אוסף הכרוזים | שביתות והפגנות

הפגנות מחאה וימי שבתון רבים נקבעו בארץ ישראל עוד מזמן השלטון הבריטי. אלו היו דרכים מקובלות של היישוב היהודי להתנגד למדיניות ולהחלטות של בריטניה ושל מדינות העולם בנושאים הקשורים ליהודים בארץ ישראל. אך היו גם לא מעט שביתות של מפעלים ובתי עסק מקומיים שרצו למחות על תנאי העסקתם. השימוש בכרוזים להפצת מידע על ההפגנות מאפשר לנו להתחקות אחר העניינים המרכזיים שהטרידו את תושבי הארץ באותן השנים. לפניכם מבחר שביתות ומחאות נגד עוולות שונות כפי שניתן למצוא באוסף הכרוזים והכרזות של הארכיון הציוני.

 

 KRU\20560
 עיריית ירושלים קוראת לתושבים לצאת להפגנה נגד "הספר הלבן" שפרסמה בריטניה, 17.5.39 (KRU\20560)
__________________________________________________________________________________
 
KRU\10677
הודעה על יום שבתון שקבע הוועד הלאומי כמחאה על חוק חדש של המנדט האוסר על יהודים לקנות קרקע בארץ ישראל, 28.2.40.
"כאיש אחד נקום ונכריז בפני הממשלה כאן ובאנגליה ובפני העולם הנאור כולו כי המזימה הזאת לא תקום!
בכח החיים אשר בנו נקרע את גזירות החנק והכליון המביישת את גוזריה" (KRU\10677)

 __________________________________________________________________________________ 

 

J176201-5kru

הוועד הלאומי החליט להכריז על יום שבתון בעקבות פרסום ראשון של ידיעות מוסמכות על ממדי השואה באירופה. במקביל נערכה עצומה של היישוב, שנשלחה לראשי המעצמות. בכרזה, שפורסמה על ידי עיריית תל אביב, מופיעה הנחייה של ראש העיר ישראל רוקח "להניף את הדגל הלאומי עטוף שחורים", 13.6.1943 (J176201-5kru)

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 KRU\15716KRU\14837

כרוזים המודיעים על שביתה במחסני תעשיית בירה "נשר", 1944 (KRU\15716) ובמספר במכבסות בירושלים, 2.6.47. 
"בל יגש אף פועל לעבודה!" (KRU\14837)
 
__________________________________________________________________________________
 
KRU\15525
 הודעה על שביתה כללית של היישוב בנוגע להערכה על עמדת ממשלת בריטניה בנוגע לארץ ישראל, 8.10.45.
(ככל הנראה לאחר הקמת האומות המאוחדות ודיונים בנוגע למנדט הבריטי על ארץ ישראל)
אסיפת אזהרה לממשל בלונדון "בשעה מכרעת זו לעמנו ולעתידנו!" (KRU\15525)
 
__________________________________________________________________________________ 
 
KRU\2291
הכרזה על שביתה כללית מטעם הוועד הלאומי בעקבות המדיניות הבריטית של סגירת שערי ארץ ישראל לניצולים מאירופה ולאחר גירוש מעפילי האנייה לטרון, 3.11.1946. "ממשלת הזדון ממשיכה באכזריות פושעת לקיים את "הספר הלבן" וקרבנות הנאציזם, שרידי הגטאות ומחנות השמדה - מגורשים ממולדתם אחרי שהגיעו אליה אחרי שנות סבל ונדודים." (KRU\2291)
__________________________________________________________________________________ 

 

KRU\4206
קריאה של עיריית ירושלים לתושבי העיר להשתתף בהפגנה נגד בינאום ירושלים, בתגובה לתכנית האו"ם להשאיר את ירושלים תחת שלטון בינלאומי, 4.12.49. "שם נשבע שבועת אמונים למדינת ישראל ולירושלים בירת הנצח" (KRU\4206

__________________________________________________________________________________ 

 

KRU\7935
שנתיים לאחר קום המדינה התאחדות בעלי הבתים ובעלי רכוש החליטה לקיים הפגנה בעקבות שורת חוקים שפגעו בעסקים הפרטיים. הכרזה קוראת לתושבי ירושלים, ללא קשר למפלגה או למעמד, להשתתף בהפגנה ליד הכנסת, 21.3.50.
"לחיי חופש ודרור נלחמנו ונהי למס עובד! ...בחרנו לתת לארצנו תחוקה של צדק ויושר להגנת זכויות בן אדם בתור אדם, ולכנסת מנציחה את חוקי החרום של בריטניה המשעבדת בצורה עוד יותר גרועה, נהפכה בלי ונגד רצון עמנו ולבשתנו" (KRU\7935)
 __________________________________________________________________________________ 
 
KRU\7718
קריאה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית לצאת לשביתות ולהפגנות מחאה בעקבות התייקרות הלחם והפגיעה בעובדים
ובהמוני העם בשל מדיניות הקיצוב הממשלתית, ספטמבר 1954. 
"כעלוקות מוצצות דם התיישבו הממשלה והעשירים על גוף העם העובד. אין עובר חודש ללא העלאת מחירים, ללא גזל שכר העבודה הירוד והפרנסה הדלה של העמלים והמוני העם. העלאת מחיר הלחם ב-40 אחוזים, העלאה תלולה של שכר הדירה, התייקרות הדלק והחשמל, ההודעה על העלאת מחירי התה, הקפה, הסוכר והשמן והכבדה נוספת של עול המסים - כל זה, ולא בפעם הראשונה, התרחש במשך השבועות האחרונים בלבד! ...הממשלה הפגינה שוב, כי היא מגינה רק על כיסי העשירים" (KRU\7718)
 __________________________________________________________________________________ 
 
KRU\16342
הפגנה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית במחוז ת"א-יפו נגד חימוש גרמניה המערבית, 4.12.54
"בל יותן נשק למשמידי עמנו - נתנגד להקמת הוורמכט הנאצי!
הלאה הסכמי לונדון ופריס! הלאה מציתי המלחמה! יחי השלום בין העמים!" (KRU\16342)