עמק חפר. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחומי שטחי הישובים: בית ינאי, כפר ויתקין, עיר גנים מס' 4, ביתן, גבעת שפירא, חבצלת השרון, אביחיל, עין העובד.סימון תוואי נחל אלכסנדר. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\430\7
טבלה. שטחי אדמות הקק"ל. ריכוז האדמה החקלאית לסוף שנת תרצ"ד. הנתונים מסודרים בטבלאות. שמות ישובים על פי אזורים: יהודה, עמק השרון, עמק חפר, שומרון, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, הגליל התחתון. פירוט שמות היישובים היהודים שהוקמו על אדמות אלו. ציון גודל שטחו של כל יישוב וציון מצב הקרקע: מיושב, מעובד, נטוע ועוד.
עמק חפר, חופית. "אזור תכנון עמק חפר. שינוי מס' 9 לת.ב.ע. מס' ע.ח./1. חלוקה לגושים ומגרשים וציון מספריהם. ציון מיקום תוכניות ע.ח. (עמק חפר) מס' 1 / 8, 1 / 5, 1 / 6, 30 / 3. ציון מיקום כפר ויתקין. סימון מיקום אתר עתיקות. סימון שטח גנים לאומיים. סימון תוואי נחל אלכסנדר. טבלת רשימת מגרשים. למפה מסמך נלווה KLM20/396/52
עמק חפר. קטע ממפת האזור. הדגשה בצבע על שטח "שכונת העובדים התימנית ומחנה הפועלים בעמק חפר". סימון תחומי חולות הקק"ל, אדמת הסתדרות הציונים הכלליים, אדמת פועלי פרדס הגדוד ושטחי מחנות פועלים
עמק חפר. "ואדי אל חווארת והסביבה הקרובה". מפה טופוגרפית של אזור עמק חפר. ציון שמות הכפרים באזור. סימון קווי גובה, סימון תוואי דרכים, סימון אזורי ביצות. הדגשה בצבע על חלקות אדמה שכנראה נרכשו ע"י קק"ל (?).
עמק חפר. מפה כללית של עמק חפר. סימון חלוקת אדמות לקבוצות המתישבים. חתימות וחותמות של באי כח הישובים השונים והקבוצות השונות שקיבלו את הקרקעות. בטבלה: שמות הקבוצות והארגונים השונים, ציון מספר המשפחות בכל קבוצה וציון גודל השטח הניתן לה. אבחנה בחלוקה בין קבוצות מן המעמד הבינוני, פועלים מההסתדרות הכללית, פועלים מהסתדרויות אחרות, אדמות רזרבה ודרכים.
עמק חפר. מפת מדידה רחוב ראשי בחלקה "ב". חתך אורך. סימון תוואי הרחוב. נתוני מדידה ונתוני גובה. המפה הוכנה עבור קק"ל. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. חתך לאורך הכביש הראשי בתוכנית בניין ערים"
עמק חפר. מפת סימון תחום שטחי מגרשים. מגרש A מיועד למחנה נופש לילדי המתיישבים בעמק חפר. מגרש B מיועד למחנה נופש של קופת חולים. ציון מספרי הגושים. חלוקה לחלקות. סימון תוואי כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/464/33. מפה דהויה
עמק חפר (ביתן). מפת סימון החלקות שבתחומי גושים מס' 8328, 8329, 8331. ציון שמות הבעלים בחלק מהחלקות. למפה היה מצורף מסמך המעיד על הגרלת מגרשים באדמת הבודדים (פקידים) מעמק חפר, בנוכחות בעלי המגרשים. המסמך חסר
עמק חפר. מפת סימון גושים באזור הישובים כפר ויתקין, בית ינאי ונחל אלכסנדר. מסמך נלווה למפה KLM20/396/17. חישוב השטחים בתוכנית בנין ערים עמק חפר א', פרם סיטי (עיר גנים) מס' 4
עמק חפר. תוכנית "עמק חפר A". סימון מיקום מרכז ציבורי. סימון מיקום אזור תעשיה. סימון מקום אמבטיות בוץ. סימון מיקום בית הבראה. בגב המפה הערה בכתב יד:"עיר גנים מס' IV. סקיצה לפיתוח החלק צפוני מערבי (פרופ' קליין)". גרמנית, אנגלית
עמק חפר, חופית. "אזור תכנון עמק חפר. שינוי מס' 9 לת.ב.ע. מס' ע.ח./1". מסמך נלווה למפה KLM20/396/51. מכתב אל ד"ר מוהליבר (קק"ל) מאת א. חרסינה (מינהל מקרקעי ישראל) בענין השטח של תוכנית חופית
עמק חפר. מפת סימון תוואי מערך כבישים באזור בית ינאי. ציון אורך הכבישים במטרים. על גבי מפת עמק חפר. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחומי שטחי הישובים: בית ינאי, כפר ויתקין, עיר גנים מס' 4, ביתן, גבעת שפירא, חבצלת השרון, אביחיל, עין העובד.סימון תוואי נחל אלכסנדר. עברית, אנגלית