פרחים

בין אוספי הארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף מרהיב ביופיו של כרזות ושל כרוזים מלפני קום המדינה וגם מהשנים שלאחר מכן. הכרזות והכרוזים התפרסמו על עמודי מודעות בחוצות העיר, ובעזרתם הועברו מסרים וידיעות לקהל הרחב. הם עסקו בנושאים שונים כמו: ציונות, התיישבות, ביטחון, אמנות, תיאטרון, בריאות ועוד.

האביב כבר הגיע וכל הארץ פורחת. לקראת האביב אספנו כרזות, שהנושא המרכזי שלהן הוא פרחים. חלק גדול מן הכרזות קשורות למפעל "פרחי ארצנו", שיזמה קרן היסוד בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת. ביום העצמאות בשנת 1951 פנתה מחלקת החינוך של קרן היסוד אל תנועות הנוער ואל מוסדות החינוך והציגה רעיון חדש: ילדים מישראל ישלחו לילדים מרחבי העולם גלויית ברכה בצירוף פרח מיובש. מטרת היוזמה הייתה לחזק את הקשר בין ישראל ובין התפוצות, והיוותה מעין תחליף ל"עפר מארץ הקודש". הילדים נרתמו לעניין בהתלהבות, ובכל שנה שלחו את הגלויות בצירוף ברכה אישית ופרחים שייבשו בעצמם בין דפי הגלויה. המבצע זכה להצלחה רבה, והוביל להתעניינות גוברת והולכת בפרחי הארץ. מפעל "פרחי ארצנו" דעך לאחר מלחמת ששת הימים.