תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 61 - 72 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תחום שטח בישוב בית ינאי. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית KL20M\464\16
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח מחנה צבאי בסמוך לישוב כפר ויתקין. סימון תחום שטח מחנה נופש לילדי עמק חפר. סימון תחום שטח לבית מדרש על שם ברל כצנלסון. סימון תחום שטח ירוק. ציון ניקום בתי הבראה של קופת חולים. סימון תוואי דרך קיימת ודרך מוצעת KL20M\465\31
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 2 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות KL5M\6149\1
עמק חפר (ואדי חווארית). מפת סימון גושים וציון מספריהם שבתחומי הישובים היהודים בעמק חפר: כפר הרואה, עין החורש, חגלה, אלישיב, משמר השרון, מעברות. סימון מבנה סכמיתי של כל ישוב KL5M\6116
עמק חפר. מפת סימון גושים באדמות עמק חפר וציון מספריהם. ציון שמות הישובים וסימון תחומיהם. סימון הגושים הכלולים בתחומי כל ישוב. סימון אדמות ואדי קבני KL5M\6129
עמק חפר. ואדי חווארת. מפה טופוגרפית של קטע משטחי ואדי חווארת. ציון מיקום עין החורש KL5M\6181
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם באדמות עמק חפר. בטבלה: שם הישוב וציון מספרי הגושים שבתחומו. KL5M\6132
עמק חפר, איזור תכנון עירוני J1\6952-1m
עמק חפר. מבנים. תוכנית כללית מוקדמת לבית תרבות על שם אהרן ולילי פרימן ובית ספר משותף לביתן אהרן וחבצלת השרון. בחלון תרשים הסביבה. MM\903
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 3 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות KL5M\6150\1
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 4 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות KL5M\6151\1
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 5 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות. תוספת סימונים ע"ג המפה KL5M\6152
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תחום שטח בישוב בית ינאי. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\464\16
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח מחנה צבאי בסמוך לישוב כפר ויתקין. סימון תחום שטח מחנה נופש לילדי עמק חפר. סימון תחום שטח לבית מדרש על שם ברל כצנלסון. סימון תחום שטח ירוק. ציון ניקום בתי הבראה של קופת חולים. סימון תוואי דרך קיימת ודרך מוצעת
סימול: KL20M\465\31
תיאור:
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 2 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות
סימול: KL5M\6149\1
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארית). מפת סימון גושים וציון מספריהם שבתחומי הישובים היהודים בעמק חפר: כפר הרואה, עין החורש, חגלה, אלישיב, משמר השרון, מעברות. סימון מבנה סכמיתי של כל ישוב
סימול: KL5M\6116
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון גושים באדמות עמק חפר וציון מספריהם. ציון שמות הישובים וסימון תחומיהם. סימון הגושים הכלולים בתחומי כל ישוב. סימון אדמות ואדי קבני
סימול: KL5M\6129
תיאור:
עמק חפר. ואדי חווארת. מפה טופוגרפית של קטע משטחי ואדי חווארת. ציון מיקום עין החורש
סימול: KL5M\6181
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם באדמות עמק חפר. בטבלה: שם הישוב וציון מספרי הגושים שבתחומו.
סימול: KL5M\6132
תיאור:
עמק חפר, איזור תכנון עירוני
סימול: J1\6952-1m
תיאור:
עמק חפר. מבנים. תוכנית כללית מוקדמת לבית תרבות על שם אהרן ולילי פרימן ובית ספר משותף לביתן אהרן וחבצלת השרון. בחלון תרשים הסביבה.
סימול: MM\903
תיאור:
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 3 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות
סימול: KL5M\6150\1
תיאור:
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 4 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות
סימול: KL5M\6151\1
תיאור:
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 5 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות. תוספת סימונים ע"ג המפה
סימול: KL5M\6152
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח איזור תכנון עירוני. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. ציון שמות הישובים בעמק חפר. סימון תחום שטח בישוב בית ינאי. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית
עמק חפר. מפת סימון תחום שטח מחנה צבאי בסמוך לישוב כפר ויתקין. סימון תחום שטח מחנה נופש לילדי עמק חפר. סימון תחום שטח לבית מדרש על שם ברל כצנלסון. סימון תחום שטח ירוק. ציון ניקום בתי הבראה של קופת חולים. סימון תוואי דרך קיימת ודרך מוצעת
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 2 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות
עמק חפר (ואדי חווארית). מפת סימון גושים וציון מספריהם שבתחומי הישובים היהודים בעמק חפר: כפר הרואה, עין החורש, חגלה, אלישיב, משמר השרון, מעברות. סימון מבנה סכמיתי של כל ישוב
עמק חפר. מפת סימון גושים באדמות עמק חפר וציון מספריהם. ציון שמות הישובים וסימון תחומיהם. סימון הגושים הכלולים בתחומי כל ישוב. סימון אדמות ואדי קבני
עמק חפר. ואדי חווארת. מפה טופוגרפית של קטע משטחי ואדי חווארת. ציון מיקום עין החורש
עמק חפר. מפת סימון גושים וציון מספריהם באדמות עמק חפר. בטבלה: שם הישוב וציון מספרי הגושים שבתחומו.
עמק חפר, איזור תכנון עירוני
עמק חפר. מבנים. תוכנית כללית מוקדמת לבית תרבות על שם אהרן ולילי פרימן ובית ספר משותף לביתן אהרן וחבצלת השרון. בחלון תרשים הסביבה.
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 3 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 4 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות
וואדי אל חוארת (עמק חפר). מפת מדידה של קטע מאדמות עמק חפר. גיליון מס' 5 מתוך סדרה בת 7 גיליונות. נתוני מידות. תוספת סימונים ע"ג המפה