האלבום ההיסטורי: ראשית הציונות בארצות האסלאם

הפעילות הציונית בארצות האסלאם החלה כבר עם ראשיתה של התנועה הציונית, וביתר שאת לאחר סיומה של מלחמת העולם הראשונה. שליחים מארץ ישראל הגיעו לארצות השונות והשתלבו במוסדות החינוך הקיימים או הקימו חדשים, ונפתחו קבוצות של תנועות נוער, על מנת להפיץ את המשנה הציונית בקרב הקהילות היהודיות המקומיות ולהשתלב בעשייה הציונית המקומית. פעילות זו מתועדת בתמונות ייחודיות מאוסף התצלומים של הארכיון הציוני ומובאות לפניכם.
_________________________________________________________________________________________
 
PHPS\1339432PHG\1003827מגורשים מארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה מפליגים למצרים ומוצאים מקלט בקרב הקהילה היהודית, 1915 
(PHPS\1339432  |  PHG\1003827) 
 _________________________________________________________________________________________
 
 PHPS\1337390
 טיפול רפואי בילדים בבית ספר יהודי במצרים, 1915 (PHPS\1337390)
 _________________________________________________________________________________________
 
PHPS\1339956
חברי ועד הצירים לארץ ישראל, שהוקמה לאחר הצהרת בלפור, בראשותו של חיים ויצמן במפגש עם ראשי הקהילה
היהודית במצרים, 1918 (PHPS\1339956)
 _________________________________________________________________________________________
 
PHG\1023054
בית היתומים היהודי בדמשק שקיבל תמיכה מוועד הצירים, סוריה, 1919 (PHG\1023054
 _________________________________________________________________________________________
 
PHG\1024374
בית היתומות בדמשק שהוקם בתמיכת ועד הצירים, סוריה, 1919 (PHG\1024374)
_________________________________________________________________________________________
 
PHG\1023813
תלמידים בבית הספר החקלאי בג'באי, טוניסיה (PHG\1023813
_________________________________________________________________________________________ 
  
PHG\1024379
בוגרי אגודת ההתעמלות "מכבי", דמשק, סוריה, 1923 (PHG\1024379)
_________________________________________________________________________________________ 
 
KRA\4282
מדריכות ב"מכבי הצעיר", דמשק, סוריה, 1923 (מתוך כרזה: KRA\4282)
 _________________________________________________________________________________________ 
 
PHG\1000658
מורים ממצרים מבקרים במשתלה של "כפר-ילדים" (ליד עפולה), 1926 (PHG\1000658
 _________________________________________________________________________________________ 
PHG\1051501PHG\1051499
מימין: קבוצת מורים וגננות שעברו הכשרה בארץ ישראל ונשלחו לבגדאד ללמד במוסדות החינוך, 1927 (PHG\1051501) |
משמאל: גן ילדים בבגדאד עם הגננות שרה גולדנברג ונחמה ברניצקי (חלק מהמשלחת הנ"ל), עיראק, 1927 (PHG\1051499)
 _________________________________________________________________________________________
 
PHG\1051507
ילדים בחג בפורים בבגדאד, עיראק, 1927 (PHG\1051507)

_________________________________________________________________________________________ 

 

KRA4282_3.jpg

ראשוני "החלוץ" מסוריה שהגיעו לכפר גלעדי, יוני 1929 (מתוך כרזה: KRA\4282)

_________________________________________________________________________________________ 

 

PHG\1023883
 ילדים מביאים ביכורים בבגדאד, עיראק, 1934 (PHG\1023883)
  
_________________________________________________________________________________________ 
 
 PHG\1083390
קבוצת הספורט של תלמידי בית הספר שַמַש בבגדאד. מקדימה יושבים מנהל בית הספר, ד"ר שרגא פייבל קלעי מארץ ישראל,
ומר סגל, מדריך קבוצת הספורט, 1933 (PHG\1083390)

 _________________________________________________________________________________________

 

PHG\1023720
חג הספורט העברי הראשון בדמשק, שבועות תרצ"ז, 1937. למעלה: נערים עורכים תרגילי התעמלות (PHG\1023720)
למטה: דוד פינטו, יושב ראש ועד הקהילה, נציגי הסתדרות הנוער, מתעמלים ומתעמלות (PHG\1023723)
 
PHG\1023723
_________________________________________________________________________________________

PHKH\1274242PHG\1023665
מימין: יהודי ממרוקו שעלה לארץ ישראל וגר בטבריה, 1937. אוסף קרן היסוד (PHKH\1274242) |
משמאל: עולים מאיראן ליד נול לאריגת שטיחים, תחילת המאה ה-20 (PHG\1023665)
 _________________________________________________________________________________________