תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 61 - 72 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. סימון גבול האיזור הקיים וגבול האיזור המוצע. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תוואי מערך כבישים. עברית, אנגלית KL20M\464\14
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תחום שטח בישוב בית ינאי. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית KL20M\464\16
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח מחנה צבאי בסמוך לישוב כפר ויתקין. סימון תחום שטח מחנה נופש לילדי עמק חפר. סימון תחום שטח לבית מדרש על שם ברל כצנלסון. סימון תחום שטח ירוק. ציון ניקום בתי הבראה של קופת חולים. סימון תוואי דרך קיימת ודרך מוצעת KL20M\465\31
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 2 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות KL5M\6149\1
עמק חפר (ואדי חווארית). מפת סימון גושים וציון מספריהם שבתחומי הישובים היהודים בעמק חפר: כפר הרואה, עין החורש, חגלה, אלישיב, משמר השרון, מעברות. סימון מבנה סכמיתי של כל ישוב KL5M\6116
עמק חפר. מפת סימון גושים באדמות עמק חפר וציון מספריהם. ציון שמות הישובים וסימון תחומיהם. סימון הגושים הכלולים בתחומי כל ישוב. סימון אדמות ואדי קבני KL5M\6129
עמק חפר. ואדי חווארת. מפה טופוגרפית של קטע משטחי ואדי חווארת. ציון מיקום עין החורש KL5M\6181
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם באדמות עמק חפר. בטבלה: שם הישוב וציון מספרי הגושים שבתחומו. KL5M\6132
עמק חפר, איזור תכנון עירוני J1\6952-1m
עמק חפר. מפת סימון שטחים "בפינה הדרומית - מערבית של עמק חפר". סימון שטחי חבצלת השרון, שטח לתימנים, שטחים המיועדים למחנה פועלים של הציונים הכלליים, שטח רזרבי לישוב חבצלת השרון, רצועת חוף ושטחים רזרביים נוספים KL5M\4357
עמק חפר. תוכנית "פיתוח חוף הים על יד עמק חפר A, מחוז השומרון תוכנית אזורית לבנין ערים מס' SR/16". מסמך נלווה למפה KLM20/396/49. ריפורט שהוגש לועדת בנין ערים בענין התוכנית. KL20M\396\50
עמק חפר, חופית. "אזור תכנון עמק חפר. שינוי מס' 9 לת.ב.ע. מס' ע.ח./1". מסמך נלווה למפה KLM20/396/51. מכתב אל ד"ר מוהליבר (קק"ל) מאת א. חרסינה (מינהל מקרקעי ישראל) בענין השטח לתוכנית עיר גנים KL20M\396\52
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. סימון גבול האיזור הקיים וגבול האיזור המוצע. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תוואי מערך כבישים. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\464\14
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תחום שטח בישוב בית ינאי. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\464\16
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח מחנה צבאי בסמוך לישוב כפר ויתקין. סימון תחום שטח מחנה נופש לילדי עמק חפר. סימון תחום שטח לבית מדרש על שם ברל כצנלסון. סימון תחום שטח ירוק. ציון ניקום בתי הבראה של קופת חולים. סימון תוואי דרך קיימת ודרך מוצעת
סימול: KL20M\465\31
תיאור:
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 2 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות
סימול: KL5M\6149\1
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארית). מפת סימון גושים וציון מספריהם שבתחומי הישובים היהודים בעמק חפר: כפר הרואה, עין החורש, חגלה, אלישיב, משמר השרון, מעברות. סימון מבנה סכמיתי של כל ישוב
סימול: KL5M\6116
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון גושים באדמות עמק חפר וציון מספריהם. ציון שמות הישובים וסימון תחומיהם. סימון הגושים הכלולים בתחומי כל ישוב. סימון אדמות ואדי קבני
סימול: KL5M\6129
תיאור:
עמק חפר. ואדי חווארת. מפה טופוגרפית של קטע משטחי ואדי חווארת. ציון מיקום עין החורש
סימול: KL5M\6181
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם באדמות עמק חפר. בטבלה: שם הישוב וציון מספרי הגושים שבתחומו.
סימול: KL5M\6132
תיאור:
עמק חפר, איזור תכנון עירוני
סימול: J1\6952-1m
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון שטחים "בפינה הדרומית - מערבית של עמק חפר". סימון שטחי חבצלת השרון, שטח לתימנים, שטחים המיועדים למחנה פועלים של הציונים הכלליים, שטח רזרבי לישוב חבצלת השרון, רצועת חוף ושטחים רזרביים נוספים
סימול: KL5M\4357
תיאור:
עמק חפר. תוכנית "פיתוח חוף הים על יד עמק חפר A, מחוז השומרון תוכנית אזורית לבנין ערים מס' SR/16". מסמך נלווה למפה KLM20/396/49. ריפורט שהוגש לועדת בנין ערים בענין התוכנית.
סימול: KL20M\396\50
תיאור:
עמק חפר, חופית. "אזור תכנון עמק חפר. שינוי מס' 9 לת.ב.ע. מס' ע.ח./1". מסמך נלווה למפה KLM20/396/51. מכתב אל ד"ר מוהליבר (קק"ל) מאת א. חרסינה (מינהל מקרקעי ישראל) בענין השטח לתוכנית עיר גנים
סימול: KL20M\396\52
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. סימון גבול האיזור הקיים וגבול האיזור המוצע. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תוואי מערך כבישים. עברית, אנגלית
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תחום שטח בישוב בית ינאי. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח מחנה צבאי בסמוך לישוב כפר ויתקין. סימון תחום שטח מחנה נופש לילדי עמק חפר. סימון תחום שטח לבית מדרש על שם ברל כצנלסון. סימון תחום שטח ירוק. ציון ניקום בתי הבראה של קופת חולים. סימון תוואי דרך קיימת ודרך מוצעת
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 2 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות
עמק חפר (ואדי חווארית). מפת סימון גושים וציון מספריהם שבתחומי הישובים היהודים בעמק חפר: כפר הרואה, עין החורש, חגלה, אלישיב, משמר השרון, מעברות. סימון מבנה סכמיתי של כל ישוב
עמק חפר. מפת סימון גושים באדמות עמק חפר וציון מספריהם. ציון שמות הישובים וסימון תחומיהם. סימון הגושים הכלולים בתחומי כל ישוב. סימון אדמות ואדי קבני
עמק חפר. ואדי חווארת. מפה טופוגרפית של קטע משטחי ואדי חווארת. ציון מיקום עין החורש
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם באדמות עמק חפר. בטבלה: שם הישוב וציון מספרי הגושים שבתחומו.
עמק חפר, איזור תכנון עירוני
עמק חפר. מפת סימון שטחים "בפינה הדרומית - מערבית של עמק חפר". סימון שטחי חבצלת השרון, שטח לתימנים, שטחים המיועדים למחנה פועלים של הציונים הכלליים, שטח רזרבי לישוב חבצלת השרון, רצועת חוף ושטחים רזרביים נוספים
עמק חפר. תוכנית "פיתוח חוף הים על יד עמק חפר A, מחוז השומרון תוכנית אזורית לבנין ערים מס' SR/16". מסמך נלווה למפה KLM20/396/49. ריפורט שהוגש לועדת בנין ערים בענין התוכנית.
עמק חפר, חופית. "אזור תכנון עמק חפר. שינוי מס' 9 לת.ב.ע. מס' ע.ח./1". מסמך נלווה למפה KLM20/396/51. מכתב אל ד"ר מוהליבר (קק"ל) מאת א. חרסינה (מינהל מקרקעי ישראל) בענין השטח לתוכנית עיר גנים