חידוש פעילות המדור לחקר המשפחה

תאריך פרסום

 

אנו שמחים להודיע על חידוש פעילות המדור לחקר המשפחה.

 

המדור לחקר המשפחה מחדש את פעילותו ומקבל פניות חדשות למציאת מידע על בני משפחה וקרובים.

למידע מלא על השירות ולהורדת טפסים: המדור לחקר המשפחה 

 

ליצירת קשר באמצעות האימייל ניתן לפנות לכתובת: cza@wzo.org.il