תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 49 - 60 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תחום שטח עיר גנים. סימון תחום שטח הרחבה לחבצלת השרון ותחום שטח שיכון חבצלת השרון. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית KL20M\464\20
עמק חפר. מפת סימון רשת רחובות בחלקה "ב". סימון תוואי הרחובות. נתוני מדידה. נתוני גובה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תרשים מקום הדרכים בתוכנית בניין ערים (של פרופ' קליין)". שינויים קלים ביחס למפה KLM20/464/21 KL20M\464\22
עמק חפר. מפת סימון ישובים בעמק חפר: כפר ויתקין, חבצלת השרון, אביחיל, כפר ידידיה, הפועל המזרחי, עין החורש, מעברות, משמר השרון. חלוקה לחלקות. נתוני טופוגרפיה. סימון תוואי מערך כבישים KL20M\467\8
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח עתיקות בואדי חווארת באדמות אבו זבורה. מסמך נלווה למפה KLM20/467/9. זכרון דברים מאת מ. המר בעניין בנייה בשטח העתיקות באבו זבורה. מכתב אל המועצה האיזורית עמק חפר מאת א. ברוכוב באותו עניין KL20M\467\10
עמק חפר. תוכנית פיתוח חוף הים על יד עמק חפר B. תוכנית אזורית לבניין ערים מס' SR/17 בגוש מס' 8333. אבחנה בין שטחים לפי מקרא צבעוני: אזור הפיתוח, אזור שפת הים, שטחים פנויים פרטיים, חניונים. סימון תוואי מערך כבישים. ציון מספרי הגושים. חותמת הועדה המחוזית לבניין ערים של ממשלת המנדט KL20M\464\7
עמק חפר. מפת תכנון כבישים באזור בית ינאי וכפר ויתקין. ציון אורך הכבישים במטרים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תוואי מערך כבישים. סימון תוואי נחל אלכסנדר. נתוני טופוגרפיה. למפה מסמך נלווה KLM20/464/24. עברית, אנגלית KL20M\465\23
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקין, הציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל. המפה צורפה אל מכתב מאת המחלקה להתישבות אל הקק"ל מיום 9.8.1938 KL5M\6130
עמק חפר, עיר גנים. "עמק חפר נחל אלכסנדר. הצעה מוקדמת לתכנון מחדש של עיר גנים ליהודי אנגליה (גוש 8339)". מסמך נלווה למפה KLM20/396/46. מכתב אל מר אייזנשטט מאת מחלקת מיפוי ומדידות פס הירק בענין הצעה מוקדמת לתכנון מחדש של עיר גנים KL20M\396\47
עמק חפר. מפת סימון ישובים עין החורש, גבעת חיים, חוגלה, כפר הרואה, חיבת ציון, אלישיב, ביתן, גבעת שפירא, כפר ויתקין, ידידיה, משמר השרון, אביחיל, מעברות. מסמך נלווה למפה KLM20/464/18. מכתבים מאת ממשלת המנדט בנוגע לגבולות עמק חפר. אנגלית KL20M\464\19
עמק חפר. מפת סימון רשת רחובות בחלקה "ב". סימון תוואי הרחובות. נתוני מדידה. נתוני גובה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תרשים מקום הדרכים בתוכנית בניין ערים (של פרופ' קליין)" KL20M\464\21
עמק חפר. מפת סימון מיקום קידוחים לבדיקות קרקע לאורך תוואי נחל אלכסנדר. סימון מיקום הישובים בעמק חפר וציון שמותיהם. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/467/33 KL20M\467\32
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. סימון גבול האיזור הקיים וגבול האיזור המוצע. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תוואי מערך כבישים. עברית, אנגלית KL20M\464\14
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תחום שטח עיר גנים. סימון תחום שטח הרחבה לחבצלת השרון ותחום שטח שיכון חבצלת השרון. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\464\20
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון רשת רחובות בחלקה "ב". סימון תוואי הרחובות. נתוני מדידה. נתוני גובה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תרשים מקום הדרכים בתוכנית בניין ערים (של פרופ' קליין)". שינויים קלים ביחס למפה KLM20/464/21
סימול: KL20M\464\22
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון ישובים בעמק חפר: כפר ויתקין, חבצלת השרון, אביחיל, כפר ידידיה, הפועל המזרחי, עין החורש, מעברות, משמר השרון. חלוקה לחלקות. נתוני טופוגרפיה. סימון תוואי מערך כבישים
סימול: KL20M\467\8
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח עתיקות בואדי חווארת באדמות אבו זבורה. מסמך נלווה למפה KLM20/467/9. זכרון דברים מאת מ. המר בעניין בנייה בשטח העתיקות באבו זבורה. מכתב אל המועצה האיזורית עמק חפר מאת א. ברוכוב באותו עניין
סימול: KL20M\467\10
תיאור:
עמק חפר. תוכנית פיתוח חוף הים על יד עמק חפר B. תוכנית אזורית לבניין ערים מס' SR/17 בגוש מס' 8333. אבחנה בין שטחים לפי מקרא צבעוני: אזור הפיתוח, אזור שפת הים, שטחים פנויים פרטיים, חניונים. סימון תוואי מערך כבישים. ציון מספרי הגושים. חותמת הועדה המחוזית לבניין ערים של ממשלת המנדט
סימול: KL20M\464\7
תיאור:
עמק חפר. מפת תכנון כבישים באזור בית ינאי וכפר ויתקין. ציון אורך הכבישים במטרים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תוואי מערך כבישים. סימון תוואי נחל אלכסנדר. נתוני טופוגרפיה. למפה מסמך נלווה KLM20/464/24. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\465\23
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקין, הציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל. המפה צורפה אל מכתב מאת המחלקה להתישבות אל הקק"ל מיום 9.8.1938
סימול: KL5M\6130
תיאור:
עמק חפר, עיר גנים. "עמק חפר נחל אלכסנדר. הצעה מוקדמת לתכנון מחדש של עיר גנים ליהודי אנגליה (גוש 8339)". מסמך נלווה למפה KLM20/396/46. מכתב אל מר אייזנשטט מאת מחלקת מיפוי ומדידות פס הירק בענין הצעה מוקדמת לתכנון מחדש של עיר גנים
סימול: KL20M\396\47
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון ישובים עין החורש, גבעת חיים, חוגלה, כפר הרואה, חיבת ציון, אלישיב, ביתן, גבעת שפירא, כפר ויתקין, ידידיה, משמר השרון, אביחיל, מעברות. מסמך נלווה למפה KLM20/464/18. מכתבים מאת ממשלת המנדט בנוגע לגבולות עמק חפר. אנגלית
סימול: KL20M\464\19
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון רשת רחובות בחלקה "ב". סימון תוואי הרחובות. נתוני מדידה. נתוני גובה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תרשים מקום הדרכים בתוכנית בניין ערים (של פרופ' קליין)"
סימול: KL20M\464\21
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון מיקום קידוחים לבדיקות קרקע לאורך תוואי נחל אלכסנדר. סימון מיקום הישובים בעמק חפר וציון שמותיהם. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/467/33
סימול: KL20M\467\32
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. סימון גבול האיזור הקיים וגבול האיזור המוצע. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תוואי מערך כבישים. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\464\14
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תחום שטח עיר גנים. סימון תחום שטח הרחבה לחבצלת השרון ותחום שטח שיכון חבצלת השרון. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית
עמק חפר. מפת סימון רשת רחובות בחלקה "ב". סימון תוואי הרחובות. נתוני מדידה. נתוני גובה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תרשים מקום הדרכים בתוכנית בניין ערים (של פרופ' קליין)". שינויים קלים ביחס למפה KLM20/464/21
עמק חפר. מפת סימון ישובים בעמק חפר: כפר ויתקין, חבצלת השרון, אביחיל, כפר ידידיה, הפועל המזרחי, עין החורש, מעברות, משמר השרון. חלוקה לחלקות. נתוני טופוגרפיה. סימון תוואי מערך כבישים
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח עתיקות בואדי חווארת באדמות אבו זבורה. מסמך נלווה למפה KLM20/467/9. זכרון דברים מאת מ. המר בעניין בנייה בשטח העתיקות באבו זבורה. מכתב אל המועצה האיזורית עמק חפר מאת א. ברוכוב באותו עניין
עמק חפר. תוכנית פיתוח חוף הים על יד עמק חפר B. תוכנית אזורית לבניין ערים מס' SR/17 בגוש מס' 8333. אבחנה בין שטחים לפי מקרא צבעוני: אזור הפיתוח, אזור שפת הים, שטחים פנויים פרטיים, חניונים. סימון תוואי מערך כבישים. ציון מספרי הגושים. חותמת הועדה המחוזית לבניין ערים של ממשלת המנדט
עמק חפר. מפת תכנון כבישים באזור בית ינאי וכפר ויתקין. ציון אורך הכבישים במטרים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תוואי מערך כבישים. סימון תוואי נחל אלכסנדר. נתוני טופוגרפיה. למפה מסמך נלווה KLM20/464/24. עברית, אנגלית
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקין, הציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל. המפה צורפה אל מכתב מאת המחלקה להתישבות אל הקק"ל מיום 9.8.1938
עמק חפר, עיר גנים. "עמק חפר נחל אלכסנדר. הצעה מוקדמת לתכנון מחדש של עיר גנים ליהודי אנגליה (גוש 8339)". מסמך נלווה למפה KLM20/396/46. מכתב אל מר אייזנשטט מאת מחלקת מיפוי ומדידות פס הירק בענין הצעה מוקדמת לתכנון מחדש של עיר גנים
עמק חפר. מפת סימון ישובים עין החורש, גבעת חיים, חוגלה, כפר הרואה, חיבת ציון, אלישיב, ביתן, גבעת שפירא, כפר ויתקין, ידידיה, משמר השרון, אביחיל, מעברות. מסמך נלווה למפה KLM20/464/18. מכתבים מאת ממשלת המנדט בנוגע לגבולות עמק חפר. אנגלית
עמק חפר. מפת סימון רשת רחובות בחלקה "ב". סימון תוואי הרחובות. נתוני מדידה. נתוני גובה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תרשים מקום הדרכים בתוכנית בניין ערים (של פרופ' קליין)"
עמק חפר. מפת סימון מיקום קידוחים לבדיקות קרקע לאורך תוואי נחל אלכסנדר. סימון מיקום הישובים בעמק חפר וציון שמותיהם. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/467/33
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. סימון גבול האיזור הקיים וגבול האיזור המוצע. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תוואי מערך כבישים. עברית, אנגלית