"הקהל" בירושלים

מעמד "הקהל" הינו מסורת בא אספו  הכהנים את בני ישראל בבית המקדש בחג הסוכות שלאחר שנת השמיטה.

בשנות ה- 40 של המאה ה-20, התחדש המנהג, והפעם ברחבת הכותל. התמונות שלפניכם הם משמחת תורה שלאחר שנות השמיטה של 1945 ו- 1952. השנה שהסתיימה גם היא הייתה שנת שמיטה, ועל כן גם השנה ייאסף ההמון ברחבת הכותל לקיום המצווה.