ירושלים

במהלך מלחמת ששת הימים כבשה ישראל את מזרח ירושלים ואת העיר העתיקה מידי הצבא הירדני. ירושלים חזרה להיות תחת ריבונות אחת לאחר 19 שנה שהייתה מחולקת, ויהודים יכלו לשוב ולבקר בעיר העתיקה ובמקומות הקדושים. ההתרגשות מהניצחון והגעגועים לעיר העתיקה מומחשים היטב בכרזות שהודפסו באותן שנים בידי מוסדות שונים ועוסקות בירושלים.