מסירת ספרים מעודפי הארכיון הציוני

מסירת ספרים - אתר.jpg