תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שער הגולן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מבנים ואוהלים בקיבוץ של חומה ומגדל, מסדה? שער הגולן? תיאור מתוך PHKH\1279583. קלסר 'צילומים, שנים 1926-1935 NKH\485846
נחל קדרון, ברכת השילוח במוצא נקבת חזקיהו בכפר סילואן, ('עיר דוד') בתוך אלבום שי להנרייטה סאלד אם הנוער העולה מחברת הנוער א בשער הגולן י חשון תש"י - כה חשון תש"ב) PHAL\1631911
שער הגולן PHG\1066934
שער הגולן PHG\1066932
שער הגולן. PHKH\1272624
שער הגולן. PHKH\1272622
שער הגולן. PHKH\1272621
שער הגולן. PHKH\1272635
שער הגולן. PHKH\1272633
שער הגולן. PHKH\1272631
שער הגולן. PHKH\1272629
שער הגולן. PHKH\1272636
תיאור:
מבנים ואוהלים בקיבוץ של חומה ומגדל, מסדה? שער הגולן? תיאור מתוך PHKH\1279583. קלסר 'צילומים, שנים 1926-1935
סימול: NKH\485846
תיאור:
נחל קדרון, ברכת השילוח במוצא נקבת חזקיהו בכפר סילואן, ('עיר דוד') בתוך אלבום שי להנרייטה סאלד אם הנוער העולה מחברת הנוער א בשער הגולן י חשון תש"י - כה חשון תש"ב)
סימול: PHAL\1631911
תיאור:
שער הגולן
סימול: PHG\1066934
תיאור:
שער הגולן
סימול: PHG\1066932
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272624
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272622
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272621
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272635
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272633
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272631
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272629
תיאור:
שער הגולן.
סימול: PHKH\1272636
מבנים ואוהלים בקיבוץ של חומה ומגדל, מסדה? שער הגולן? תיאור מתוך PHKH\1279583. קלסר 'צילומים, שנים 1926-1935
נחל קדרון, ברכת השילוח במוצא נקבת חזקיהו בכפר סילואן, ('עיר דוד') בתוך אלבום שי להנרייטה סאלד אם הנוער העולה מחברת הנוער א בשער הגולן י חשון תש"י - כה חשון תש"ב)
שער הגולן
שער הגולן
שער הגולן.
שער הגולן.
שער הגולן.
שער הגולן.
שער הגולן.
שער הגולן.
שער הגולן.
שער הגולן.