העיקר הבריאות

בין אוספי הארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף מרהיב ביופיו של כרזות ושל כרוזים מלפני קום המדינה וגם מהשנים שלאחר מכן. הכרזות והכרוזים התפרסמו על עמודי מודעות בחוצות העיר, ובעזרתם עברו המסרים והידיעות לקהל הרחב. הם עסקו בנושאים שונים כמו: ציונות, התיישבות, ביטחון, אמנות, תיאטרון, בריאות ועוד.

 

החורף בעיצומו, וצריך להיזהר לא להידבק מהמחלות השונות השכיחות בחורף. באוסף הכרזות והכרוזים שמורות כרזות עם הצעות למניעה ולטיפול במחלות. אז תשמרו על הבריאות ושיהיה חורף נעים!