לידיעת המבקרים בארכיון הציוני

תאריך פרסום

ביום ד', כ' באדר ב' תשע"ט, 27 במרץ 2019,
יתקיים בארכיון הציוני 'יום הרליץ', שעורך 'האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע'.
אולם הקריאה יהיה פתוח לקהל עד השעה 12:00,
הוצאת תיקים מהמחסנים בשעות: 9:00, 10:30.