שימו לב!

תאריך פרסום

לקהל המבקרים בארכיון הציוני,
בין התאריכים י"ד – כ"ה באב תשע"ז, 6.8.2017 - 17.8.2017 אולם הקריאה יהיה סגור למבקרים ולא יינתנו שירותי קהל.
הארכיון ישוב לפעול כרגיל ביום ראשון, כ"ח באב תשע"ז, 20.8.2017.

 

 

כרזה הקוראת לבוא לבקר בישראל "ישראל - חופש לאורך כל

 

השנה" (KRA\492)