שינויים בכניסה לארכיון הציוני

תאריך פרסום

תאריך: 9.2.2020​

בעקבות עבודות הפיתוח באזור, הכניסה הראשית לארכיון מקומה 6 מבוטלת.
הכניסה תתאפשר כעת מקומה 5. שילוט מכוון יוצב באזור להנחות את המבקרים.

 

 

 

 


הכניסה החדשה לארכיון מקומה 5

 

  

שער הכניסה לארכיון הציוני 

השער האדום ושביל הכניסה הראשית לארכיון - כעת לא ניתן להיכנס דרכם.

 ​​