תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שער הגולן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מבנים ואוהלים בקיבוץ של חומה ומגדל, מסדה? שער הגולן? תיאור מתוך PHKH\1279583. קלסר 'צילומים, שנים 1926-1935 NKH\485846
נחל קדרון, ברכת השילוח במוצא נקבת חזקיהו בכפר סילואן, ('עיר דוד') בתוך אלבום שי להנרייטה סאלד אם הנוער העולה מחברת הנוער א בשער הגולן י חשון תש"י - כה חשון תש"ב) PHAL\1631911
שער הגולן - בנין שנפגע במלחמה - 1948 PHSC\1201217
שער הגולן - מכסחים דשא PHSC\1201215
שער הגולן - בנין שנפגע במלחמה PHSC\1201216
שער הגולן - מכסחים דשא PHSC\1201214
שער הגולן PHG\1066934
שער הגולן PHG\1066932
שער הגולן. PHKH\1272624
שער הגולן. PHKH\1272622
שער הגולן. PHKH\1272621
שער הגולן. PHKH\1272635
תיאור:
מבנים ואוהלים בקיבוץ של חומה ומגדל, מסדה? שער הגולן? תיאור מתוך PHKH\1279583. קלסר 'צילומים, שנים 1926-1935
סימול: NKH\485846
תיאור:
נחל קדרון, ברכת השילוח במוצא נקבת חזקיהו בכפר סילואן, ('עיר דוד') בתוך אלבום שי להנרייטה סאלד אם הנוער העולה מחברת הנוער א בשער הגולן י חשון תש"י - כה חשון תש"ב)
סימול: PHAL\1631911
תיאור:
שער הגולן - בנין שנפגע במלחמה - 1948
סימול: PHSC\1201217
תיאור:
שער הגולן - מכסחים דשא
סימול: PHSC\1201215
תיאור:
שער הגולן - בנין שנפגע במלחמה
סימול: PHSC\1201216
תיאור:
שער הגולן - מכסחים דשא
סימול: PHSC\1201214
תיאור:
שער הגולן
סימול: PHG\1066934
תיאור:
שער הגולן
סימול: PHG\1066932
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272624
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272622
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272621
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272635
מבנים ואוהלים בקיבוץ של חומה ומגדל, מסדה? שער הגולן? תיאור מתוך PHKH\1279583. קלסר 'צילומים, שנים 1926-1935
נחל קדרון, ברכת השילוח במוצא נקבת חזקיהו בכפר סילואן, ('עיר דוד') בתוך אלבום שי להנרייטה סאלד אם הנוער העולה מחברת הנוער א בשער הגולן י חשון תש"י - כה חשון תש"ב)
שער הגולן - בנין שנפגע במלחמה - 1948
שער הגולן - מכסחים דשא
שער הגולן - בנין שנפגע במלחמה
שער הגולן - מכסחים דשא
שער הגולן
שער הגולן
שער הגולן.
שער הגולן.
שער הגולן.
שער הגולן.